Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 7. Co stojí za biopotravinami a GMO potravinami?

Biopotraviny a potraviny na bázi GMO jsou součástí velkého průmyslu s nesmírným významem pro každou ekonomiku. Škála se pohybuje od nabídky potravin, cen a dostupnosti, zdravotních a životních stylů. A není žádným velkým tajemstvím, že podniky mají konvenční obchodní zájmy. Obchodní zájmy často postrádají upřímnost a čistotu, kterou se jí podniky pokoušejí připsat. Jak ale můžeme s jistotou vědět, zda výrobci a obchodníci jednají v souladu s veřejným zájmem? Marketingové triky, někdo? Jak snadné nebo obtížné je proniknout marketingovým tvrzením a zjistit pravdu?

Navrhované zdroje

VIDEA

1. Velké bio
https://nyti.ms/2DwJiRW

2. Rozmach bio značek na indickém trhu
https://www.youtube.com/watch?v=v2Flb0lM5GI

 

Články v médiích

1. Bio potravinový průmysl vzkvétá a to nemusí být dobrá zpráva pro konzumenty
https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/14/organic-food-industry-is-booming-that-may-be-bad-consumers/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Velký business za organickými potravinami - pohled z jiného úhlu
https://news.usask.ca/articles/general/2016/the-big-business-of-organic-food.php
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Sklizeň GMO plodin zvyšuje výnosy farmářů a udržitelnost životního prostředí Článek obsahující mnoho informací o finančích a ekologických výnosech při pěstování GMO plodin
https://www.bio.org/media/press-release/gm-crops-increase-farmer-profits-and-environmental-sustainability
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Potravinová hanba: Proče se vyhýbám potravinám označeným "Nejde o GMO projekt"
https://www.agweek.com/opinion/columns/4383556-food-shaming-why-im-avoiding-foods-labeled-non-gmo-project-verified
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Je označení „bio“ přehnané?
Faktem je, že biopotraviny se pro společnost Big Food stali velmi lukrativním obchodem a prémiová cena se rovná prémiové výši zisku. Ideální obrázek - spokojené krávy pasoucí se na zelených kopcích rodinných farem - je většinou čistá fantazie. Nebo spíše čistý marketing. Big Food, jak se ukázalo, vytvořila to, co by se dalo nazvat Big Organic. (Velké bio)
https://www.nytimes.com/2012/07/08/business/organic-food-purists-worry-about-big-companies-influence.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Geneticky modifikované potraviny: Pro lidskou potřebu nebo firemní chamtivost?
V rámci kapitalismu jsou však GMO zneužívány velkými zemědělskými společnostmi, jako je Monsanto, aby maximalizovaly zisky akcionářů na úkor obyčejných lidí na celém světě. Místo toho GMO snížily bezpečnost a zabezpečení potravinového systému pro miliardy lidí.
https://www.marxist.com/gmo-human-need-corporate-greed.htm
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

7. Proč jsou špatné potraviny dobré pro obchod Obchod, finance a marketing v pozadí výroby nezdravých potravin.
https://theconversation.com/why-bad-food-is-good-for-business-23438
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Zábavná část - jde o skutečnost?

1. McDonald představí bio burger
https://naturallysavvy.com/eat/mcdonalds-introduces-organic-burger-really/

2. Finská společnost, která vyrábí jídlo z elektřiny, vody a vzduchu oznámila, že během dvou let plánuje prodej 50 milionů jídel v supermarketech
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/plan-to-sell-50m-meals-electricity-water-air-solar-foods

OBRÁZKY

1. Neptejte se, proč zdravé je tak drahé. Ptejte se, proč je nezdravé levné.
https://pics.me.me/dont-ask-why-healthy-food-is-so-expensive-ask-why-7082716.png
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Bio potraviny jsou jen marketingový podvod, který okrádá naivní a neinformované
https://pics.me.me/my-rolex-watch-doesnt-tell-time-my-organic-food-isnt-4719361.png
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Mýtus: bio potraviny jsou vždy lepší
https://s3.crackedcdn.com/phpimages/pictofact/4/1/5/657415_v2.jpg
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Rozdíly v bio potravinách
https://i.pinimg.com/originals/ef/74/14/ef7414d073aceada92232975fbb0148e.jpg
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

