Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Силата на атома

Страшна ли е атомната енергия? Какви са перспективите от използването й на фона на глобалните климатични промени? След аварията в Чернобил през 1986 г. атомните централи губят популярност като средство за производство на електроенергия. За това допринася и инцидента с ядрения реактор във Фукушима през 2011 г. В същото време няма единно мнение по въпроса за ролята на ядрената енергия в обществото и сред лидерите на държавите, които я използват за мирни цели. Ядрената енергетика повдига много въпроси. Заплахата от аварии, както и фалшивите новини, свързани с ядрените реактори създават климат на страх, заплаха и обществена съпротива срещу използването им.

Силата на атома

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани

Брой теми: 4

Тагове: ядрена енергия, околна среда, енергийна ефективност, устойчива енергия

Инструкции за обучители

Тема 2: Какъв отпадък произвеждат атомните централи?

В съвременният свят човекът произвежда множество различни отпадъци. Това се отдава предимно на консуматорския начин на живот, особено в развитите страни на Европа и Северна Америка. Напоследък нараства обществената загриженост по този въпрос и се предприемат различни мерки за намаляване и рециклиране на отпадъците. 96% процента от отпадъка при производството на атомна енергия подлежи на рециклиране. Останалите 4%, които не могат да се преработят, се съхраняват в специални силози дълбоко под земята. Как обаче да сме сигурни, че действително такъв голям процент от отпадъка се рециклира? Какво се случва със съхранявания под земята отпадък с течение на времето? Безопасно ли е това за човека и природата?

Предложени източници

1. Ядрената енергия изхърля огромни количества опасни отпадъци, а до днес, нито грам ядрен боклук не е изхвърлен по сигурен начин
https://www.facebook.com/gorichka/posts/547900191900401 [Отворете през  webarchive, ако връзката не работи]

2. Ядрените отпадъци могат да дадат енергия, която да стигне на човечеството за 70 години
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/IAdrenite-otpadatci-mogat-da-dadat-energiia-koiato-da-stigne-na-chove_16143.html [Отворете през  webarchive, ако връзката не работи]

3. Няма техническо решение на проблема с ядрените отпадъци
https://gorichka.bg/sto-prichini-da-ne-iskame-aets-yadreni-otpadutsi-42-65/?fbclid=IwAR2XENjjGTFLyMgMsmI50SXnYC1mUg6QitbJYPB9I1uMorLSEHUSsk51-W8 [Отворете през  webarchive, ако връзката не работи]

Videos

1. Отпадъци: Кошмарът на ядрената енергетика
Внимание: много дълго видео, необходимо е предварително да се подбере подходящ откъс!

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да очертае различните значения на понятието "отпадък" от човешка дейност и да ги сравнява
2. Обучаваният ще може да опише термина "зелена енергия", както и да посочва източниците й
3. Обучаваният ще може да обясни парниковия ефект
4. Обучаваният ще може да развие и използва критична нагласа към плюсовете и минусите на ядрената енергия

Предложени методи

>Търсене на информация
>Сравняване на информация
>Представяне на аргументи
>Работа в екип
>Дискусия
>Саморефлексия

Предложени дейности

> Разчупване на леда: направете бърза мозъчна атака и избройте видовете замърсяване, произтичащо от човешката дейност

> Потърсете в интернет (с помощта на избраните и други източници) особеностите на отпадъците, отделяни при производството на ядрена електроенергия

> Разделете класа на три групи за участие в дебат. Първата група ще се подготвя да защитава позицията, че ядрената енергия е екологично чиста, а втората група - че е опасна за околната среда. Третата група трябва да отсъди кой е победител в дебата.

> С помощта на Eggshell модела разгледайте няколко меми и опитайте да определите профила, мотивите, целите на техните автори

De Facto стълбове

EКВИВАЛЕНТНИ И ЕМФАЗНИ РАМКИ: Кои са възможните рамки за представяне на информация, свързана с ядрената енергетика - потенциални ползи за околната среда или потенциална опасност от авария? Опитайте се да формулирате едно и също послание по два различни начина, като използвате фрейминг ефекта.

Допълнителни материали

Флипчарт/Бяла дъска и маркери

Неограничен интернет достъп (вкл. достъп до сайтове на социални медии)

Разрешение за ползване на мобилни устройства в клас

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.