Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Jaderné elektrárny

Co je děsivého na atomu? Jaké jsou vyhlídky a příležitosti pro rozvoj jaderné energie ve světě vzhledem ke změně klimatu? Jaderné elektrárny vyrábějící elektřinu začaly rychle ztrácet svou popularitu po katastrofě v Černobylu v roce 1986. Poruchou reaktoru elektrárny v japonské Fukušimě (2011) došlo k úplnému zavržení jaderné energie. Světoví vůdci i samotná veřejnost v zemích, kde jaderné elektrárny hrají důležitou roli, jsou však v této otázce rozděleni. Jaderné elektrárny vyvolávají mnoho obav. Hrozba selhání jaderné elektrárny se stala mýtem a kolem tématu se objevilo mnoho lživých zpráv, které tuto technologii znevýhodňují, protože vytvářejí atmosféru strachu, hrozby a sociálního odporu.

Jaderné elektrárny

Doporučeno pro: Střední školy 16+, Studenti univerzit, Dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: jaderná energie, bezpečnost životního prostředí, náklady na energii, udržitelná energie

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 3. Pravdy a mýty o radiac z jaderných elektráren

O radioaktivním záření mluvíme prakticky od dob Marie Skłodowské-Curie a jejího manžela Piotra Cuireho, který vyvinul teorii radioaktivity, techniky separace radioaktivních izotopů a objevil dva nové radioaktivní prvky - polonium a radium. Postupem času se jejich úspěchy začaly používat v mnoha oblastech energetiky, medicíny, vědy, technologie a průmyslu, ale také v archeologii a umění. Dnes je jedním z nejčastějších způsobů využití jaderného záření léčba rakoviny. Jaderné záření má tedy mnoho výhod. Ale stejně jako všechno v našich životech, má také své nevýhody. A těchto nevýhod se lidé nejvíce bojí. Vyzařuje tedy jaderná elektrárna škodlivé záření do životního prostředí? Ohrožuje člověka a jeho zdraví? Je možné studovat úroveň záření generovaného jadernou elektrárnou? Musí mít jaderná elektrárna nainstalované ochranné prvky, které umožní pracovat a žít v její blízkosti? Kolik záření každý rok dostáváme z jiných zdrojů, které jsou nám blíže, jako je záření ze země, záření ze zdravotnických prohlídek, jako je běžný rentgen zubu? Pokud se chcete dozvědět jaké jsou pravdy a mýty, přečtěte si materiály obsažené v tomto stavebním bloku.

Navrhované zdroje

1. Poziční dokument o jaderné energii a jejího vlivu změny klimatu
https://www.world-nuclear.org/focus/climate-change-and-nuclear-energy/nuclearforclimate.aspx [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

2. Obnovitelné zdroje nemohou nahradit jadernou energii
https://www.sujb.cz/informace-o-jadru/maae-energetika-obnovitelnych-zdroju-nemuze-pri-snaze-celit-zmenam-klimatu-nahradit-jadernou/ [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

3. Konference o změně klimatu COP 25 v Madridu v roce 2019: COP 25: Jaderné inovace pro čistý a udržitelný růst
https://www.world-nuclear.org/focus/climate-change-and-nuclear-energy/cop-25-nuclear-innovation-for-clean-and-sustainabl.aspx [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

4.Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR
https://www.sujb.cz/uvod/  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

5. Nehody v jaderných elektrárnách a jejich rozdělení
https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/atomy-castice/jaderna-elektrarna/nejvetsi-havarie-jadernych-elektraren  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

6. Jaderné záření a účinky na zdraví - stručný přehled
https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/strucny-prehled-biologickych-ucinku-zareni/  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

Memes

Video „Jak strach z jaderné energie poškozuje životní prostředí - celé video

Video o elektrárnách a znečištění - celé video

Video o uranu - nejnebezpečnějším kovu na Zemi - celé video

Video - Co je radioaktivita

Výsledky učení

1. Student pochopí a bude schopen popsat, co je záření a jaké jsou zdroje přírodního a umělého záření.
2. Student bude schopen uvést některé účinky záření, dobré a špatné pro člověka
3. Student bude schopen popsat jaderné materiály a jejich praktické využití člověkem.
4. Studenti budou schopni porozumět a rozlišovat mezi fakty, vírou, názory, interpretacemi podle zdravotních výhod a obav jaderné energie a jaderné elektrárny.

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Porovnání informací
>Sebereflexe
>Prezentace argumentů
>Týmová práce
>Diskuse

Navrhované vzdělávací činnosti

> Vysvětlete myšlenku systémové příčinnosti.
> Sestavení Ishikawa diagramu ve skupinách 4-6 žáků - jaké jsou příčiny záření a jeho vliv na lidské zdraví a život. Jaké jsou dobré a špatné stránky záření pro člověka. Systémová příčinnost - porozumění složitosti záření.
> Každá skupina představí svou práci, diskuse mezi skupinami, učitel vše shrne
> Studenti vyjmenují možné účinky záření na lidské zdraví a život (myšlenková mapa)
> Přečtěte si dva články o jaderném záření:
> Nehody v jaderných elektrárnách a riziko rakoviny
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/radiation/nuclear-accidents-fact-sheet
> Jaderné záření a účinky na zdraví
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx
> Diskutujte o účincích jaderného záření pocházejícího z obou stran.
> Popište typy dezinformací a jejich škodlivý potenciál na člověka.

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Diskuze, jaké jsou pravdy a mýty o radiaci jaderné elektrárny. Produkuje jaderná elektrárna nebezpečné záření, které může vyvolat rakovinu a mnoho dalších lidských nemocí?

SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST: Sestavení Ishikawova diagramu ve skupinách 4-6 studentů - jaké jsou příčiny záření a jeho vliv na lidské zdraví a život. Jaké jsou dobré a špatné stránky záření pro člověka. Systémová příčinnost - učení o složitosti záření.

Další online nástroje

Internetové prohlížeče, Wikipedia, Multimediální prezentace, videa, interaktivní animace, podcasty,
Materiál De facto

Varování

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.