https://adage.com/images/bin/image/xx-large/AF0028_48sheet_CARROT.jpg
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

https://i.pinimg.com/originals/1c/0e/37/1c0e3739d40e6354a60f574a0c13beaa.png
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen vysvětlit výhody a nevýhody konzumace biopotravin a potravin na bázi GMO.
2. Student bude schopen vysvětlit klíčová fakta o ekologickém / GMO potravinářském průmyslu a důvody, proč jejich podíl narůstá
3. Student bude znát normy a postupy označování potravin.
4. Student bude schopen rozlišit a oponovat těmto dvěma myšlenkám: „„ biopotraviny jako výkonný a ziskový podnik “a„ biopotraviny, které slouží a prospívají blahu lidstva“
5. Student bude schopen rozeznat a komentovat marketingové tipy a triky používané k propagaci bio / GMO potravin a ovlivňující zákazníky
6. Student bude schopen prokázat porozumění a uvést příklady toho, jak motivované poznání ovlivňuje názory a povahu vzorců.

Navrhované vyučovací metody

>Vyhledání informací (z diverzifikovaných zdrojů)
>Brainstorming
>Sebereflexe
>Vytváření názorů a formulace argumentů
>Debata o obou myšlenkách pomocí argumentů - skupinová diskuse
>Kontrola zdrojů a ověření fakt

Navrhované vzdělávací činnosti

>Představte v této části případové studie klíčovou opozici. Lze věřit podnikům jejich činnosti a tvrzení týkající se bio / GMO potravin, přičemž je třeba mít na paměti, že zájmy akcionářů mohou být v rozporu s veřejným zájmem.
> Pokud se tak nestalo v předchozím stavebním bloku, dejte žákům pokyn, aby hledali funkční definici biopotravin a GMO potravin. Pokud již definici znají, připomeňte ji.
> Ve spolupráci s celou třídou požádejte studenty, aby sestavili seznam výhod a nevýhod biopotravin a potravin na bázi GMO. Lze použít brainstorming. Je důležité tuto činnost provést dříve, než studenti začnou používat seznam zdrojů. Seznam pak odložte stranou. Použijete jej později.
> Vytvořte dvě skupiny. První podskupina se zaměří na zdroje podporující tyto dvě myšlenky: „průmysl s biopotravinami je většinou velmi silný a výnosný business “a„ průmysl biopotravin funguje pro blaho veřejnosti “. Druhá skupina prozkoumá podobné myšlenky – nahradí bio potravinami GMO.
> Nasměrujte obě skupiny na počáteční sadu materiálů. Každá podskupina hledá informace o myšlence, za kterou odpovídá. Umožněte podskupinám vyhledávat argumenty a fakta v jiných zdrojích (s ohledem na čas). Nechte je shrnout nejdůležitější argumenty.
> Diskutujte o hlavních zjištěních každého nápadu. Debatujte. Porovnejte nová zjištění s původně sestaveným seznamem. Diskutujte o překrývající se zjištění a nová zjištění.
> Požádejte skupiny, aby přehodnotily své postavení a argumenty již použité v debatě (použijte seznam sestavený v aktivitě č. 3). Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: Zapište, vysvětlete, uveďte charakteristické znaky, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci.
> Pokud jde o typy dezinformací, požádejte studenty,aby je přiřadili k nalezeným a vyhodnoceným typům zdrojů.
> Nabádejte studenty, aby ověřovali fakta, pokud jste to již neučinili v předchozím stavebním bloku. Poučte studenty, aby ověřili zábavná fakta – jsou skutečná? (viz zdroje). Improvizujte – vyhlaste soutěž o to, kdo první zkontroluje pravdivost obou článků (potvrdí, nebo vyvrátí).

Pilíře De Facto

Odkaz na vzorce v kontextu myšlení, motivované poznání: Diskutujte o tom, jak jsou v této případové studii jasně viditelné potravinové stereotypy (vzorce). Povzbuďte sebereflexi a požádejte studenty, aby sdíleli, zda a jak byly jejich počáteční vzorce podporovány / posilovány (proč jsou vaše vzorce tak silné) nebo se změnily (která skutečnost / argument ze zdrojů byla tak silná, že přinutila změnu ve vzorci) .

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.