De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Voeding

Zoals elke bilogische soort, hebben wij mensen voedsel nodig om te overleven. Voedsel levert voedingsstoffen zoals koolhydraten, aminozuren, vezels, vetzuren, vitaminen en mineralen. Door de hele menselijke geschiedenis heen is er op voedsel gejaagd, werd het verzameld, gekookt, geconserveerd, geselecteerd. Men zocht ook naar manieren om bij het kweken de kwaliteiten en eigenschappen te verbeteren. Daarnaast zijn ook smaak, persoonlijke voorkeuren, toegang tot voedsel en de kosten van voedsel factoren die van invloed zijn op wat we eten en hoe we het eten. Deze casestudy draait om aspecten die te maken hebben met de productie en consumptie van voedsel zoals: gezond eten en genezen, superfoods, biologisch voedsel, junkfood en GMO-gebaseerd voedsel. We nemen verschillende perspectieven in ogenschouw - van individuele voedselkeuze tot wereldwijde implicaties van voedselteelt.

Voeding

Aanbevolen voor: Hogeschoolstudenten en universitairen, Onderwijs voor volwassenen

Beschikbare bouwstenen: 7

Tags: food production, economics, environment, sustainable development, health, personal choices, diets

Tips voor docenten

Bouwsteen 4. Positieve effecten en bezorgdheden voor de individuele gezondheid

Deze bouwsteen van de casestudy onderzoekt een zeer populair debat over biologisch voedsel en GGO-voedsel. De focus ligt op gezondheidsvoordelen en bezorgdheden, zowel reëel als denkbeeldig. Dit debat is te volgen in de publieke media, maar is ook een regelmatig voorkomend onderwerp van discussie onder familie en vrienden. We proberen de studenten te helpen om de feiten te ontdekken, de elementen te doorgronden die hun mening beïnvloeden en voor zichzelf een gefundeerd oordeel te vormen. Gericht en geordend door de grote hoeveelheid informatie ploeteren is een vakoverstijgende vaardigheid.

Voorgestelde bronnen

1. De voor- en nadelen van GGO-gewassen, waarbij rekening wordt gehouden met hun mogelijke effecten op de gezondheid van de mens en het milieu
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324576.php [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Ingenieurs ontwerpen planten, gebruik makend van genetisch gemodificeerde organismen. Het doel is om planten sterker, voedzamer of smaakvoller te maken. De bevolking maakt zich echter zorgen over de veiligheid ervan. Er is veel discussie over de voor- en nadelen van het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen (GGO's).

2. Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's): Geheel of gedeeltelijk genetisch gemodificeerde organismen
https://www.nature.com/scitable/topicpage/genetically-modified-organisms-gmos-transgenic-crops-and-732  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Stel dat je levens kon redden door genetisch gemodificeerde bananen te kweken die vaccins bevatten, zou je dit dan doen? Waar moeten we in het debat over grootschalige commercialisering en gebruik van GGO's de grens trekken?
Landbouwgewassen zijn een van de meest genoemde voorbeelden van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's). Enkele voordelen van genetische manipulatie in de landbouw zijn een hogere gewasopbrengst, lagere kosten voor de productie van voedsel of medicijnen, minder behoefte aan pesticiden, een verbeterde samenstelling en voedselkwaliteit, resistentie tegen ongedierte en ziekten, grotere productie en medische voordelen voor de groeiende wereldbevolking. Er is ook voortgang geboekt in het ontwikkelen van gewassen die sneller rijpen en aluminium, boor, zout, droogte, vorst en andere verontreinigingen. Enkele voordelen van genetische manipulatie in de landbouw zijn: een hogere opbrengst van de gewassen, lagere kosten voor de productie van voedsel of medicijnen, minder pesticiden, een verbeterde samenstelling van de voedingsstoffen, een betere kwaliteit van de voeding, resistentie tegen ongedierte en ziekten, een grotere voedselveiligheid, en medische voordelen voor de groeiende wereldbevolking.

3. Zullen GGO's mijn lichaam schade toebrengen? Over de zorgen van het publiek en de manier waarop wetenschappers hen hebben geïnformeerd
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/will-gmos-hurt-my-body/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Waarom slecht eten goed is voor het bedrijfsleven
https://theconversation.com/why-bad-food-is-good-for-business-23438 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Bevat meerdere vergelijkingen over de voedingsstoffen in verse en verwerkte levensmiddelen.

5. Is biologisch echt beter voor het milieu dan de conventionele landbouw?
https://ourworldindata.org/is-organic-agriculture-better-for-the-environment  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Video

Facebook posts

1. Stop met het kopen van biologisch voedsel als je echt de planeet wilt redden
https://www.facebook.com/172681326246938/posts/683525971829135 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. De verontwaardiging over het Verdrag van Lissabon en Brexit
https://www.facebook.com/gary.turnbull.1460/posts/2383753671710033   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

1. Schoolkinderen in India ziek door GGO-voedsel

2. Biologisch voedsel: gezonde of grote mythe? We gaan er allemaal automatisch van uit dat biologisch voedsel gezond, milieuvriendelijk en voedzaam is. Toch beweren verschillende studies dat "biologisch" niet noodzakelijkerwijs staat voor "het beste".

