Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 6. Sociologie“ stravování

Proč někteří lidé preferují určitý druh jídla? Co je to „nezdravé jídlo“ a proč lidem chutná? Proč se tak řeší „bio“? Nebo „superpotraviny“? Co vlastně o těchto potravinách víme a co nás nutí preferovat jedno nebo druhé?

Navrhované zdroje

Vědecké články (dlouhý text):

1. Bio produkce - kdo je její konzument? Demografický profil konzumenta bio produkce.
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/6446/2/467595.pdf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Zákazníci kupující bio potraviny - jsou zdravější? Výsledky německého národního výzkumu výživy
http://www.journalejnfs.com/index.php/EJNFS/article/view/26777/50237
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Konzumenti spojují bio potraviny s přirozenými procesy, péčí o životní prostředí a zvářata a nepoužívání pesticidů a hnojiv (Strana 2 a dále - Shrnutí vnímání bio potravin konzumenty - jejich profil a přístup)
https://www.researchgate.net/publication/257716052_Consumer_Perceptions_Towards_Organic_Food/fulltext/0267aa1c0cf2946d9a224351/Consumer-Perceptions-Towards-Organic-Food.pdf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Demografie, hodnoty a vnímání bio potravin v Austrálii
http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30003379/worsley-australiansorganic-post-2005.pdf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Profil konzumenta bio potravin (včetně dat v tabulkách a grafech)
https://www.researchgate.net/publication/321988783_Profile_of_organic_food_consumers
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Morální chuť: morální uspokojení způsobuje, že jídlo etického původu je subjektivně chutnější
https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/9235
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

https://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/9235/Bratanova_et_al.Savouring_morality._Appetite.pdf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Články v médiích

1. Warren Buffett se neomluví za svou závislost na nezdravých potravinách
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-berkshire-hathaway-sweet-tooth-dairy-queen-coca-cola-see-s-candies-201539716.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Přístup ke GMO potravinám - výsledky výzkumu
https://www.foodprocessing.com/articles/2018/what-do-consumers-think-of-gmos/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Není pravda, že by se chudí lidé stravovali v rychlých občerstveních více:
https://edition.cnn.com/2017/07/12/health/poor-americans-fast-food-partner/index.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Potravinová hanba: Proče se vyhýbám potravinám označeným "Nejde o GMO projekt?
https://www.agweek.com/opinion/columns/4383556-food-shaming-why-im-avoiding-foods-labeled-non-gmo-project-verified
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Videa

1. Závislost na jídle: Anonymní zpověď léčícího se člověka
https://www.youtube.com/watch?v=z98OI9ZEmwM

2. Jíte bio potraviny? Rychlé rozhovory s lidmi na trhu s bio potravinami v Kalifornii.
https://www.youtube.com/watch?v=VTGVwCRtKw8

3. Rozmach bio značek na indickém trhu
https://www.youtube.com/watch?v=v2Flb0lM5GI

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen vysvětlit faktory, které vedou k velké rozmanitosti názorů a preferencích v jídle
2. Student bude schopen diskutovat o nejčastějších argumentech pro a proti typům potravin, na které se případová studie vztahuje
3. Student bude schopen porozumět tomu, jak jednotlivé vzorce a motivované poznání formují náš profil jedlíka.

Navrhované vyučovací metody

>Studium dostupných internetových materiálů
>Brainstorming
>Použití softwaru pro myšlenkové mapy
>Diskuze
>Týmová práce
>Skupinová reflexe a autoevaluace pracovních úkolů
>Vytváření seznamu podle témat na základě dohodnutých kritérií
>Získání relevantních informací ze zdrojů a sestavte seznamu charakteristik

Navrhované vzdělávací činnosti

>Povzbuďte studenty, aby sdíleli své preference jídla. Požádejte je, aby uvedly 2-3 důvody, proč tomu tak je.
> Projděte poskytnuté zdroje. V závislosti na velikosti skupiny můžete studenty rozdělit a každá studijní skupinu pracuje se 2-3 zdroji. Nechte studenty, aby si všimli všech trojiček, které mohou najít jako například: věk – pohlaví- úroveň vzdělání / místo - preference potravin - klíčový důvod preference.
> Zeptejte se studentů, zda při procházení zdrojů narazili na tvrzení, které znělo

a) příliš vtipně,
b) příliš hloupě.

