Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Vse o hrani

Kot vsaka biološka vrsta tudi človeštvo potrebuje hrano za preživetje. Hrana prinaša hranila, kot so ogljikovodiki, aminokisline, vlakna, maščobne kisline, vitamini in minerali. Skozi zgodovino so ljudje hrano lovili, zbirali, kuhali na različne načine, jo konzervirali, izbirali in gojili za izboljšanje nekaterih lastnosti in lastnosti. Okus, osebne želje, dostop do hrane in stroški hrane so hkrati vsi dejavniki, ki vplivajo na to, kaj jemo in kako ga pojemo. Ta študija primera se vrti okoli vprašanj, povezanih s proizvodnjo in uživanjem hrane, kot so: zdrava prehrana in zdravilna hrana, superhrana, organska hrana, hitra hrana in hrana na osnovi GSO. Sprejemamo različne perspektive - od individualne izbire hrane do globalnih posledic pridelave hrane.

Vse o hrani

Priporočeno za: srednješolski učenci (16+), univerzitetni študenti, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 7

Oznake: proizvodnja hrane, ekonomija, okolje, trajnostni razvoj, zdravje, osebne izbire, diete

Nasveti za učitelje

Študija primera 7. Kakšni posli se dogajajo za organsko in GSO hrano?

Organska hrana in GSO hrana sta del velike industrije z neizmernim pomenom za vsako gospodarstvo. Ta sega od ponudbe hrane, cen in cenovne dostopnosti, do posledic za zdravje in življenjski slog. In ni velika skrivnost, da imajo tudi ta podjetja običajne poslovne interese. Pogosto poslovnim namenom manjka iskrenosti in čistosti, ki ju razglašajo, in skušajo pripisati svojim dejanjem. Toda, kako lahko zagotovo vemo ali proizvajalci in prodajalci delujejo v skladu z javnim interesom? Tržni triki? Kako lahko ali težko se je prebiti skozi marketinška sporočila in najti resnico?

Priporočeni viri

1. Industrija organske hrane cveti in to je lahko slabo za potrošnike
http://davidek.net/okolje/organsko-s-kitajske-skandalozna-resnica-o-organski-hrani-ki-jo-gojijo-na-najvecjem-svetovnem#sthash.gyafYqlF.dpbs  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/bodo-s-trgovinskim-sporazumom-v-evropo-uvazali-tudi-gensko-spremenjena-jabolka-in-klorirane-piscance/361066 [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. GS pridelki povečujejo dobiček kmetov in okoljsko trajnost
https://www.bio.org/media/press-release/gm-crops-increase-farmer-profits-and-environmental-sustainability [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Članek, bogat s podatki o finančnih in okoljskih dobičkih, ki jih prinaša gojenje GSO pridelkov

3. Je bilo “organsko” preveliko?
https://www.dnevnik.si/1042429058 [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Dejstvo je, da je organska hrana postala divje donosen posel za “veliko hrano”.

4. Genetsko spremenjena hrana: Za človeško potrebo ali za podjetniški pohlep?
https://www.finance.si/300982/Lakota-leta-2050-neizbezna [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

5. Zakaj je slaba hrana dobra za posel
https://www.rtvslo.si/zdravje/zdravo-zivljenje/v-sloveniji-se-nezdravo-se-vedno-prehranjuje-vec-kot-polovica-prebivalstva/434478 [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]
https://www.zdravo.si/vrsta-hrane-ki-je-ni-priporocljivo-uzivati/ [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Posli, finance in trženje v ozadju hitre hrane.

Slike

Videi

1. Veliko organsko (kliknite povezavo za predvajanje videoposnetka)
https://nyti.ms/2DwJiRW

2. Organske blagovne znamke cvetijo na indijskem trgu hrane

Zabavni del – je to res?

