Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Силата на атома

Страшна ли е атомната енергия? Какви са перспективите от използването й на фона на глобалните климатични промени? След аварията в Чернобил през 1986 г. атомните централи губят популярност като средство за производство на електроенергия. За това допринася и инцидента с ядрения реактор във Фукушима през 2011 г. В същото време няма единно мнение по въпроса за ролята на ядрената енергия в обществото и сред лидерите на държавите, които я използват за мирни цели. Ядрената енергетика повдига много въпроси. Заплахата от аварии, както и фалшивите новини, свързани с ядрените реактори създават климат на страх, заплаха и обществена съпротива срещу използването им.

Силата на атома

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани

Брой теми: 4

Тагове: ядрена енергия, околна среда, енергийна ефективност, устойчива енергия

Инструкции за обучители

Тема 3: Истини и лъжи за сигурността на атомните електроцентрали

За радиоактивно излъчване на практика се говори от времето на Мария Склодовска-Кюри и нейния съпруг, Пиер Кюри, които разработват теорията за радиоактивността и техниките на отделяне на радиактивните изотопи и откриват два нови радиоактивни елемента - полоний и радий. Техните достижения получават широка употреба в различни области като енергетиката, медицината, науката, технологията и индустрията, както и археологията и изкуството. Днес един от най-разпространените начини да лекуване на онкологични заболявания е ядреното облъчване. То има много преимущества, но и същевременно с това - недостатъци. С тях са свързани много от страховете на хората. Излъчват ли атомните електроцентрали опасна радиация в атмосферата? Заплашват ли сигурността на човека и неговото здраве? Възможно ли е да се проучи нивото на радиация, което се отделя от една централа? Необходима ли е защита, за да се работи и живее край такава централа? Какво количество радиация поемаме на година от други източници като например земната повърхност или от обичайни медицински процедури като рентгенова снимка на зъб? Материалите, включени в този модул, разкриват част от истините и митовете по тази тема.

Предложени източници

1. Сто причини да не искаме АЕЦ: 12 – 19 Вреди за здравето и допустими нива на радиация
https://gorichka.bg/sto-prichini-da-ne-iskame-aets-12-19/  [Отворете през webarchive, ако линкът не работи]

2. Конспиративни теории за АЕЦ
http://gikotev.blog.bg/drugi/2019/09/06/aec-quot-belene-quot-i-teoriia-na-konspiraciiata-satelitna-s.1673367 [Отворете през webarchive, ако линкът не работи]

3. “Според папа Франциск последиците от ядрената авария пораждат „безпокойство, защото продължава да се използва атомна енергия“. По негови думи епископите в Япония са отправили призив за затваряне на атомните електроцентрали.”
https://www.vesti.bg/sviat/papata-s-priziv-za-premahvane-na-iadrenite-oryzhiia-6102489 [Отворете през webarchive, ако линкът не работи]

4. Сто причини да не искаме АЕЦ (20-41): аварии и бедствия
https://gorichka.bg/sto-prichini-da-ne-iskame-aets-20-41-avarii-i-bedstviya/ [Отворете през webarchive, ако линкът не работи]

5. А ако терористи нападнат тези реактори?
https://www.dw.com/bg/а-ако-терористи-нападнат-тези-реактори/a-40965765 [Отворете през webarchive, ако линкът не работи]

6. Какво ни "подари" Чернобил?
http://6nine.net/2020/01/05/chernobyl/#more-5466 [Отворете през webarchive, ако линкът не работи]

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да опише що е радиация и кои са нейните източници
2. Обучаваният ще може да изброи елементи от въздействието на радиацията върху човека
3. Обучаваният ще може да прави разлика между факти, убеждения, мнения, интерпретации по темата за ядрената енергия

Предложени методи

>Търсене на информация
>Сравняване на информация
>Представяне на аргументи
>Работа в екип
>Дискусия
>Саморефлексия

Предложени дейности

> Направете списък с ползите и вредите от радицацията. Разделете класа на две групи и използвайте метода на мозъчната атака. Помолете групите да обобщят и представят своите резултати.

> Работете по групи. Нека всяка от тях с помощта на метода Ишикава да изгради и илюстрира система от причинно-следствени връзки, свързани с темата за сигурността на ядрените електроцентрали.

> Обяснете понятието системна причинност. Обсъдете какви могат да бъдат неговите проекции по темата за ядрената енергия.

> Потърсете в интернет примери за дезинформация и/или опити за манипулация относно ефектите на ядрената енергия върху здравето и околната среда. Анализирайте възможните мотиви за създаването им, като работите с помощта на Eggshell модела.

De Facto стълбове

СИСТЕМНА ПРИЧИННОСТ: Как разбирането на системната причинност помага да се анализират различни явления и събития

Допълнителни онлайн материали

Флипчарт/Бяла дъска и маркери
Неограничен интернет достъп (вкл. достъп до сайтове на социални медии)
Разрешение за ползване на мобилни устройства в клас

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.