Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Pigułki wiedzy: To całe jedzenie

Ludzie, tak jak każdy gatunek żyjący na ziemi potrzebują żywności aby przetrwać. Żywność dostarcza składników odżywczych, takich jak węglowodany, aminokwasy, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Od początku człowiek polował aby zdobyć żywność, zbierał ją, gotował na różne sposoby. Nauczył się również konserwować ją w celu przedłuzenia jej przydatności do spożycia. Hodował zarówno zwierzęta jak i rośliny w sposób selektywny, aby poprawić niektóre ich właściwości. Jednocześnie smak, osobiste preferencje, dostęp do żywności i jej koszt to czynniki, które wpływają na to, co jemy i jak jemy. To studium przypadku dotyczy zagadnień związanych z produkcją i konsumpcją żywności, takich jak: zdrowe odżywianie i lecznicze właścicwości jedzenia, superfoods, żywność organiczna, fast food'y i żywność modyfikowana genetycznie(GMO). Przyjmujemy różne perspektywy - od indywidualnych wyborów po globalne konsekwencje uprawy żywności.

To całe jedzenie

Polecane dla: Dorośli, Uczniowie liceum, Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 7

Tagi: Produkcja jedzenia, Economia, Środowisko, Zrównoważony rozwój, Zdrowie, osobiste wybory, diety

Pigułki wiedzy 6. Socjologia "jedzenia"

Dlaczego niektórzy ludzie mają wyraźne preferencje, co do rodzaju spożywanej żywności? Czym jest „śmieciowe jedzenie” i dlaczego ludzie tak bardzo je lubią? O co chodzi z tą „organiką”? Lub „superfood”? Co my tak naprawdę wiemy o tych produktach i co sprawia, że wolimy jedno lub drugie?

Rekomendowane źródła

Artykuły naukowe (więcej treści):

1. Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych
[Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Percepcja zdrowej żywności a zachowania konsumentów
http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2017_n120_s159.pdf [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA, ZDROWA ŻYWNOŚĆ - CO TO JEST?
https://bioplanet.pl/zywnosc [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Żywność zrównoważona
https://ekonsument.pl/a142_zywnosc_zrownowazona.html [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Charakterystyka europejskich konsumentów żywności ekologicznej - motywy, działania i implikacje
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Zarzadzania/Problemy_Zarzadzania-r2016-t14-n1_(2)/Problemy_Zarzadzania-r2016-t14-n1_(2)-s100-108/Problemy_Zarzadzania-r2016-t14-n1_(2)-s100-108.pdf  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

6. Socjoekonomiczny profil konsumentów żywności ekologicznej
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000083719483  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

 Artykuły w mediach

1. Badanie: Kim jest eko-konsument?
https://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/badanie-kim-jest-eko-konsument,150622.html   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku
http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2_s238.pdf     [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Żywność ekologiczna w świadomości Polaków
https://r.uek.krakow.pl/jspui/bitstream/123456789/370/1/135831227.pdf [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Wideo

1. JEDZENIOHOLIZM - UZALEŻNIENIE OD JEDZENIA

2. Jedzenie które nas zabija - Jak pokonać uzależnienie od cukru? Cukrowy detoks

3. Uzależnienie od jedzenia z perspektywy neurobiologii

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić czynniki, które prowadzą do dużej różnorodności opinii oraz preferencji dotyczących żywności.
2. Uczeń będzie w stanie omówić najważniejsze argumenty za i przeciw rodzajom żywności objętym w tym studium przypadku.
3. Uczeń będzie w stanie zrozumieć, w jaki sposób poszczególne ramy i zmotywowane poznanie kształtują nasz profil, jako spożywających pokarmy.

Rekomendowane metody nauczania

>Analiza materiałów dostępnych online
>Burza mózgów
>Wykorzystanie oprogramowania do mindmappingu
>Dyskusja
>Praca zespołowa
>Grupowa refleksja i samoocena zadań do wykonania
>Tworzenie listy według tematu na podstawie uzgodnionych kryteriów
>Wyłuskanie ważnych informacji z materiałów i konstruowanie listy cech
>Wyszukiwanie online

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Zachęć uczniów do podzielenia się swoimi preferencjami żywieniowymi. Poproś ich o 2-3 powody swoich wyborów. Zapisz odpowiedzi na zbiorczej liście i zanotuj, które powody powtarzają się najczęściej.

>Przejrzyj udostępnione materiały. W zależności od rozmiaru grupy, można podzielić uczniów na podgrupy i każdej dać 2-3 materiały do przestudiowania. Pozwól uczniom robić notatki na temat tego do czego sami mogą się odnieść jak: wiek/płeć/poziom wykształcenia/lokalizacja/preferencje żywieniowe- główny powód takiego a nie innego wyboru.

