Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Jaderné elektrárny

Co je děsivého na atomu? Jaké jsou vyhlídky a příležitosti pro rozvoj jaderné energie ve světě vzhledem ke změně klimatu? Jaderné elektrárny vyrábějící elektřinu začaly rychle ztrácet svou popularitu po katastrofě v Černobylu v roce 1986. Poruchou reaktoru elektrárny v japonské Fukušimě (2011) došlo k úplnému zavržení jaderné energie. Světoví vůdci i samotná veřejnost v zemích, kde jaderné elektrárny hrají důležitou roli, jsou však v této otázce rozděleni. Jaderné elektrárny vyvolávají mnoho obav. Hrozba selhání jaderné elektrárny se stala mýtem a kolem tématu se objevilo mnoho lživých zpráv, které tuto technologii znevýhodňují, protože vytvářejí atmosféru strachu, hrozby a sociálního odporu.

Jaderné elektrárny

Doporučeno pro: Střední školy 16+, Studenti univerzit, Dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: jaderná energie, bezpečnost životního prostředí, náklady na energii, udržitelná energie

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 2. Produkují jaderné elektrány velké množství odpadu?

V dnešním světě člověk produkuje spoustu různých odpadů. Což je primárně způsobeno se spotřebním životním stylem lidí, zejména těch, kteří žijí v bohatých, vysoce rozvinutých zemích Evropy a Severní Ameriky. Již po nějakou dobu si je lidstvo vědomo, že produkuje velké množství odpadu a snažíme se podnikat různé kroky, abychom jeho množství snížili a co nejvíce odpadu zrecyklovali. V případě jaderných elektráren se ukázalo, že 96% jejich odpadu lze recyklovat. Zbývající 4%, které nelze recyklovat, jsou umístěny ve speciálních silech hluboko pod zemí. Jak ale můžeme s jistotou vědět, zda je recyklováno tolik odpadu z elektráren? A v průběhu času, co se stane s odpadem, který je uskladněn hluboko pod zemí? Je to opravdu bezpečné pro životní prostředí a pro člověka?

Navrhované zdroje

1. Eko aktivisté musí dát jaderné energii šanci pokud chtějí bojovat proti CO2 emisím
http://www.hybrid.cz/ekologicti-aktiviste-bez-jaderne-energetiky-oteplovani-zeme-nezpomalime [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

2. Jsou ruské ponorky tikající bombou?
https://zpravy.tiscali.cz/ruske-morske-dno-je-tikajici-jaderna-puma-330853 [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

3. Článek o emisích skleníkových plynů
https://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/sklenikove-plyny-oxid-uhlicity-co2-neni-jediny-hrisnik.aspx [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

4. Emise skleníkových plynů v EU - infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20180301STO98928/sklenikove-plyny-emise-podle-zemi-a-odvetvi-infografika  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

5. Článek o ukládání jaderného odpadu
https://www.energie21.cz/kam-s-jadernym-odpadem-na-vecnost/ [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

6. Westinghouse Electric Company LLC
 https://ans.org/advertising/nn/da/pdfstat/index.php?i=100028-westinghouse_0420.pdf&y=2020-4  [Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje]

Memes

1.Pro a proti jaderné energii a jadernému odpadu - zdravotní a bezpečnostní rizika
https://study.com/academy/lesson/risks-of-nuclear-power-plants-and-radioactive-waste-safety-and-health-concerns.html

2.Video - Důvody proč je jaderná energie strašná! – až do 3’35

3.Video o jaderné recyklaci - celé vide

Výsledky učení

1. Student bude schopen popsat různé významy pojmu" plýtvat "lidskou činností a porovnat je.
2. Student bude schopen popsat pojem zelená energie a uvést zdroje zelené energie.
3. Student bude schopen popsat co je skleníkový efekt a jeho emise plynů.
4. Student bude schopen rozvíjet a použít kritické myšlení týkající se výhod a nevýhod rizik jaderných elektráren a radioaktivního odpadu.
5. Student bude schopen rozvinout důvody, proč je jaderná energie hrozbou či ne

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Porovnání informací
>Sebereflexe
>Prezentace argumentů
>Týmová práce
>Diskuse

Navrhované vzdělávací činnosti

> Icebreaker: Vyjmenujte druhy odpadů produkovaných lidskou činností.
> Vyhledávání na internetu - popis odpadu z jaderných elektráren. Následná prezentace třídě.
> Diskuse o tom, co je skleníkový efekt a jaké jsou jeho příčiny. Které lidské aktivátory jej produkují? Pokud >lidská energie produkuje skleníkový efekt?
> Vyhledávání na internetu - informace o recyklaci a o tom, jaké produkty lidské činnosti lze recyklovat.
> Rozdělte třídu do 3 skupin; 1. skupina hájí pozitivní vlivy, 2. skupina hájí negativní vlivy recyklace, 3. skupina poslouchá jejich argumenty a vybere (hlasuje pro) vítěze
> Pusťte video o jaderné recyklaci
https://www.anl.gov/article/10-myths-about-nuclear-energy
a diskutujte se studenty o možnostech jaderné recyklace, shrnutí.
Zeptejte se studentů, které jsou nejdůvěryhodnější a proč. Prezentujte a vysvětlete motivované poznání.
> Použijte model Eggshell k prezentaci prvků dezinformace
> Studenti vytvářejí falešné nebo pravdivé memy o jaderné elektrárně a předkládají je ostatním, kteří se snaží zjistit, zda jsou pravda, nebo ne, snaží se identifikovat dezinformace v memu
> Podle modelu Eggshell analyzujte jejich memy a shrňte je.

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Diskuse, zda jaderná elektrárna produkuje velké množství nebezpečného odpadu nebo ne. Vyrábí jaderná elektrárna více odpadu než ostatní typy elektráren?

MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ: Porovnejte, kteří vědci a kteří politici říkají, že jaderná elektrárna produkuje velké množství nebezpečného odpadu. Kdo je blíž pravdě? Kdo zmiňuje skutečná fakta a kdo naopak neověřené informace?

Další online nástroje

Internetové prohlížeče, Wikipedia, Multimediální prezentace, videa, interaktivní animace, podcasty, Materiál De facto

Varování

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.