Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Vse o hrani

Kot vsaka biološka vrsta tudi človeštvo potrebuje hrano za preživetje. Hrana prinaša hranila, kot so ogljikovodiki, aminokisline, vlakna, maščobne kisline, vitamini in minerali. Skozi zgodovino so ljudje hrano lovili, zbirali, kuhali na različne načine, jo konzervirali, izbirali in gojili za izboljšanje nekaterih lastnosti in lastnosti. Okus, osebne želje, dostop do hrane in stroški hrane so hkrati vsi dejavniki, ki vplivajo na to, kaj jemo in kako ga pojemo. Ta študija primera se vrti okoli vprašanj, povezanih s proizvodnjo in uživanjem hrane, kot so: zdrava prehrana in zdravilna hrana, superhrana, organska hrana, hitra hrana in hrana na osnovi GSO. Sprejemamo različne perspektive - od individualne izbire hrane do globalnih posledic pridelave hrane.

Vse o hrani

Priporočeno za: srednješolski učenci (16+), univerzitetni študenti, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 7

Oznake: proizvodnja hrane, ekonomija, okolje, trajnostni razvoj, zdravje, osebne izbire, diete

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 4. Individualne koristi za zdravje in dvomi

Ta sestavni del raziskuje priljubljeno razpravo o ekološki hrani in GSO hrani. Poudarek je na zdravilnih učinkih, resničnih in namišljenih. To razpravo lahko najdemo v javnih medijih, vendar je pogosta tema za razpravo med družino in prijatelji. Učencem skušamo pomagati, da odkrijejo dejstva, razumejo dejavnike, ki vplivajo na njihovo mnenje, in sami presodijo. Usmerjen in urejen potek po gorah informacij je veščina, ki ima široko uporabo in je popolnoma prečna.

Priporočeni viri

1. Prednosti in slabosti gensko spremenjenih poljščin ob upoštevanju njihovih potencialnih učinkih na zdravje ljudi in okolje
https://core.ac.uk/download/pdf/67606977.pdf  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
(diplomsko delo, o prednostih in slabostih gensko spremenjene hrane in krme: str. 15-24)
https://www.delo.si/oglasnosporocilo/gensko-spremenjeni-organizmi-da-ali-ne.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
https://www.nutris.org/prehrana/abc-prehrane/splosno/115-gensko-spremenjena-hrana.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. Ali bodo gensko spremenjeni organizmi škodili mojemu telesu? Zaskrbljenost javnosti in kako to naslavljajo znanstveniki?  
https://www.delo.si/novice/okolje/hrana-iz-gensko-spremenjenih-rastlin-hvala-ne-bi.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

3. Zakaj je slaba hrana dobra za posel?
https://www.zdravo.si/vrsta-hrane-ki-je-ni-priporocljivo-uzivati/  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
Številne primerjave med hranljivostjo v sveži in predelani hrani.

4. Ali je organsko resnično boljše za okolje kot konvencionalno kmetijstvo?
https://www.abczdravja.si/ostalo/kaksno-kmetijstvo-je-najboljse/  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
https://www.mojprihranek.si/izpostavljeno/zanimivosti/neprijetna-resnica-organskega-kmetovanja-o-vplihiv-na-okolje/ [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Video posnetki

Objave na socialnih omrežjih

1. Ogorčenje nad Lizbonskim sporazumom in Brexitom
https://www.facebook.com/gary.turnbull.1460/posts/2383753671710033   [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

 

1. Šolarjem v Indiji je bilo slabo, ker so jedli gensko spremenjeno hrano

2. Organska hrana: Je res tako zdrava ali je to le mit? Ekološko pridelano hrano samodejno označimo za zdravo, okolju prijazno in hranljivo. Vendar številne študije kažejo, da "organsko" ne pomeni nujno tudi "najboljše."

3. Kakšne zdravilne učinke ima organsko prehranjevanje?

4. Organske znamke blestijo na indijskem trgu hrane

5. Prenehajte kupovati organsko hrano, če želite rešiti planet

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Učenec bo sposoben identificirati in razumeti naravo organske hrane in GSO
2. Učenec bo sposoben razumeti in razlikovati med dejstvi, prepričanji, mnenji, interpretacijami zdravilnih koristi in dvomov glede organske hrane in GSO
3. Učenec bo sposoben razumeti zaskrbljenost in strahove glede koncepta GSO in negativnosti organske pridelave
4. Učenec bo lahko opravil preverjanje vira in dejstev različnih vrst informacij
5. Učenec bo lahko razumel in navedel primere, kako motivacijska kognicija vpliva na mnenja in uokvirjanje

Priporočene učne metode

> Skupinsko delo
> Diskusija
> Razprava in diskusija nasprotujočih si pozicij z uporabo argumentov
> Viharjenje možganov
> Uporaba vira in preverjanje dejstev za nabor virov
> Razpravljanje
> Spletno iskanje

Priporočene učne aktivnosti

> Na začetku ure predstavite objavo v socialnih medijih š #1 s seznama virov. Učence prosite, naj gredo skozi objavo, si zapišejo metrike, se pomaknejo po nekaterih komentarjih. Vprašajte, kakšni so njihovi občutki glede tega in kaj mislijo o celotnem sporočilu, ki jim je posredovano.