1. McDonald’s predstavlja ekološki burger
https://naturallysavvy.com/eat/mcdonalds-introduces-organic-burger-really/  [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

2. Finsko podjetje, ki izdeluje hrano iz elektrike, vode in zraka načrtuje, da bodo v dveh letih v supermarketih prodali 50 milijonov obrokov iz svojih izdelkov
https://zelenigenij.24ur.com/zeleni-svet/finski-znanstveniki-razvili-beljakovino-iz-zraka.html [Odprite z webarchive, če povezava ne deluje]

Učni izidi

Učni izzidi predstavljajo kompetence, ki naj bi jih učenci razvili kot rezultat usposabljanja:

1. Učenec bo lahko razložil prednosti in slabosti uživanja ekološke hrane in GSO hrane.
2. Učenec bo lahko razložil ključna dejstva o ekološki/GSO prehrambeni industriji in razloge, zakaj sta obe v porastu.
3. Učenec bo seznanjen s standardi in praksami označevanja živil.
4. Učenec bo lahko ločil in razlikoval med dvema idejama: “ekološka hrana kot močan in donosen posel” in “industrija ekološke hrane služi in koristi blaginji ljudi”.
5. Učenec bo lahko prepoznal in razložil marketinške tipe in trike, ki jih uporabljajo pri promociji ekološke/GSO hrane in vplivu na potrošnike
6. Učenec bo lahko pokazal razumevanje in navedel primere, kako motivirana spoznanja vplivajo na mnenja in naravo stereotipov.

Priporočene učne metode

> Iskanje informacij (v različnih virih)
> Viharjenje možganov
> Samorefleksija
> Oblikovanje mnenj in argumentov
> Razprava o obeh idejah z argumenti – skupinska razprava
> Uporaba preverjenih virov in dejstev iz nabora virov

Priporočene učne aktivnosti

> Predstavitev ključnih nasprotij v tem delu študije primera. Ali lahko zaupamo podjetjem pri njihovih aktivnostih in trditvah glede ekološke/GSO hrane, pri čemer upoštevamo, da so lahko interesi delničarjev v nasprotju z javnim interesom?

> Če tega še niste storili v prejšnjih poglavjih, poučite učence, naj poiščejo delovno definicijo ekološke in GSO hrane. Sicer jih spomnite na definicije, ki ste jih že uporabljali.

> Sodelujte s celotnim razredom, naročite učencem, da sestavijo listo prednosti in slabosti ekološke in GSO hrane. Uporabite možgansko viharjenje. Pomembno je, da izvedete to aktivnost preden učenci uporabijo seznam virov. Odložite ga in ga imejte pri sebi. Kasneje ga boste ponovno uporabili.

> Oblikujte dve skupini. Prva podskupina naj se osredotoči na vire, ki podpirajo ti dve ideji: “industrija ekološke hrane je večinoma močan in donosen posel” in “industrija ekološke hrane služi blaginji ljudi”. Druga skupina raziskuje podobne ideje – le nadomestite ekološko z GSO.

> Obe skupini usmerite na začetni nabor materialov. Vsaka podskupina naj išče informacije o ideji, za katero je odgovorna. Dovolite podskupinam, da iščejo argumente in dejstva v drugih virih (če čas dopušča). Povzamejo naj najpomembnejše trditve.

> Razpravljajte o glavnih ugotovitvah vsake ideje, ki ste jo raziskovali. Primerjajte ugotovitve s prvotnim seznamom. Razpravljajte o prekrivanju in novih ugotovitvah.

> Prosite skupino, da ponovno oceni svoja stališča in argumente, ki so jih že uporabili v razpravi (ponovno prikažite seznam, ki ste ga sestavili pri aktivnosti 3). Spodbudite samorefleksijo s poudarkom na informaciji/dezinformaciji. V celotni skupini: vpišite, razložite in navedite primer lastnosti, ki lahko kaže na dezinformacijo ali manipulacijo.

> Glede na tipe dezinformacij naj učenci povežejo najdene in ocenjene tipe.

> Predstavite preverjanje dejstev, če tega niste naredili že prej. Naučite učence, da gredo skozi vire v poglavju Zabavna dejstva – je to res? Improvizirajte tekmovanje, kdo bo prvi preveril resnična dejstva (potrdil ali ovrgel) v dveh člankih.

De Facto stebri

Povezava z okvirji in uokvirjanjem: razpravljajte o tem, kako so stereotipi o hrani jasno razvidni iz študij primera. Spodbudite samorefleksijo in prosite učence, da povedo, če in kako so bili njihovi začetni okviri podprti/spodbujani (zakaj so vaši okviri tako močni) ali spremenjeni (katera dejstva/argumenti iz virov so bili tako močni, da so spremenili okvir).

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.