Požádejte je, ať vysvětlí proč. Zjistěte, zda má někdo jiný ve skupině pocit, že je to nespravedlivé a chce tvrzení bránit. Snažte se o zdvořilou a zábavnou diskuzi. Zahajte debatu, proč někteří lidé vnímají stejné tvrzení jako vtipné a jiní zase jako hloupé, důležité nebo irelevantní atd.
> Nyní, když máte seznam klíčových důvodů pro různé preference a diskutovali jste o nich, zkuste se na ně podívat z jiné perspektivy: jaká je povaha těchto důvodů? Kolik z nich závisí na skutečně osobních preferencích, např. chuť, nakolik jsou ovlivňováni výchovou, rodinou a blízkými přáteli, kolik z nich je produkt marketingu a reklamy, ovlivněno významnými veřejnými osobnostmi nebo odlišným životním stylem, ekonomickými a finančními důvody, touhou vypadat módně atd.
> Diskutujte o preferencích jídla z dlouhodobého hlediska. Dodržujeme striktně jeden druh jídla? Jak snadné nebo obtížné je to změnit? Jsme někdy uvězněni při výběru? Mají tyto volby dlouhodobé následky? Jde o generační rozdíly?
NEPOVINNÉ: Možná budete chtít použít bezplatný software pro vytvoření myšlenkových map a poté distribuovat vygenerovaný obrázek studentům. Takovýto nástroj zefektivňuje a přináší složitost a provázanost prvků. Pokud to velikost třídy umožňuje, můžete vytvořit malou skupinu (2-3 studenti) a dát jim na starosti vedení záznamů. Studenti, kteří prokázali dobré dovednosti v oblasti abstrakce a prostorového plánování, nebo ti, kteří mají kreativní dovednosti, jsou ideálními kandidáty pro takovouto skupinu. Proberte s těmito studenty co plánujete a v jakých krocích.
NEPOVINNÉ: Uspořádejte soutěž ve vytváření memů souvisejících s tématem. DŮLEŽITÉ: Požádajte studenty, aby pouvažovali, jaká by měla být soutěžní kritéria pro výhru. Měl by meme být nejzábavnější, nejironičtější, nejvíce sarkastický ...? Vytvořte několik týmu (2-3 studenti) složených podle vlastních stravovacích preferencí. Seznamte studenty s bezplatným generátor memů a nechte každý tým, aby předložil maximálně 2 návrhy. Nechte celou třídu hlasovat - na základě kritérií, která si sami určili.
POZNÁMKA: Tento stavební blok lze sloučit do jedné lekce nebo rozšířit na 2 lekce v závislosti na čase.

Pilíře De Facto

Odkaz na systémovou příčinnost: Velké množství a složitá povaha faktorů vedoucích ke specifické preferenci jídla (a někdy k souvisejícímu životnímu stylu) jsou vynikajícím kontextem k prokázání systémové příčinnosti. Vysvětlete, proč neexistuje jednoduché vysvětlení různých profilů stravovacích preferencí. A jak množství těchto faktorů ovlivňuje tyto preference. Jako příklad jak vyloučit jeden faktor a pokusit se vytvořit negativní obraz „odporujícího“ stravovacího stylu což se může jevit jako mocný nástroj, ale ve skutečnosti odhaluje pouze slabost něčí schopnosti konstruovat a argumentovat.

Odkaz na vzorce v kontextu myšlení: Diskutujte o tom, jak jsou v této případové studii jasně viditelné potravinové stereotypy (vzorce). A jaké: "" Jsi to, co jíš ""? Diskutujte o tom, jak by v závislosti na dominantní preferenci jídla byly alternativy obvykle označeny jako „horší volby“. Požádejte studenty, aby se pokusili zjistit, zda mohou spojit profily stravování, které budou mít, s jinými „typickými“ preferencemi a chováním (např. ekologičtí jedlíci jsou obvykle bráni také šetrní k životnímu prostředí).

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.