Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

 

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Pigułki wiedzy 2. Czy elektrownia jądrowa wytwarza dużą ilość odpadów?

We współczesnym nam świecie człowiek produkuje bardzo dużo różnych odpadów. Jest to przede wszystkim związane z konsumpcyjnym stylem życia ludzi, szczególnie tych mieszkających w bogatych, wysoko rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej. Od pewnego czasu zdajemy sobie z tego coraz bardziej sprawę i staramy się podejmować działania ograniczające ilość odpadów w naszym życiu, a wszystko to, co można, poddać recyclingowi. W przypadku elektrowni jądrowych okazuje się, że 96% odpadów z elektrowni nadaje się do recyklingu. Pozostałe 4%, które nie można poddać recyklingowi, zabezpieczonych jest w specjalnych silosach głęboko pod ziemią. Ale skąd możemy wiedzieć na pewno, czy aż tyle odpadów z elektrowni jest poddawanych recyclingowi? A co dzieje się z czasem z odpadami, które są zabezpieczane głęboko pod ziemią? Czy aby na pewno jest to bezpieczne dla środowiska i dla człowieka?

Rekomendowane źródła

 

1. Artykuł "Wystrzelić w kosmos czy zatopić? O problemie z radioaktywnymi odpadami"
https://www.energetyka24.com/historia-nuklearnych-odpadow-czy-cos-nam-grozi [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. O rosyjskich okrętach podwodnych - podwodnych elektrowniach: "Ta elektrownia jądrowa została nazwana „pływającym Czarnobylem”, ale czy to tylko szum?" - Reaktory jądrowe zasilają okręty podwodne od ponad 60 lat
https://pl.hightechnologic.com/article-6278/ [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Artykuł na temat emisji gazów cieplarnianych: "ENERGETYKA – GłÓWNE ŹRÓDŁO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH"
http://eko.org.pl/index_trendy.php?dzial=2&kat=17&art=1542 [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Artykuł o COP24 w Polsce: „Na COP24 o przyszłości energetyki atomowej"
https://www.energetyka24.com/na-cop24-o-przyszlosci-energetyki-atomowej [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Artykuł o wadach energii jądrowej: „Przerażająca prawda o odpadach radioaktywnych! USA siedzi na bombie”
https://www.national-geographic.pl/ludzie/czas-polowicznego-rozpadu-smiertelna-spuscizna-amerykanskich-odpadow-nuklearnych [Open from webarchive if link broken/inactive]

 

Wideo

1. "Elektrownia Atomowa w Polsce - dobrze czy źle?" - cały film

2. "Bezpieczeństwo składowania odpadów promieniotwórczych” - cały film

3. "Planowane 2 elektrownie jądrowe w Polsce | Za i przeciw" - cały film

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Uczeń zacznie rozumieć i będzie w stanie opisać, czym jest promieniowanie i jakie są źródła promieniowania naturalnego i sztucznego.
2. Uczeń będzie w stanie wymienić niektóre skutki promieniowania, dobre i złe dla człowieka.
3. Uczeń będzie w stanie ogólnie omówić materiały jądrowe i ich praktyczne zastosowanie przez człowieka.
4. Uczniowie będą w stanie zrozumieć i rozróżnić fakty, przekonania, opinie, interpretacje w zależności od korzyści zdrowotnych i obaw związanych z energią jądrową i elektrownią jądrową.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Porównywanie informacji
> Autorefleksja
> Przedstawianie argumentów
> Praca zespołowa
> Dyskusja

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Wyjaśnij pojęcie przyczynowości systemowej.

> Konstruowanie diagramu Ishikawy w grupach 4-6 osób uczących się - jakie są przyczyny promieniowania i jego wpływ na zdrowie i życie człowieka. Jakie są dobre i złe strony promieniowania dla człowieka. Przyczynowość systemowa - poznanie złożoności promieniowania.

> Każda grupa przedstawia swoją pracę, dyskusję między grupami, podsumowuje nauczyciel.

> Uczniowie wymieniają możliwe skutki promieniowania na ludzkie zdrowie i życe (mapowanie myśli).

> Przeczytaj dwa artykuły na temat promieniowania jądrowego:

> Fakty i mity na temat skutków wybuchu w Czarnobylu
https://mobirank.pl/2019/12/23/fakty-mity-na-temat-wybuchu-elektrowni-w-czarnobylu/

> Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe
https://epodreczniki.pl/a/promieniowanie-jonizujace-i-jego-wplyw-na-organizmy-zywe/D5TCDzKOR

> Omów skutki promieniowania jądrowego pochodzącego z obu stron.

> Nakreśl rodzaje dezinformacji i ich szkodliwy potencjał dla człowieka.

Filary De Facto

RAMY
Dyskusja o prawdach i mitach dotyczących promieniowania elektrowni jądrowej. Czy elektrownia jądrowa wytwarza niezabezpieczone promieniowanie, które może wywołać raka i wiele innych chorób u ludzi?

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA
Konstruowanie diagramu Ishikawy w grupach 4-6 uczniów - jakie są przyczyny promieniowania i jego wpływ na zdrowie i życie człowieka. Jakie są dobre i złe strony promieniowania dla człowieka. Przyczynowość systemowa - poznanie złożoności promieniowania.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.