Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 4. Zdravotní přínosy a obavy jednotlivce

Tento stavební blok zkoumá velmi populární debatu týkající se biopotravin a GMO potravin. Důraz je kladen na zdravotní přínosy a obavy, skutečné a imaginární. Tuto debatu lze pozorovat ve veřejných médiích, ale je také častým tématem diskuse mezi rodinou a přáteli. Snažíme se pomoci studentům objevit fakta, porozumět faktorům, které ovlivňují jejich názory, a učinit informované rozhodnutí. Dokázat se poprat s takovým množstvím informací soustředěně a řádně je dovednost, která má mnohem širší uplatnění a jde o plně průřezovou dovednost.

Navrhované zdroje

Články

1. Inženýři navrhují rostliny, které používají geneticky modifikované organismy nebo-li GMO, aby byly odolnější, výživnější nebo lépe chutnaly. Lidé však mají obavy ohledně jejich bezpečnosti a existuje mnoho debat o výhodách a nevýhodách používání GMO.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324576.php
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Zemědělské rostliny jsou jedním z nejčastěji uváděných příkladů geneticky modifikovaných organismů (GMO). Mezi výhody genetického inženýrství v zemědělství patří zvýšení výnosů plodin, snížení nákladů na výrobu potravin nebo léčiv, snížení potřeby pesticidů, zvýšení složení živin a kvalita potravin, odolnost vůči škůdcům a chorobám, větší bezpečnost potravin a lékařské přínosy pro rostoucí světovou populaci . Pokroku bylo dosaženo také ve vývoji plodin, které dozrávají rychleji a snášejí hliník, bór, sůl, sucho, mráz a další zátěžové prostředí, což rostlinám umožňuje růst v podmínkách, ve kterých by jinak nemohly vzkvétat.
https://www.nature.com/scitable/topicpage/genetically-modified-organisms-gmos-transgenic-crops-and-732
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Poškodí GMO mé tělo? Obavy veřejnosti a jak na ně vědci reagovali
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/will-gmos-hurt-my-body/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Proč je špatné jídlo dobré pro podnikání Obsahuje několikanásobné srovnání živin v čerstvých a zpracovaných potravinách.
https://theconversation.com/why-bad-food-is-good-for-business-23438
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Je bioprodukce opravdu lepší pro životní prostředí než konvenční zemědělství?
https://ourworldindata.org/is-organic-agriculture-better-for-the-environment
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Video

1. Školáci v Indii onemocněli poté, co snědli geneticky upravené potraviny

2. Bio potraviny: Zdravé nebo jde jen o mýtus? Automaticky předpokládáme, že bio potraviny jsou zdravé, ekologické a výživné. Přeste některé studie tvrdí že "bio" neznamená "nejlepší".
https://www.youtube.com/watch?v=lBDQ7cA6baw

3. Jsou biopotraviny škodlivé?
https://www.youtube.com/watch?v=PwRCZE0-P2I

4. Konzumace bio potravin a jejich přínos pro zdraví
https://www.youtube.com/watch?v=BaYDaJ4f6Wc

5. Boom bio potravin na indickém trhu s potravinami
https://www.youtube.com/watch?v=v2Flb0lM5GI

6. ISRAEL EATING DEFILED FOOD AMONG THE HEATHEN NATIONS.. GMO FOOD CAUSES CANCER DISEASES IN THE BODY!
https://www.youtube.com/watch?v=QsF43Va9Fs4

7. Přestaňte kupovat bio potraviny, pokud opravdu chcete zachránit planetu
https://www.facebook.com/172681326246938/posts/683525971829135

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen identifikovat a pochopit povahu biopotravin a GMO 2. Student bude schopen porozumět a rozlišovat mezi fakty, vírou, názory, interpretacemi podle zdravotních výhod a obav biopotravin, GMO 3. Student bude schopen porozumět obavám z konceptu GMO a negativům ekologické produkce 4. Student bude schopen provést rychlou kontrolu zdrojových a faktických informací na základě různých typů informací 5. Student bude schopen porozumět a uvést příklady toho, jak motivované poznání ovlivňuje názory a povahu vzorců