> Predstavite koncepte preverjanja dejstev in preverjanja virov. Predstavite model jajčne lupine (Eggshell model). Prosite učence, naj poskusijo preveriti trditve s spletnim iskanjem.

> Po dločitvi dejstev in zanesljivosti vira prosite učence, naj ponovno ocenijo svoje mnenje od začetka ure. Sprožite hiter brainstorming glede avtorjeve motivacije. Pogovorite se o predvidenem in dejanskem vplivu.

> Premaknite se na video posnetka #1 in # 5. Uporabite pravkar naučen postopek v prejšnji dejavnosti. Na teh dveh virih opravite preverjanje vira in preverjanje dejstev. Pogovorite se o ugotovitvah. Pogovorite se o motivih. Pogovorite se o zanesljivosti.

> Pojdite na osrednjo temo študije primera. Uvedite glavno nasprotje, ki ga je treba preučiti - koristi za zdravje v primerjavi z zdravjem, ki izhaja iz uporabe ekoloških živil in GSO.

> Skupino razdelite na dva dela. Učenci naj najdejo kratke definicije: prva skupina - ekološka hrana; druga skupina - GSO. Raziskave potekajo izključno na uradnih spletnih mestih in v dokumentih - zahtevajte, da učenci uporabljajo zanesljiv vir (in to je dobra priložnost, da jih vprašate, kakšno je njihovo razumevanje "zanesljivega"). Predstavnik vsake skupine napiše eno ali dve definiciji na tablo.

> Dajte navodilo podskupinam, da v seznamu priloženih virov iščejo spodaj navedene podatke. Besedilne in video vire razdelite na polovico, tako da ima vsaka skupina nabor za študij, sestavljen iz obeh vrst virov. Dovolite preučevanju virov, ki niso na seznamu, vendar bodite previdni s časom:

- Prva skupina - dejstva, prepričanja in mnenja o ekološki hrani / hranilni vrednosti, dojemanju, okusu /. Tveganja za zdravje zaradi GSO in prehrane na osnovi GSO.
- Druga skupina - dejstva, prepričanja in mnenja o GSO / hranilni vrednosti, dojemanju, okusu /. Tveganja za zdravje ekoloških živil in diet na osnovi organske hrane..

> V sodelovanju s celotno skupino določite pomen in ustreznost vsakega mnenja, prepričanja, dejstva, pričakovanja, ugotovljenih med njihovim skupinskim delom. Pomembno je, da so informacije razvrščene kot dejstvo ali prepričanje / mnenje / pričakovanje. Vsaka podskupina išče informacije o ideji, za katero je odgovorna.

> Pojasnite s primeri, kaj so memi in zakaj veljajo za parodijo / ironijo. Kot izziv prosite vsako skupino, da poišče in je ilustrira svoje ključne ugotovitve s pomočjo memov. Učence prosite, naj uporabljajo meme, ki jih najdejo na internetu. Izkoristite to priložnost, da jim pokažete, kako delujejo generatorji memov.

> Pozovite skupine, naj ponovno ocenijo svoje stališče in argumente, ki jih najdejo v navedenih virih in so bili uporabljeni v razpravi. Spodbujajte samorefleksijo s poudarkom na informacijah/dezinformacijah. V celotni skupini: vključite, razložite, navedite primer z lastnostmi, ki lahko kažejo na dezinformacije ali manipulacijo. Razpravljajte o nevarnostih dezinformacij, ki so posebej vezane na hrano.

De Facto stebri

Povezava z motivacijsko kognicijo: Razloži, kaj je motivacijska kognicija in navedi primer s pomočjo pravkar končane aktivnosti (npr. zaupanje v določene vire, biti pod vplivom koga, ...) - navedi seznam možnih primerov motivacijske kognicije.

Povezava z okviri in uokvirjanjem: Razloži koncept in vprašaj učenve, če je lahko razprava okoli organske hrane in GSO povezana z okviri. Poskusi definirati okvire.

Dodatna spletna orodja

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.