Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Pigułki wiedzy: To całe jedzenie

Ludzie, tak jak każdy gatunek żyjący na ziemi potrzebują żywności aby przetrwać. Żywność dostarcza składników odżywczych, takich jak węglowodany, aminokwasy, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Od początku człowiek polował aby zdobyć żywność, zbierał ją, gotował na różne sposoby. Nauczył się również konserwować ją w celu przedłuzenia jej przydatności do spożycia. Hodował zarówno zwierzęta jak i rośliny w sposób selektywny, aby poprawić niektóre ich właściwości. Jednocześnie smak, osobiste preferencje, dostęp do żywności i jej koszt to czynniki, które wpływają na to, co jemy i jak jemy. To studium przypadku dotyczy zagadnień związanych z produkcją i konsumpcją żywności, takich jak: zdrowe odżywianie i lecznicze właścicwości jedzenia, superfoods, żywność organiczna, fast food'y i żywność modyfikowana genetycznie(GMO). Przyjmujemy różne perspektywy - od indywidualnych wyborów po globalne konsekwencje uprawy żywności.

To całe jedzenie

Polecane dla: Dorośli, Uczniowie liceum, Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 7

Tagi: Produkcja jedzenia, Economia, Środowisko, Zrównoważony rozwój, Zdrowie, osobiste wybory, diety

Pigułki wiedzy 4. Indywidualne korzyści zdrowotne i obawy

Zastosowanie szczepionek doprowadziło do wyeliminowania takich chorób zagrażających życiu jak endemiczna żółta febra, różyczka i błonica. Ostatnie zachorowania na odrę, wywołane najprawdopodobniej rosnącym wahaniem wobec i odmową szczepień, podważają koncepcję względnej odporności populacji i wyeliminowania śmiertelnych infekcji. Ten blok daje podstawy do debaty na temat skuteczności szczepionek i ich pozytywnego wpływu na długość życia ludzi.

Rekomendowane źródła

Artykuły

1. GMO - zalety, wady | WP abcZdrowie
GMO to skrót pochodzący od wyrażenia Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Żywność modyfikowana genetycznie, inaczej żywność GMO, różni się od tradycyjnej żywności najczęściej wydłużonym okresem trwałości lub odpornością na pasożyty.
https://zywienie.abczdrowie.pl/wady-i-zalety-gmo [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO): uprawy transgeniczne i technologia rekombinacji DNA.
Gdybyś mógł uratować życie produkując szczepionki wykorzystując do tego transgeniczne banany, zrobiłbyś to? Gdzie powinniśmy wytyczyć granicę w debacie na temat komercjalizacji i stosowania GMO na dużą skalę?
Zboża to najczęściej wskazywane przykłady genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Niektóre korzyści inżynierii genetycznej w rolnictwie to wzrost plonów, zmniejszenie kosztów produkcji żywności lub leków, mniejsze zapotrzebowanie na pestycydy, lepsze składniki odżywcze i jakość żywności, odporność na szkodniki i choroby, większe bezpieczeństwo żywności, oraz korzyści medyczne dla zwiększającej się populacji na świecie. Poczyniono również postępy w opracowywaniu zbóż, które dojrzewają szybciej i które tolerują aluminium, bor, sól, suszę, mróz oraz inne czynniki środowiskowe, co pozwala roślinom rosnąć w warunkach, gdzie w innym przypadku nie mogłyby zakwitnąć.

https://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/wn/gmo/broszury/1.pdf [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Co warto wiedzieć o żywności modyfikowanej genetycznie?
https://zywienie.abczdrowie.pl/zywnosc-modyfikowana-genetycznie [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. „Marnotrawstwo” jedzenia przynosi ludziom korzyści"
https://forsal.pl/artykuly/1420077,marnotrawstwo-jedzenia-przynosi-ludziom-korzysci.html [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Rolnictwo ekologiczne ma negatywny wpływ na środowisko
https://whatnext.pl/rolnictwo-ekologiczne-ma-negatywny-wplyw-na-srodowisko/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Wideo

1. CZY ŻYWNOŚĆ GMO JEST GROŹNA?

 2. 10 faktów o GMO

3. Trujemy się herbicydem a nie produktami GMO - CETA, przejęcie Monsanto za 66 mld $

 4. Zaskakujące korzyści zdrowotne wynikające z jedzenia brokułów każdego dnia

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie zidentyfikować i zrozumieć naturę żywności organicznej i GMO.
2. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i rozróżnić fakty, przekonania, opinie i interpretacje biorąc pod uwagę korzyści zdrowotne i obawy dotyczące żywności organicznej, GMO.
3. Uczeń będzie w stanie zrozumieć strach i obawy związane z koncepcją GMO oraz negatywne skutki ekologicznej produkcji żywności.
4. Uczeń będzie w stanie szybko sprawdzić źródło i fakty dotyczące różnych rodzajów informacji.
5. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i podać przykłady tego jak motywowane poznanie wpływa na opinie i charakter ram.

