Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Atomska moč

Atom ni tako strašljiv? Kakšne so možnosti in priložnosti za razvoj jedrske energije v svetu ob vseh podnebnih spremembah, ki ga pestijo? Po katastrofi v Černobilu leta 1986 so jedrske elektrarne kot način pridobivanja električne energije pričele hitro izgubljati na svoji priljubljenosti. Leta 2012 je odpoved reaktorja v Fukušimi na Japonskem na koncu vodila do potopa jedrske energije. Pa vendarle so mnenja svetovnih voditeljev kot tudi širše javnosti v povezavi z jedrsko energijo razdvojena, še posebej v državah, v katerih jedrske elektrarne igrajo pomembno vlogo. Jedrske elektrarne vzbujajo veliko pomislekov. Njihovo delovanje in neprijetni spomini na katastrofalne posledice so postali mitski, okoli te tematike pa se je pojavilo zelo veliko tako imenovanih lažnih novic, ki tej tehnologiji niso naklonjene, saj ustvarjajo ozračje strahu, groženj in družbenega odpora.

Atomska moč

Priporočeno za: srednješolci, starejši od 16 let, študenti na fakultetah, udeleženci v izobraževalnih programih za odrasle.

Dosegljivi sklopi: 6

Oznake: jedrska energija, okolijska varnost, energetski stroški, trajnostna energija

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 3. Resnice in miti o sevanju jedrskih elektrarn

O radioaktivnem sevanju govorimo tako rekoč že iz časov Marie Skłodowska-Curie in njenega moža, Piotr Cuire, ki sta razvila teorijo radioaktivnosti, vključno s tehnikami ločevanja radioaktivnih izotopov in odkrila dva radioaktivna elementa – polonij in radij. S časom so njuna dognanja pričeli uporabljati na različnih področjih, od energije, medicine, znanosti, tehnologije in industrije, kot tudi arheologije in umetnosti. Danes je eden najpogostejših načinov uporabe jedrskega sevanja zdravljenje raka. Prav zaradi tega ima jedrsko sevanje tudi veliko prednosti. Seveda pa ima, tako kot vse ostalo v naših življenjskih, tudi nekaj slabosti. In le-teh se človek običajno najbolj boji. Torej, ali jedrska elektrarna oddaja okolju škodljivo sevanje? Ali s tem ogroža zdravje in življenja ljudi? Ali je mogoče preučiti stopnjo sevanja, ki ga proizvede jedrska elektrarna? Ali mora jedrska elektrarna imeti varnostne ukrepe, na podlagi katerih bi se dovoljevalo delo v in življenje ob njej? Kakšna je količina sevanja, ki smo je na letni ravni deležni z virov, ki so nam bližje, kot na primer sevanja tal, sevanje pri medicinskih postopkih, npr. navadni rentgen zob. Če želite vedeti več o resnicah in mitih glede sevanja jedrskih elektrarn, si preberite ta modul.

Priporočeni viri

Besedilo

1. Priročnik "Energija, sevanje, življenje: Dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju"
http://www.consensus.si/upload/kajdelamo/energija-sevanje-zivljenje_1.pdf [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. Članek "Čas je, da razmislimo tudi o jedrski energiji"
https://www.delo.si/novice/znanoteh/cas-je-da-razmislimo-tudi-o-jedrski-energiji-90699.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

3. Kako domača in čista je v resnici naša jedrska energija? Vidik rudarjenja urana – primer Namibije
https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/zanimivosti/kako-domaca-in-cista-je-v-resnici-nasa-jedrska-energija-vidik-rudarjenja-urana-primer-namibije/?cn-reloaded=1 [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

4. "Kako izpostavljeni smo Slovenci sevanju, kako je z rakom v okolici NEK?
https://www.24ur.com/poletno-branje/kako-izpostavljeni-smo-slovenci-sevanju-kako-je-z-rakom-v-okolici-nek.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

5. Članek v Dnevniku "Kakšne so posledice radioaktivnega sevanja na zdravje ljudi?"
https://www.dnevnik.si/1042430614 [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

6. Raziskovalna naloga "Ozaveščanje ljudi o pomenu in varnosti jedrske energije"
https://bistra.si/raziskave-razvoj-in-inovacije/mladi/mladinsko-raziskovalno-delo/arhiv-raziskovalnih-nalog-1/548-ozavescanje-ljudi-o-pomenu-in-varnosti-jedrske-energije [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Video posnetki

1. Video posnetek o tem, kako lahko strah pred jedrsko energijo škodi okolju (celoten video posnetek)

2. Video posnetek o elektrarnah in onesnaževanju okolja (celoten video posnetek)

3. Video posnetek o uranu – najnevarnejši kovini na zemlji (celoten video posnetek)

Memi

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Učenec razume in zna opisati, kaj sevanje je in kateri so viri naravnega in umetnega sevanja.
2. Učenec navede nekaj negativnih in nekaj pozitivnih vplivov, ki jih ima sevanje na človeka.
3. Učenec opiše jedrske materiale in pozna njihovo uporabo.
4. Učenec razume in razlikuje med dejstvi, prepričanji, mnenji in razlagami o ugodnih vplivih na zdravje kot tudi premislekih glede jedrske energije in jedrskih elektrarn.

Priporočene učne metode

> Iskanje informacij
> Primerjava informacij
> Samo-refleksija
> Argumentiranje
> Skupinsko delo
> Razprava

Priporočene učne aktivnosti

> Razložite idejo in pomen sistemske vzročnosti.

> Izdelajte diagram Ishikawa v skupinah po 4 do 6 učečih se posameznikov – kakšni so vzroki sevanja in vpliv na človeka. Katere so dobre in slabe strani sevanja za človeka. Sistemska vzročnost – učenje o kompleksnosti sevanja.

> Vsaka skupina svoje delo predstavi, med skupinami poteka razprava, učitelj pa na koncu vse delo povzame.

> Učenci naštejejo morebitne vplive, ki jih sevanje ima na življenje človeka in njegovo zdravje (miselni vzorec).

> Preberite dva članka o jedrskem sevanju (besedilo #5 in #1)

> Razprava o vplivih jedrskega sevanja.

> Navedite vrste napačnih informacij in njihov škodljiv vpliv na človeka.

De Facto stebri

Okviri in okvirjanje: Razprava o resnicah in mitih glede sevanja jedrskih elektrarn. Ali jedrska elektrarna proizvaja nevarno sevanje, ki lahko izzove rakava obolenja in številne druge bolezni?

Sistemska vzročnost: Izdelava diagrama Ishikawa v skupinah po 4 do 6 učečih se posameznikov – kakšni so vzroki sevanja in vpliv na človeka. Katere so dobre in slabe strani sevanja za človeka. Sistemska vzročnost – učenje o kompleksnosti sevanja.

Dodatna spletna orodja

Spletno orodje za izdelavo miselnih vzorcev (brezplačno):
http://mindmapfree.com/ | https://app.wisemapping.com/

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.