Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

 

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Pigułki wiedzy 3. Prawdy i mity na temat promieniowania elektrowni jądrowej?

O promieniowaniu radioaktywnym mówi się praktycznie od czasów Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża, Piotra Cuire, którzy rozwinęli teorię promieniotwórczości, techniki rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkryli dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze – polon i rad. Ich dokonania z czasem zaczęto wykorzystywać w wielu dziedzinach energetyki, medycyny, nauki, techniki i przemysłu, a także w archeologii i sztuce. Dziś jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wykorzystania promieniowania jądrowego jest leczenie schorzeń nowotworowych. Zatem promieniowanie jądrowe ma wiele zalet. Ale tak, jak wszystko w naszym życiu, ma też swoje wady. I tych wad człowiek z reguły obawia się najbardziej. Czy zatem elektrownia jądrowa emituje szkodliwe promieniowanie do środowiska? Czy zagraża to człowiekowi i jego zdrowiu? Czy możliwe jest zbadanie poziomu promieniowania generowanego przez elektrownię atomową? Czy elektrownia jądrowa musi mieć zainstalowane zabezpieczenia, które pozwalają na pracę w niej, a także na mieszkanie w jej pobliżu? Ile co roku promieniowania otrzymujemy z innych, bliższych nam źródeł, takich jak promieniowanie pochodzące z ziemi, promieniowanie z przeprowadzanych procedur medycznych, jak chociażby zwykłe prześwietlenie rentgenowskie zęba? Jeżeli chcesz poznać prawdy i mity na ten temat, zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi w niniejszym bloku.

Rekomendowane źródła

Tekst

1. Artykuł "Energia jądrowa – gdzie jest prawda w morzu fake newsów?"
http://gminazenergia.pl/post/energia-jadrowa-gdzie-jest-prawda-w-morzu-fake-newsow [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Fakty i mity na temat skutków wybuchu w Czarnobylu
https://mobirank.pl/2019/12/23/fakty-mity-na-temat-wybuchu-elektrowni-w-czarnobylu/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. COP25 w Madrycie – wszystko, co musisz wiedzieć o rozpoczynającym się szczycie klimatycznym
https://300gospodarka.pl/explainer/cop25-w-madrycie-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-rozpoczynajacym-sie-szczycie-klimatycznym [Open 
from webarchive if link broken/inactive]

4. Artykuł "Cień Czarnobyla"
https://www.chip.pl/2019/06/6-mitow-energetyki-atomowej/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Promieniowanie jądrowe i wypadki i incydenty
https://pl.qwe.wiki/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents [Open from webarchive if link broken/inactive]

6. Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe
https://epodreczniki.pl/a/promieniowanie-jonizujace-i-jego-wplyw-na-organizmy-zywe/D5TCDzKOR  [Open from webarchive if link broken/inactive]

 Wideo

1. Badawczy reaktor jądrowy Maria 2018 PL

2. Jak działa elektrownia jądrowa?

3. Reaktory Elektrowni Czarnobylskiej

Memy

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Uczeń zacznie rozumieć i będzie w stanie opisać, czym jest promieniowanie i jakie są źródła promieniowania naturalnego i sztucznego.
2. Uczeń będzie w stanie wymienić niektóre skutki promieniowania, dobre i złe dla człowieka.
3. Uczeń będzie w stanie ogólnie omówić materiały jądrowe i ich praktyczne zastosowanie przez człowieka.
4. Uczniowie będą w stanie zrozumieć i rozróżnić fakty, przekonania, opinie, interpretacje w zależności od korzyści zdrowotnych i obaw związanych z energią jądrową i elektrownią jądrową.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Porównywanie informacji
> Autorefleksja
> Przedstawianie argumentów
> Praca zespołowa
> Dyskusja

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Wyjaśnij pojęcie przyczynowości systemowej.
> Konstruowanie diagramu Ishikawy w grupach 4-6 osób uczących się - jakie są przyczyny promieniowania i jego wpływ na zdrowie i życie człowieka. Jakie są dobre i złe strony promieniowania dla człowieka. Przyczynowość systemowa - poznanie złożoności promieniowania.
> Każda grupa przedstawia swoją pracę, dyskusję między grupami, podsumowuje nauczyciel.
> Uczniowie wymieniają możliwe skutki promieniowania na ludzkie zdrowie i życe (mapowanie myśli).
> Przeczytaj dwa artykuły na temat promieniowania jądrowego:
> Fakty i mity na temat skutków wybuchu w Czarnobylu
https://mobirank.pl/2019/12/23/fakty-mity-na-temat-wybuchu-elektrowni-w-czarnobylu/
> Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe
https://epodreczniki.pl/a/promieniowanie-jonizujace-i-jego-wplyw-na-organizmy-zywe/D5TCDzKOR
> Omów skutki promieniowania jądrowego pochodzącego z obu stron.
> Nakreśl rodzaje dezinformacji i ich szkodliwy potencjał dla człowieka.

Filary De Facto

RAMY: Dyskusja o prawdach i mitach dotyczących promieniowania elektrowni jądrowej. Czy elektrownia jądrowa wytwarza niezabezpieczone promieniowanie, które może wywołać raka i wiele innych chorób u ludzi

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA: Konstruowanie diagramu Ishikawy w grupach 4-6 uczniów - jakie są przyczyny promieniowania i jego wpływ na zdrowie i życie człowieka. Jakie są dobre i złe strony promieniowania dla człowieka. Przyczynowość systemowa - poznanie złożoności promieniowania.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.