Rekomendowane metody nauczania

>Praca w grupie
>Dyskusja
>Debata i dyskusja z wykorzystaniem dowodów przez obie strony
>Burza mózgów
>Sprawdzanie źródeł i faktów
>Wysłuchanie sprawozdania
>Wyszukiwanie informacji online

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Na początku spotkania zaprezentuj wpis wideo #4. Poproś uczniów o zapoznanie się z filmem. Zapytaj, co sądzą na jego temat i co myślą o ogólnym przesłaniu, którego dotyczy.

>Przedstaw koncepcje sprawdzania faktów i źródeł. Przedstaw model Eggshell. Poproś uczniów, aby spróbowali zweryfikować swoje tezy za pomocą wyszukiwania informacji online.

>Po ustaleniu faktów i wiarygodności źródła, poproś uczniów o ponowną ocenę swoich opinii z początku spotkania. Przeprowadź krótką burzę mózgów na temat motywacji autora. Przedyskutuj zamierzony i rzeczywisty wpływ filmu.

>Przejdź do wideo #5 i #6. Wykorzystaj wiedzę, którą uczniowie zdobyli w poprzednim ćwiczeniu. Sprawdź źródło i fakty dotyczące tych dwóch filmów. Przedyskutuj znalezione informacje. Omów motywy. Omów wiarygodność.

>Następnie przejdź do głównego tematu. Przedstaw główną relację, jaką należy zbadać- korzyści zdrowotne a obawy związane ze zdrowiem wywołane spożywaniem żywności organicznej i GMO.

>Podziel uczniów na dwie grupy. Uczniowie szukają krótkich definicji: pierwsza grupa- żywność organiczna; druga grupa- GMO. Szukanie danych powinno opierać się wyłącznie na oficjalnych stronach i dokumentach- poproś uczniów, aby wykorzystywali wyłącznie wiarygodne źródła (i to jest dobra okazja, aby zapytać ich, co rozumieją, pod pojęciem „wiarygodne”). Przedstawiciel każdej z grup zapisuje jedną lub dwie definicje wykorzystując flipchart lub tablicę.

>Poinstruuj grupy, aby szukały- w liście udostępnionych źródeł- poniższych informacji. Podziel na pół teksty i wideo, tak, aby każda grupa miała zestaw do badań obejmujący oba rodzaje źródeł. Pozwól wykorzystywać źródła, których nie ma na liście, ale uważaj na czas:

Pierwsza grupa- fakty, przekonania i opinie o żywności organicznej/wartości odżywczej, postrzeganiu, smaku. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z GMO i diety opartej na produktach GMO.

Druga grupa- fakty, przekonania i opinie o GMO/wartości odżywczej, postrzeganiu, smaku. Zagrożenia dla zdrowia wynikające ze spożywania organicznej żywności i diety opartej na produktach organicznych.

>Pracując z cała grupą, zdefiniuj znaczenie i ważność każdej z opinii, przekonania, faktu, oczekiwania pojawiających się podczas pracy w grupach. Ważne jest, aby zaklasyfikować informacje, jako fakt lub przekonanie/opinia/oczekiwanie. Każda podgrupa szuka informacji na temat zagadnienia, za jakie jest odpowiedzialna.

>Wyjaśnij na przykładach, czym są memy i czemu uważa się je za parodię/ironię. Jako zadanie, poproś każdą z grup, aby znalazła i była gotowa zilustrować ich najważniejsze odkrycia za pomocą memów. Poproś uczniów, aby wykorzystali memy, jakie znajdą w Internecie. Wykorzystaj tę okazję do pokazania im jak działają generatory memów.

>Poproś grupę, aby ponownie oceniła swoje stanowisko i dowody znalezione w zapewnionych źródłach już wykorzystanych w debacie. Zachęć do autorefleksji z naciskiem na informację/dezinformację. W całej grupie: wymień, wyjaśnij, podaj przykłady właściwości, które mogą wskazywać na dezinformację lub manipulację. Omów niebezpieczeństwa wynikające z dezinformacji szczególnie w kontekście żywności.

Filary DeFacto

Odwołanie do motywowanego poznania: Wyjaśnij, czym jest motywowane poznanie i podaj przykłady, wykorzystując właśnie ukończone zadanie (np. ufanie określonym źródłom, bycie pod wpływem…)- wymień lub odwołaj się do listy z wieloma możliwymi przykładami motywowanego poznania.

Odwołanie do ram i framingu: Wyjaśnij koncept i poproś uczniów, aby zastanowili się czy debata dotyczące organicznej żywności i GMO może być postrzegana za pomocą ram. Spróbuj zdefiniować te ramy.

Narzedzia

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.