Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

 

Študija primera: Umetna inteligenca

Umetna

inteligenca

Priporočeno za: Učenci, stari 16 let in več

Dostopni sestavni bloki: 4

Oznake: Umetna inteligenca, tehnologija, roboti, lažne novice

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 2. Kako je UI ustvarjena?

Poglobitev v tehnologijo UI. Raziskovanje nekaterih značilnosti, ki delajo UI učinkovito, in morebitne smernice za prihodnost.

Priporočeni viri

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Uporabite učenje UI za analizo tehnologij, ki se uporabljajo.
2. Oblikujte informirane odločitve o učinku in vplivu tehnologije.

Priporočene učne metode

V učilnici načrtujemo uporabo nekaterih standardnih praks:
> Učitelj vodi uro, kjer predstavi ideje in glavne razprave.
> Delo v majhnih skupinah za utrditev in podporo učenju.
> Kratki kvizi za zabavo in utrditev.
> Generalna razprava za preverjanje razumevanja.

Priporočene učne aktivnosti

1,5 do 2 uri na lekcijo v dveh srečanjih. Struktura dela v razredu, povezana s študijo primerov, bo v grobem takšna:

> Lekcija 1: Pregled dosedanjih učnih ciljev in učenje ter vprašanja in odgovori na dosedanja razmišljanja (15). Predstavite nove cilje, tehnologijo, ki podpira UI, in ljudi, ki jo ustvarjajo (30). Vaje v manjših skupinah, ki naj pokažejo, kako razumejo nekatere tehnologije in njihovo delovanje (15). Vodena razprava v razredu s podrobnim razločevanjem tehnologiji s primeri s spleta (30).

> Lekcija 2: Vodena razprava v razredu s primeri tehnologije in članki o tem, kako ljudje dojemajo prednosti tehnologije (30). Skupinsko delo študentov z razpravo o tem, kakšno tehnologijo uporabljajo in v kolikšni meri je UI nadzorovana (15). Razprava v razredu z vprašanji in odgovori o njihovih ugotovitvah ter razlaga pomembnosti (15). Razprava v razredu o poudarkih in enakovrednosti za preverjanje razumevanja in uporabe (15) Kratek zabavni kviz iz predstavljenega materiala, s čimer preverimo razumevanje, in takojšnja razprava (15). Razprava o ugotovitvah (15). Generalni zaključek z ovrednotenjem dosedanjega učenja (15).

De Facto stebri

Motivirana kognicija: Učna ura z vprašanji in odgovori, da ugotovijo, ali sprejemajo vrhunsko tehnologijo in kakšen učinek bi to lahko imelo.

Sistemska kavzalnost: Raziskovanje v skupinah, kako tehnologija omogoča ustvarjanje in prenos lažnega materiala.

Okviri in okvirjanje: Pregled o tem, kako večina slepo sprejema tehnologije in učinek le-tega.

Okviri enakovrednosti in poudarka: V skupinah raziskujte, ali obstaja enakovrednost v smislu, da bi bilo gradivo sprejemljivejše.

Dodatna spletna orodja

De Facto aplikacija
Analogna namizna igra in karte

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.