Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Jaderné elektrárny

Co je děsivého na atomu? Jaké jsou vyhlídky a příležitosti pro rozvoj jaderné energie ve světě vzhledem ke změně klimatu? Jaderné elektrárny vyrábějící elektřinu začaly rychle ztrácet svou popularitu po katastrofě v Černobylu v roce 1986. Poruchou reaktoru elektrárny v japonské Fukušimě (2011) došlo k úplnému zavržení jaderné energie. Světoví vůdci i samotná veřejnost v zemích, kde jaderné elektrárny hrají důležitou roli, jsou však v této otázce rozděleni. Jaderné elektrárny vyvolávají mnoho obav. Hrozba selhání jaderné elektrárny se stala mýtem a kolem tématu se objevilo mnoho lživých zpráv, které tuto technologii znevýhodňují, protože vytvářejí atmosféru strachu, hrozby a sociálního odporu.

Jaderné elektrárny

Doporučeno pro: Střední školy 16+, Studenti univerzit, Dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: jaderná energie, bezpečnost životního prostředí, náklady na energii, udržitelná energie

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Ovlivňují jaderné elektrárny životní prostředí?

Tento stavební blok analyzuje velmi populární debatu o dopadu jaderných elektráren na životní prostředí. Prostředí, ve kterém žijeme po celá desetiletí, bylo pravidelně znečištěno lidskou činností – vše začalo průmyslovou revolucí v Anglii v 18. století a poté v celé Evropě a ve druhé polovině 20. století se rozšířilo téměř po celém světě. V posledních letech je cílem opatření mnoha vlád a různých organizací napravit tento stav. Jsou přijímána různá rozhodnutí a závazky ke snížení znečištění životního prostředí a ke snížení emisí škodlivých látek z různých oblastí hospodářství, průmyslu a každodenního života lidí. V případě jaderných elektráren nejsou produkovány žádné skleníkové plyny, do ovzduší nejsou uvolňovány žádné znečišťující látky a odpad vznikající při výrobě energie je skladován na bezpečných místech a pod přísnou kontrolou. Jaderné elektrárny neemitují škodlivý prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, skleníkové plyny nebo těžké kovy. Ale co když produkují další škodlivé látky, které nepříznivě ovlivňují životní prostředí? A co skutečnost, že z komínů jaderných elektráren jsou často vidět velké mraky kouře? Nejsou škodlivé pro životní prostředí? Dokončení tohoto bloku pomůže studentům objevit fakta, porozumět faktorům, které ovlivňují jejich názory, a provést vlastní informované hodnocení.

Navrhované zdroje

1. Popis Wikipedie o dopadu jaderné energie na životní prostředí
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_nuclear_power  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

2. Článek o tématu „Jak jaderná energie ovlivňuje životní prostředí?
https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

3. Zpráva o dopadech jaderné energie na životní prostředí
https://www.fortum.com/about-us/our-company/our-energy-production/our-power-plants/loviisa-nuclear-power-plant/environmental-impacts-nuclear-power  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

4. Článek o dopadu výroby jaderné energie na životní prostředí
https://www.thegreenage.co.uk/effects-of-nuclear-power/ Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

5. Klady a zápory současných problémů - „Je jaderná energie bezpečná pro lidstvo a životní prostředí?“
https://alternativeenergy.procon.org/questions/is-nuclear-power-safe-for-humans-and-the-environment/ [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

6. Jaderná deklarace klimatu z Nice, Francie, 2015
https://www.world-nuclear.org/uploadedFiles/org/Features/Climate_Change/declaration.pdf 

BLOGY

1. Blog „Jaderná energie - jisté je jenom riziko…“
https://milansmrz.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=627163  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

2. Blog „Potřeba mluvit o jaderné energii“
https://nejedly.blog.idnes.cz/ [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

1. Jak funguje jaderná elektrárna?
https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

2. Video: Proč obnovitelná energie nezachární planetu - celé video

3. Bezpečnostní systémy jaderných elektráren - do 11´30
Video CNSC vysvětluje hlavní bezpečnostní systémy kanadských jaderných elektráren. Systémy plní tři základní bezpečnostní funkce: řízení reaktoru, chlazení paliva a zabezpečení radiace. Všechny tyto systémy jsou pravidelně udržovány a kontrolovány a v případě potřeby aktualizovány, aby elektrárny splňovaly nebo překračovaly přísné bezpečnostní normy stanovené kanadskou komisí pro jadernou bezpečnost

Výsledky učení

1. Student bude schopen vysvětlit, co je jaderná energie a pojem jaderná elektrárna.
2. Student bude schopen identifikovat dopad jaderné energie na životní prostředí.
3. Student bude schopen rozpoznat bezpečnostní systémy jaderných elektráren.
4. Student si uvědomí a bude schopen uvést několik příkladů, jak jaderná energie ovlivňuje životní prostředí.

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Porovnání informací
>Sebereflexe
>Současné argumenty
>Metoda Pro / Proti
>Diskuze
>Prezentace zjištěných poznatků

Navrhované vzdělávací činnosti

> Icebreaker: Vyjmenujte různé typy zdrojů energie, které znáte.
> Vyhledávání na internetu - definice jaderné energie a jaderných elektráren. Následná prezentace ve třídě.
> Diskuse o tom, jaké typy zdrojů energie jsou pro životní prostředí bezpečné a které nikoli + příklady
> Diskuse: Pokud je jaderná energie pro člověka dobrá? Použití meme:
> MEME: super síla jaderné energie
https://www.memedroid.com/memes/tag/nuclear
> Diskuse: Jaderná energie je čistá a bezpečná? Použití meme:
> MEME: čistá a bezpečná jaderná energie
http://uwb2m-s.blogspot.com/2015/05/should-we-build-more-nuclear-power.html
> Vyhledávání na internetu - informace o jaderné energii a jaderných elektrárnách a jejich dopadu na životní prostředí.
> Rozdělte třídu do 3 skupin; 1. skupina hájí pozitivní vlivy, 2. skupina hájí negativní vlivy jaderné energie a jaderných elektráren, 3. skupina poslouchá jejich argumenty a vybere (hlasuje pro) vítěze
> Čtení článků:
> Článek o tématu „Jak jaderná energie ovlivňuje životní prostředí?“ “
https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.htmlČlánek o výhodách a nevýhodách současných problémů - „Je jaderná energie bezpečná pro lidstvo a životní prostředí?“

https://alternativeenergy.procon.org/questions/is-nuclear-power-safe-for-humans-and-the-environment/
> Sledování videa:
> National Geographic - Co je to jaderná energie a jedná se o životaschopný zdroj? https://www.nationalgeographic.com/environment/energy/reference/nuclear-energy/
> Diskuse o protichůdných názorech prezentovaných ve výše uvedených zdrojích.
> Rozpoznání motivací vedoucí k tvorbě a šíření dezinformací a misinformací.

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Diskuse, zda má jaderná energie více či méně škodlivé účinky na životní prostředí než jiné běžně používané zdroje energie. Proč lze očekávat, že jaderná elektrárna ovlivňuje životní prostředí? Jaké vzorce pro to mohou být charakteristické?
MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ: Debata o tom, kteří vědci a ze kterých univerzit a / nebo neziskových organizací jsou pro jadernou energii a jaderné elektrárny nebo proti nim.

Další online nástroje

Internetové prohlížeče, Wikipediaр Multimediální prezentace, videa, interaktivní animace, podcasty
Materiál De facto

Varování

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.