Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Atomska moč

Atom ni tako strašljiv? Kakšne so možnosti in priložnosti za razvoj jedrske energije v svetu ob vseh podnebnih spremembah, ki ga pestijo? Po katastrofi v Černobilu leta 1986 so jedrske elektrarne kot način pridobivanja električne energije pričele hitro izgubljati na svoji priljubljenosti. Leta 2012 je odpoved reaktorja v Fukušimi na Japonskem na koncu vodila do potopa jedrske energije. Pa vendarle so mnenja svetovnih voditeljev kot tudi širše javnosti v povezavi z jedrsko energijo razdvojena, še posebej v državah, v katerih jedrske elektrarne igrajo pomembno vlogo. Jedrske elektrarne vzbujajo veliko pomislekov. Njihovo delovanje in neprijetni spomini na katastrofalne posledice so postali mitski, okoli te tematike pa se je pojavilo zelo veliko tako imenovanih lažnih novic, ki tej tehnologiji niso naklonjene, saj ustvarjajo ozračje strahu, groženj in družbenega odpora.

Atomska moč

Priporočeno za: srednješolci, starejši od 16 let, študenti na fakultetah, udeleženci v izobraževalnih programih za odrasle.

Dosegljivi sklopi: 6

Oznake: jedrska energija, okolijska varnost, energetski stroški, trajnostna energija

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 1. Ali jedrske elektrarne vplivajo na okolje?

Ta modul zajema zelo priljubljeno razpravo o vplivu jedrskih elektrarn na okolje. Človek okolje, v katerem prebiva že več sto let, s svojim delovanjem tudi onesnažuje. Pričelo se je v 18. stoletju z industrijsko revolucijo v Angliji in se nato kasneje, v drugi polovici 20. stoletja, preko Evrope razširilo skoraj po vsem svetu. V zadnjih letih pa se veliko držav in različnih organizacij zavzema za izboljšanje tega stanja. Sprejema se več odločitev, s katerimi bi pripomogli k zmanjšanju onesnaženosti okolja in hkratnemu zmanjšanju emisij škodljivih snovi na najrazličnejših področjih gospodarstva, industrije in vsakdanjega življenja. Pri jedrskih elektrarnah ni emisij toplogrednih plinov, v okolje onesnaževala ne uhajajo, odpadne snovi, ki nastajajo med proizvodnjo energije pa se ustrezno skladiščijo na varnih mestih in ostajajo pod strogim nadzorom. Pri jedrskih elektrarnah ni emisij škodljivega prahu, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, toplogrednih plinov in težkih kovin. Ste morda kdaj pomislili, da vseeno proizvajajo druge škodljive snovi, ki imajo vendarle negativen vpliv na okolje? Dokaj pogosto lahko opazite, kako iz dimnikov jedrskih elektrarn uhajajo ogromni oblaki dima, kajne? Ali to ni škodljivo za okolje? Ko boste dokončali ta modul, boste študentom pomagali odkriti dejstva, razumeti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje njihovih mnenj, zato da bodo o verodostojnosti podanih informacij lahko sami presojali.

Priporočeni viri

Besedilo

1. Opis iz Wikipedie o jedrski energiji in vplivu jedrske energije na okolje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jedrska_energija [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. Kako jedrska energija vpliva na okolje? (str. 20, 21)
https://www.svet-energije.si/upload/files/Osnove%20jedrske%20energetike.pdf [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Prispevek "Da jedrski odpadki obremenjujejo okolje in zdravje ljudi je mit"
https://www.24ur.com/poletno-branje/da-jedrski-odpadki-obremenjujejo-okolje-in-zdravje-ljudi-je-mit.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

3. Jedrska energija - grožnja ali rešiteljica?
https://svetkapitala.delo.si/ikonomija/jedrska-energija-groznja-ali-resiteljica/ [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
https://www.esvet.si/novice/oznaka/jedrska-energija [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

4. Članek o varnosti in čistosti proizvajanja jedrske energije
https://svetkapitala.delo.si/aktualno/poznavalci-jedrske-energije-o-njeni-varnosti-in-cistosti/ [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

5. Prednosti in slabosti jedrske energije – "Ali je jedrska energija varna za ljudi in okolje?"
https://sl.insterne.com/jedrska-energija-prednosti-in-slabosti/ [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
https://sl.milanospettacoli.com/prednosti-slabosti-jedrske-energije [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

