Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Pigułki wiedzy 1. Czy elektrownie jądrowe wpływają na środowisko?

Ten element analizuje bardzo popularną debatę na temat wpływu elektrowni jądrowych na środowisko naturalne. Środowisko, w którym żyjemy od wieku dziesięcioleci było regularne zanieczyszczane przez działalność człowieka – rozpoczęło się to wraz z rewolucją przemysłową w Anglii w XVIII wieku, a potem w całej Europie, by w drugiej połowie XX wieku, rozprzestrzenić się niemal na cały świat. W ostatnich latach działania rządów wielu krajów i różnych organizacji mają na celu naprawę tego stanu rzeczy. Podejmuje się różnego rodzaju decyzje i przedsięwzięcia, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i ograniczyć emisję niekorzystnych substancji pochodzących z różnych obszarów gospodarki, przemysłu i codziennego życia ludzi. W przypadku elektrowni jądrowych nie są wytwarzane gazy cieplarniane, nie uwalniają się żadne zanieczyszczenia do atmosfery, a odpady powstające podczas produkcji energii są przechowywane w bezpiecznych miejscach i pod ścisłą kontrolą. Elektrownie atomowe nie emitują szkodliwego pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, gazów cieplarnianych ani metali ciężkich. Ale może produkują inne szkodliwe substancje, które niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne? A co zrobić z faktem, że często widać duże chmury dymu unoszące się z kominów elektrowni jądrowych? Czy to nie jest szkodliwe dla środowiska? Zrealizowanie niniejszego bloku pomoże uczniom odkryć fakty, zrozumieć czynniki wpływające na ich opinie i dokonać świadomej oceny dla siebie.

Rekomendowane źródła

TEKST

1. Opis Wikipedii na temat wpływu energii jądrowej na środowisko

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_j%C4%85drowa [Open from webarchive if link broken/inactive] 

2. Artykuł „W jaki sposób elektrownia jądrowa oddziaływuje na środowisko?”
https://ekopolityka.pl/w-jaki-sposob-elektrownia-jadrowa-oddzialywuje-na-srodowisko/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Raport o oddziaływaniu energii jądrowej na środowisko - "Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko"
http://elektrownia-jadrowa.pl/?page_id=97 [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Artykuł o wpływie energetyki jądrowej na środowisko

https://swiadomieoatomie.pl/Energetyka-jadrowa/Kompendium-wiedzy/Ekologia [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Plusy i minusy aktualnych problemów - „Energetyka jądrowa: minusy/problemy”

https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3960/energetyka-jadrowa:-minusyproblemy [Open from webarchive if link broken/inactive]

6. Jądrowa deklaracja klimatyczna z Nicei, Francja, 2015 r

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl [Open from webarchive if link broken/inactive]

 

Blogi

1. Blog „7 mitów ENERGETYKI JĄDROWEJ…”
http://konradswirski.blog.tt.com.pl/7-mitow-energetyki-jadrowej/  [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Blog „Solaris”
http://solaris18.blogspot.com/2009/04/tania-energia-jadrowa-jaka-tania.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

Videos

1. Państwowa Agencja Atomistyki
"Zasady bezpieczeństwa elektrowni jądrowych"
(zaleca się obejrzenie całego wideo)

2. "Elektrownia atomowa w Polsce?"
(zaleca się obejrzenie całego wideo)

Memes

3. "Elektrownia jądrowa w Polsce - za i przeciw | Największe elektrownie świata"

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Oceń materiał poprzez dyskusję i przewidywanie losów własnej przyszłości.

2. Ocenianie i komentowanie własnych działań mających na celu minimalizację negatywnych efektów sztucznej inteligencji na te losy.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Porównanie informacji
> Autorefleksja
> Przedstawianie argumentów
> Metoda za/przeciw
> Debata
> Przedstawianie ustaleń

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Wprowadzenie: Wymień znane źródła energii.

> Wyszukaj w Internecie definicję energii jądrowej i elektrowni jądrowych i zaprezentuj je klasie.

> Dyskusja, które rodzaje źródeł energii są bezpieczne dla środowiska, a które nie. Wymień przykłady.

> Dyskusja: Czy energia jądrowa jest dobra dla człowieka? Za pomocą mema:
MEM: super moc energii jądrowej
https://besty.pl/3966770

> Dyskusja: Energia jądrowa jest czysta i bezpieczna? Za pomocą mema:
MEM: czysta i bezpieczna energia jądrowa
https://memy.jeja.pl/89568,argumenty-przeciwko.html

> Internetowe wyszukiwanie różnych informacji na temat energii jądrowej i elektrowni jądrowych i ich wpływu na środowisko.

> Podziel klasę na 3 grupy; 1. grupa broni pozytywnych wpływów, 2. grupa broni negatywnych skutków energii jądrowej i elektrowni jądrowych, 3. grupa słucha argumentów i wybiera (głosuj) zwycięzcę

> Czytanie artykułów:
> Artykuł „W jaki sposób elektrownia jądrowa oddziaływuje na środowisko?”
https://ekopolityka.pl/w-jaki-sposob-elektrownia-jadrowa-oddzialywuje-na-srodowisko/

> Raport o oddziaływaniu energii jądrowej na środowisko - "Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" http://elektrownia-jadrowa.pl/?page_id=97

> Oglądanie wideo:
> Państwowa Agencja Atomistyki "Zasady bezpieczeństwa elektrowni jądrowych" - Film edukacyjny o bezpieczeństwie elektrowni jądrowych

> Dyskusja na temat przeciwnych opinii przedstawionych w powyższych zasobach.

> Poznanie motywacji do podejmowania i propagowania dezinformacji.

> Ocena, podsumowanie wniosków.

Filary De Facto

RAMY: Dyskusja, czy energia jądrowa ma mniej lub bardziej szkodliwy wpływ na środowisko niż inne powszechnie stosowane źródła energii. Dlaczego możemy oczekiwać, że elektrownia jądrowa wpłynie na środowisko? Jakie ramki mogą być dla tego charakterystyczne?

ZMOTYWOWANE POZNANIE: debata na temat tego, którzy naukowcy i z których uniwersytetów i / lub organizacji non-profit są za lub przeciw energii jądrowej i elektrowniom jądrowym.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.