3. Is biologisch voedsel slechter voor u?

4. Gezondheidsvoordelen van biologisch eten?

5. Biologische merken bloeien op de Indiase voedselmark

6. ISRAËL: GGO-voedsel veroorzaakt kanker

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan de aard van biologische voeding en GGO's identificeren en begrijpen.
2. De student kan, toegepast op de gezondheidseffecten van biologische voeding en GGO's, een onderscheid maken tussen feiten, geloofsovertuigingen, meningen en interpretaties.
3. De student begrijpt bezorgdheden over GGO's en over de negatieve gevolgen van productie van organisch voedsel
4. De cursist kan om een snelle bron- en feitencontrole uitvoeren op een reeks van informatietypes.
5. De student kan voorbeelden te geven van hoe gemotiveerde cognitie en framing de meningen beïnvloeden

Voorgestelde lesmethoden

> Groepswerk
> Discussie
> Debatteren en discussiëren over tegenoverliggende standpunten aan de hand van argumenten
> Brainstormen
> Bron- en feitencontrole toepassen op een set van bronnen en feiten op een set van middelen
> Debriefing
> Online onderzoek

Voorgestelde leeractiviteiten

> Introduceer aan het begin van de sessie de sociale media post #1 uit de lijst met bronnen. Vraag de studenten om door de post te gaan, noteer de statistieken en blader door een aantal van de commentaren. Vraag hoe ze er over denken en wat ze vinden van de algemene boodschap die het bericht uitdraagt.

> Introduceer de concepten van fact-checking en source-checking. Introduceer het Eggshell model. Vraag de studenten om te proberen de beweringen te verifiëren met behulp van online zoeken.

> Vraag de studenten, na het vaststellen van de feiten en de betrouwbaarheid van de bron, om hun mening opnieuw te evalueren vanaf het begin van de sessie. Nodig hen ook uit om te brainstormen over de motivatie van de auteur. Bespreek het beoogde en werkelijke impact.

> Bekijk de video's #1 en #5. Maak gebruik van het proces dat de studenten leerden in de vorige activiteit. Voer bron- en feitencontroles uit op beide video's. Bespreek de bevindingen, de motieven en betrouwbaarheid.

> Ga nu naar het kernthema van het onderzoek. Introduceer de belangrijkste te onderzoeken tegenstellingen: voordelen voor de gezondheid versus gezondheidsrisico's die voortvloeien uit het gebruik van biologische voedingsmiddelen en GGO's.

> Verdeel de groep in tweeën. Laat de studenten korte definities formuleren: eerste groep - biologische voeding en tweede groep - GGO. Vraag de studenten wel om betrouwbare bronnen te gebruiken (en dit is een goede gelegenheid om hen te vragen wat hun begrip van "betrouwbaar" is). Een vertegenwoordiger van elke groep noteert één of twee definities op een flip-over/whiteboard.

> Beide groepen bestuderen nu een lijst van bronnen, met zowel tekst als video. Je kan hen bronnen laten gebruiken die in deze casestudy opgelijst zijn, of hen zelf op zoek laten gaan. Houd daarbij wel de tijd in het oog.:

- Eerste groep - feiten, overtuigingen en meningen over biologische voeding / voedingswaarde, percepties, smaak. Gezondheidsrisico's biologische voeding.
- Tweede groep - feiten, overtuigingen en meningen over GGO's /voedingswaarde, percepties, smaak/. Gezondheidsrisico's van GGO's.

> Definieer in samenwerking met de hele groep de betekenis en relevantie van elke mening, geloof, feit of verwachting die tijdens hun groepswerk is vastgesteld. Het is belangrijk om de informatie te classificeren als een feit of geloof/opinie/verwachting. Elke subgroep

> Leg aan de hand van voorbeelden uit wat memes zijn en waarom ze als parodie/ironie worden beschouwd. Vraag elke groep als uitdaging om hun belangrijkste bevindingen te illustreren met behulp van memes. Vraag de studenten om gebruik te maken van de memes die ze op het internet vinden. Maak van deze gelegenheid gebruik om hen te laten zien hoe een memegenerator werkt.

> Vraag de groepen om hun standpunt en de argumenten die ze in de gebruikte bronnen vonden en reeds in het debat gebruikten, opnieuw te evalueren. Stimuleer zelfreflectie met de nadruk op informatie/disinformatie. Bespreek in de volledige groep voorbeelden van eigenschappen van informatie die op desinformatie of manipulatie kan wijzen. Bespreek de gevaren van desinformatie die specifiek in de context van voedingsmiddelen kunnen ontstaan.

De Facto pijlers

Gemotiveerde Cognitie: Leg uit wat gemotiveerde cognitie is en geef voorbeelden aan de hand van de zojuist voltooide activiteit (bv. het vertrouwen op bepaalde bronnen, beïnvloed worden door...) - lijst of verwijs naar een lijst met veel mogelijke gevallen van gemotiveerde cognitie.

Frames en Framing: Leg het concept uit en vraag de studenten na te denken over de vraag of er in het debat over biologische voeding en GGO's aan framing wordt gedaan. Probeer de frames te beschrijven.

Bijkomend online werkmateriaal

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.