6. Deklaracija "Jedrska energija za podnebje", Nica, Francija, 2015
https://www.nss.si/1novice/Jedrska.okolje.htm  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Blogi

1. Blog Danes je nov dan
https://danesjenovdan.si/agrument [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. Blog "Je jedrska energija nazaj v igri?"
https://zaensvet.si/je-jedrska-energija-nazaj-v-igri/  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

3. Blog "Zakaj bi morali v Sloveniji zgraditi novo jedrsko elektrarno?"
https://znc.si/blog/zakaj-bi-v-sloveniji-morali-zgraditi-novo-jedrsko-elektrarno/  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Video posnetki

1. National Geographic dokumentarni film o tem, kaj jedrska energija je in če je sprejemljiv vir energije? (Priporočljiv je ogled celotnega video posnetka)

2. Zakaj sem spremenil svoje mnenje glede jedrske energije? (Priporočljiv je ogled celotnega video posnetka)

3. Varnostni sistemi jedrskih elektrarn – do 11 minut in 30 sekund


CNSC video posnetek pojasnjuje glavne varnostne sisteme kanadskih jedrskih elektrarn. Ti sistemi imajo tri glavne varnostne funkcije: nadzor reaktorja, hlajenje goriva in zadrževanje sevanja. Tovrstne sisteme se redno vzdržuje, pregleduje in po potrebi nadgradi z namenom zagotavljanja, da naprave izpolnjujejo stroge varnostne standarde, ki jih je določila kanadska komisija za jedrsko varnost (ang. Canadian Nuclear Safety Commission).

4. "Jedrska energija v EU"

5. Kako delujejo jedrske elekrarne?

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Učenec pozna definicijo jedrske energije in pomen jedrskih elektrarn.
2. Učenec prepozna vpliv jedrske energije na okolje.
3. Učenec prepozna varnostne sisteme jedrskih elektrarn.
4. Učenec se zaveda in zna našteti več primerov vplivov jedrske energije na okolje.

Priporočene učne metode

> Iskanje informacij
> Primerjava informacij
> Samo-refleksija
> Predstavitev argumentov
> Metoda prepoznavanja prednosti in slabosti
> Razprava
> Predstavitev dognanj

Priporočene učne aktivnosti

> Za prebijanje ledu: Naštejte vrste virov energije, ki jih poznate.

> Na spletu poiščite definiciji jedrske energije in jedrskih elektrarn ter jih predstavite v razredu.

> Razpravljajte o tem, katere vrste energije so varne za okolje in katere ne. Naštejte primere.

> Razprava: Je jedrska energija človeku prijazna? (uporaba mem#1)

> Razprava: Ali je jedrska energija čista in varna? (uporaba mem#2)

Članek v Dnevniku: https://www.dnevnik.si/1042711309

> Na spletu poiščite različne informacije o tem, kako jedrska energija in jedrske elektrarne vplivajo na okolje.

> Razred razdelite v tri skupine: člani prve skupine se zavzemajo za pozitivne učinke, člani druge skupine branijo negativne vplive jedrske energije in jedrskih elektrarn, tretja skupina pa posluša vse argumente in nato izbere oziroma izglasuje zmagovalca.

> Branje člankov besedilo #2 (str. 20, 21)

> Prednosti in slabosti trenutnih vprašanj besedilo #3

> Ogled video posnetkov #1in #5

> Razprava o nasprotujočih si mnenjih, predstavljenih v zgornjih virih.

> Učenje o vzvodih za pripravo in širjenje napačnih informacij.

> Vrednotenje in povzemanje končnih spoznanj.

De Facto stebri

Okviri in okvirjanje: Razprava o tem, kakšen, bodisi večji ali manjši, vpliv ima jedrska energija na okolje in primerjava tega vpliva z vplivom, ki ga imajo na okolje drugi viri energije. Zakaj se nam zdi, da je vpliv jedrskih elektrarn na okolje škodljiv? Kateri okviri so lahko značilni za to?

Motivacijska kognicija: Razprava o tem, kateri raziskovalci in iz katerih fakultet in/ali neprofitnih organizacij se zavzemajo za ali proti jedrski energiji in jedrskim elektrarnam.

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.