De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: Artificiële intelligentie

Artificiële

intelligentie

Aanbevolen voor: vanaf 16 jaar

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: artificial intelligence, technology, robots, fake news

Tips voor docenten

Bouwsteen 2. Hoe wordt AI gemaakt?

Duik dieper in de technologie achter AI. Onderzoek een aantal functies die AI zo doeltreffend maken en hoe AI er in de toekomst uit kan zien.

Voorgestelde bronnen

1. How Robots Work
https://science.howstuffworks.com/robot6.htm [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. MIT Computer Science & AI Lab
http://www.ai.mit.edu/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Robotics Institute
http://www.ri.cmu.edu/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Can AI detect fake news
https://www.telegraph.co.uk/technology/information-age/can-artificial-intelligence-detect-fake-news/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
Notice it is a paid advert from Facebook.

5. Fake news is real AI is going to make it worse
https://www.cnbc.com/2019/07/12/fake-news-is-real-ai-is-going-to-make-it-much-worse.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

6. AI writes convincing news
https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/14/elon-musk-backed-ai-writes-convincing-news-fiction [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

7. AI generated fake news
https://futurism.com/ai-generates-fake-news [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Video

Tom Cruise's face appears superimposed every time he does an impression 

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

Kennis over AI gebruiken om de technologie die erachter zit te analyseren en nadenken over het effect en de impact van deze technologie.

Voorgestelde lesmethoden

Hoe de les opgebouwd wordt laten we aan de keuze van de leraars. Als suggestie hebben we deze case met een vrij traditionele manier van lesgeven opgebouwd:
> klassikale introductie van de begrippen en de peilers
> begeleid leren in kleinere groepen
> tussendoor regelmatig een korte quiz
> aan het einde van de les een klassikaal besluit

Voorgestelde leeractiviteiten

Duurtijd: 2 lesblokken van 1,5 tot 2 uur (we geven hier een suggestie voor het lesverloop, aanpassingen aan de context en de wensen van de leraar en de doelgroep zijn mogelijk):

> Lesblok 1:
- Herhalen van de inhouden en lesdoelen van het vorige deel (indien nodig) Introductie van het nieuwe onderwerp: de technologie achter AI en de mensen die het maken
- De studenten in kleine groepjes aan oefeningen laten werken met als doel de technologie en het impact ervan te begrijpen
- Een klasdiscussie houden over de technologie, geïllustreerd met voorbeelden van het web

> Lesblok 2:
- Een klasgesprek over voorbeelden van AI en over de perceptie van het belang van AI voor mensen
- Groepswerk waarin studenten nagaan welke technologie ze gebruiken en in hoeverre deze door AI wordt beheerst
- Verdere klassikale bespreking van het belang, de voor- en de nadelen van AI

De Facto pijlers

Gemotiveerde Cognitie: Bepalen wat de vooroordelen zijn van studenten tegenover AI en de effecten ervan.

Systemische Oorzaak: Onderzoeken door AI desinformatie kan worden gegenereerd.

Frames en framing: Nagaan welke door AI gegenereerde informatie het gemakkelijkst aanvaard wordt zonder ze zelfs maar in twijfel te trekken.

Bijkomend werkmateriaal

De Facto app
Analoog bordspel en De Facto kaarten

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.