Navrhované vyučovací metody

>Skupinová práce
>Diskuse
>Debata a diskuze o obou pozicích pomocí argumentů
>Brainstorming
>Aplikace kontroly zdrojů a faktů
>Debriefing
>Online výzkum

Navrhované vzdělávací činnosti

> Na začátku lekce představte příspěvek ze sociálních médií č. 1 ze seznamu zdrojů. Požádejte studenty, aby si prošli tento příspěvek, všimli si počtu přečtení a prošli si některé komentáře. Zeptejte se jich, jaký pocit z příspěvku mají a jakou myšlenku příspěvek vysílá.
> Představte koncept kontroly fakt a ověření zdrojů. Představte model Eggshell. Požádejte studenty, aby se pokusili ověřit tvrzení pomocí online vyhledávání.
> Po zjištění skutečností a spolehlivosti zdrojů, požádejte studenty, aby přehodnotili své názory, které měli na začátku lekce. Vyvolejte rychlý brainstorming k vyhodnocení motivace autora. Diskutujte o zamýšleném a skutečném dopadu.
> Přesuňte se na zdroje videa č. 1 a č. 5. Použijte postup, který jste se naučili v předchozí činnosti. Proveďte kontrolu fakt a ověření zdrojů. Diskutujte o zjištěních. Diskutujte o motivech. Diskutujte o spolehlivosti.
> Nyní přejděte k hlavnímu tématu případové studie. Představte hlavní opozici, která má být vyšetřena - přínosy pro zdraví versus zdravotní problémy vyplývající z používání biopotravin a GMO.
> Rozdělte skupinu na dvě. Nechte studenty najít krátké definice: první skupina - biopotraviny; druhá skupina - GMO. Výzkum se provádí výhradně na oficiálních stránkách a v dokumentech - požadujte, aby studenti používali spolehlivý zdroj (zde je dobrá příležitost se jich zeptat, co rozumí pod pojmem „věrohodný“). Zástupce každé skupiny zapíše jednu nebo dvě definice na flipchart / tabuli.
> Instruujte podskupiny, aby vyhledaly - v seznamu poskytovaných zdrojů - informace, jak je uvedeno níže. Rozdělte textové zdroje a video zdroje na polovinu, takže každá skupina dostane svoji sadu zdrojů. Povolte studovat i zdroje, které nejsou na seznamu, ale buďte opatrní s časem:

- První skupina - fakta, přesvědčení a názory na biopotraviny / nutriční hodnota, vnímání, chuť /. Zdravotní rizika GMO a stravy založené na GMO.
- Druhá skupina - fakta, přesvědčení a názory na GMO / nutriční hodnota, vnímání, chuť /. Zdravotní rizika biopotravin a diet na bázi biopotravin.

> Při práci s celou skupinou definujte význam a relevanci každého názoru, domněnky, skutečnosti, očekáváných zjištění během práce ve skupině. Je důležité klasifikovat informace jako skutečnost nebo domněnky / názor / očekávání. Každá podskupina hledá informace o myšlence, za kterou odpovídá.
> Vysvětlete na příkladech, co jsou memy a proč jsou považovány za parodii / ironii. Za úkiol požádejte každou skupinu, aby našla a byla připravena ilustrovat svá klíčová zjištění pomocí memů. Požádejte studenty, aby použili memy, které najdou na internetu. Využijte této příležitosti a ukažte jim, jak fungují generátory memu.
> Požádejte skupiny, aby přehodnotily své postavení a argumenty nalezené v poskytnutých zdrojích a již použité v debatě. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklady vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci. Diskutujte o nebezpečí z dezinformací vznikajících konkrétně v potravinářském kontextu.

Pilíře De Facto

Odkaz na motivované poznání: Vysvětlete, co je motivované poznání, a uveďte příklady využívající právě dokončenou aktivitu (např. důvěřování konkrétním zdrojům, vliv ...) – vyjmenujte nebo odkažte na seznam možných příkladů motivovaného poznání.

Odkaz na vzorce v kontextu myšlení: Vysvětlete koncept a požádejte studenty, aby přemýšleli, zda lze debatu o ekologických potravinách a GMO posuzovat prostřednictvím vzorců. Pokuste se tyto vzorce definovat.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.