Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Силата на атома

Страшна ли е атомната енергия? Какви са перспективите от използването й на фона на глобалните климатични промени? След аварията в Чернобил през 1986 г. атомните централи губят популярност като средство за производство на електроенергия. За това допринася и инцидента с ядрения реактор във Фукушима през 2011 г. В същото време няма единно мнение по въпроса за ролята на ядрената енергия в обществото и сред лидерите на държавите, които я използват за мирни цели. Ядрената енергетика повдига много въпроси. Заплахата от аварии, както и фалшивите новини, свързани с ядрените реактори създават климат на страх, заплаха и обществена съпротива срещу използването им.

Силата на атома

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани

Брой теми: 4

Тагове: ядрена енергия, околна среда, енергийна ефективност, устойчива енергия

Инструкции за обучители

Тема 1: Заплаха ли са ядрените реактори за околната среда?

В този модул се анализира популярният дебат за влиянието на атомните електроцентрали върху околната среда. Тя отдавна бива замърсявана в резултат от човешката дейност, като се започне още от времето на индустриалната революция в Англия през 18. в. Напоследък действията на много правителства и различни организации са насочени към преодоляването на този проблем. Взимат се решения и мерки, които целят да намалят замърсяването и да ограничат вредните емисии от различни индустриални източници, както и последиците от всекидневните човешки дейности. При производството на ядрена енергия не се отделят парникови газове и не се замърсява атмосферата. Ядрените отпадъци се съхраняват на специални места под усилен контрол. Атомните централи не отделят вредни прахови частици, серен диоксид, въглеродни оксиди, тежки метали. Но не произвеждат ли други вредни емисии, които влияят неблагоприятно на околната среда? Какво да кажем за облаците от дим, които бълват комините на атомната елекроцентрала? Ще се запознаем с фактите, ще проучим факторите, които въздействат при формиране на мненията и ще направим информиран избор за себе си.

Предложени източници

1. Какво е ядрена енергетика 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  [Отворете през  webarchive ако връзката не работи]

2. Чиста енергия? Може би това е ядрената енергия...
https://webcafe.bg/future/1887228866-chista-energiya-nyakoi-smyatat-che-otgovorat-se-krie-otnovo-v-mirniya-atom.html [Отворете през  webarchive ако връзката не работи]

3. Ядрената енергетика допринася за въглеродния неутралитет, но екологичната катастрофа започва с добива на уран.
https://euractiv.bg/section/енергетика/news/газът-е-по-добрата-алтернатива-от-въгл/  [Open from webarchive if link broken/inactive]

1. За и против ядрената енергия

A) Защо ядрената енергия е нещо ужасно - 2015

Б) Защо ядрената енергия е страхотна - 2015

2. Соларната енергия произвежда 300 пъти повече токсични отпадъци от ядрената

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да обяснява какво е ядрена енергия и атомна електроцентрала
2. Обучаваният ще може да разпознава въздействието на ядрената енергетика върху околната среда
3. Обучаваният ще знае за системите за сигурност на атомната електроцентрала
4. Обучаваният ще може да разпознава и да посочи няколко примера за въздействието на атомната енергетика върху околната среда

Предложени методи

>Търсене на информация
>Сравняване на информация
>Представяне на аргументи
>Метод за и против
>Дебат
>Представяне на заключения

Предложени дейности

> Разчупване на леда: избройте видовете енергия, които познавате

> Потърсете определение за ядрена енергия и го представете на класа

> Обсъдете кои източници на енергия са безопасни за околната среда, като се опитате да изведете основни характеристики. Дайте примери.

> Разделете класа на две групи. С помощта на източниците обособете две гледни точки - ядрената енергия - вредна или не за околната среда. Нека всяка група да подготви и представи аргументите си, като ги предварително ги систематизира и подреди по важност. Излъчете "победител" в дебата, въз основа на убедително представяне. Постарайте се дебатът да протече в условия на изслушване и уважение към мнението на опонентите.

> Помислете каква е ролята на мотивираното познание и мисловните рамки за формирането на мнение по темата. Дайте примери за подобно влияние в използваните източници. Как влияят върху формирането на мнение позициите на известни личности? Потърсете примери в интернет.

> Какви биха могли да бъдат мотивите за създаване на дезинформация по темата за ядрената енергия? Направете кратка дискусия, като привеждате примери от блогове и социални медии.

> Отделете време за оценка и анализ на наученото.

De Facto стълбове

МИСЛОВНИ РАМКИ: Помислете до каква степен мнението ни за ядрената енергия се влияе от дълбоко вкоренени стереотипи и какъв е техният произход.
МОТИВИРАНО ПОЗНАНИЕ: Спомнете си за известна личност или политик, който е заявил позиция за или против атомните електроцентрали. Какви биха могли да бъдат мотивите му?

Допълнителни онлайн материали

Флипчарт/Бяла дъска и маркери

Неограничен интернет достъп (вкл. достъп до сайтове на социални медии)

Разрешение за ползване на мобилни устройства в клас

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.