>Zapytaj uczniów, czy podczas przeglądania materiałów spotkali się z twierdzeniem, które brzmiało: a) zbyt zabawnie, b) zbyt głupio. Pozwól im wyjaśnić dlaczego tak myślą. Sprawdź, czy ktoś w grupie uważa, że jest to niesprawiedliwa opinia i chce bronić danego twierdzenia. Zadbaj, aby wszystko przebiegało w atmosferze uprzejmości i zabawy. Rozpocznij debatę na temat tego dlaczego to samo twierdzenie może być jednocześnie postrzegane przez różne osoby jako zabawne lub głupie, ważne lub nieistotne itp.

>Teraz, gdy masz już listę kluczowych powodów dla różnych wyborów i omówiłeś je, spróbuj spojrzeć na nie z innej perspektywy: jaka jest natura tych powodów? Ile z nich zależy od naprawdę osobistych preferencji jak smak, ile z nich jest efektem wychowania, rodziny i bliskich przyjaciół, ile z nich jest efektem działań marketingowych i reklamy, na które wpływają wybitne osoby publiczne lub stylu życia, powodów ekonomicznych i finansowych, chęci bycia trendy i modnym, itp.

>Omów preferencje żywieniowe w ujęciu długoterminowym. Czy ściśle trzymamy się jednego rodzaju jedzenia? Jak łatwa lub trudna jest zmiana? Czu jesteśmy więźniami swoich wyborów? Czy te wybory mają jakieś długoterminowe konsekwencje? Czy mogą sprowadzać się do zmian pokoleniowych?

OPCJONALNIE: Możesz skorzystać z darmowych narzędzi do mapowania myśli, a następnie rozdać uczniom wygenerowany obraz. To dobry przykład na wykorzystanie takiego narzędzia ponieważ usprawnia i wprowadza klarowność do złożonych i zależnych od siebie elementów. Jeśli rozmiar klasy na to pozwala, można wyznaczyć mniejsze grupki (2-3 uczniów) i powierzyć im zadanie „prowadzenia ewidencji”. Uczniowie którzy wykazali się myśleniem abstrakcyjnym i umiejętnościami planowania przestrzennego to ci, którzy charakteryzują się umiejętnościami twórczymi i to oni są najlepszymi kandydatami do tej grupy. Można wcześniej z nimi porozmawiać, aby uprzedzić ich o tym co planujesz i co będziesz robić na poszczególnych etapach.

OPCJONALNIE: Zorganizuj konkurs na tworzenie memów związanych z tematem. WAŻNE: Zapytaj uczniów co według nich powinno być kryterium wygranej? Czy ma to być najśmieszniejszy mem, najbardziej ironiczny, najbardziej sarkastyczny…? Niech kilka drużyn (2-3) zbuduje mem zgodny z ich preferencjami żywieniowymi. Wskaż uczniom darmowy generator memów i niech każdy zespół przygotuje maksymalnie 2 propozycje. Niech głosuje cała klasa- na podstawie kryteriów, które wcześniej sami ustalili.

UWAGA: Ten blok można zmieścić w trakcie jednego lub dwóch spotkań w zależności od czasu jaki można przeznaczyć na pracę.

Filary DeFacto

Odwołanie do przyczynowości systemowej: Duży zbiór i złożona natura czynników prowadzących do określonych preferencji żywieniowych (a czasami związanego z nimi stylu życia) to doskonały kontekst do wykazania, czym jest przyczynowość systemowa. Wyjaśnij, że nie ma prostego uzasadnienia różnych profili preferencji żywieniowych i wiele czynników wywiera wpływ na te preferencje. Na przykład, wybranie jednego czynnika i wykorzystanie go do zbudowania negatywnego obrazu ”przeciwnego” stylu żywienia może wydawać się potężnym narzędziem, ale w rzeczywistości ujawnia jedynie czyjąś słabość zdolności do konstruowania i argumentowania.

Odwołanie do ram i framingu: Omów jak bardzo stereotypy związane z jedzeniem (ramy) są wyraźnie widoczne w tym studium przypadku. A co z tezą: „Jesteś tym, co jesz?” Przedyskutuj, w jaki sposób w zależności od dominujących preferencji dotyczących jedzenia wszelkie alternatywy byłyby zazwyczaj oznaczone, jako „gorsze wybory”. Poproś uczniów, aby spróbowali dowiedzieć się czy mogą powiązać profile spożywania jedzenia, które stworzyli, z innymi „typowymi” preferencjami i zachowaniami (np. czy osoby jedzące żywność ekologiczną również kojarzone są z działaniami przyjaznymi środowisku).

Narzedzia

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.