Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Pigułki wiedzy: To całe jedzenie

Ludzie, tak jak każdy gatunek żyjący na ziemi potrzebują żywności aby przetrwać. Żywność dostarcza składników odżywczych, takich jak węglowodany, aminokwasy, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Od początku człowiek polował aby zdobyć żywność, zbierał ją, gotował na różne sposoby. Nauczył się również konserwować ją w celu przedłuzenia jej przydatności do spożycia. Hodował zarówno zwierzęta jak i rośliny w sposób selektywny, aby poprawić niektóre ich właściwości. Jednocześnie smak, osobiste preferencje, dostęp do żywności i jej koszt to czynniki, które wpływają na to, co jemy i jak jemy. To studium przypadku dotyczy zagadnień związanych z produkcją i konsumpcją żywności, takich jak: zdrowe odżywianie i lecznicze właścicwości jedzenia, superfoods, żywność organiczna, fast food'y i żywność modyfikowana genetycznie(GMO). Przyjmujemy różne perspektywy - od indywidualnych wyborów po globalne konsekwencje uprawy żywności.

To całe jedzenie

Polecane dla: Dorośli, Uczniowie liceum, Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 7

Tagi: Produkcja jedzenia, Economia, Środowisko, Zrównoważony rozwój, Zdrowie, osobiste wybory, diety

Pigułki wiedzy 7. Jaki interes kryje się za żywnością organiczną i GMO?

Żywność ekologiczna i żywność na bazie GMO są częścią dużego przemysłu o ogromnym znaczeniu dla każdej gospodarki. Obejmuje ono podaż żywności, ceny i dostępność, zdrowie i styl życia. I nie jest tajemnicą, że wszystkie firmy mają ten sam cel. Często intencjom biznesowym firm brakuje szczerości i czystości, które rzekomo mają i próbują przypisać do swoich działań. Ale skąd możemy wiedzieć na pewno, czy producenci i handlowcy działają zgodnie z interesem publicznym? Sztuczki marketingowe, ktoś coś? Jak łatwe lub trudne jest przebicie się przez przekaz marketingowy i odkrycie prawdy?

Rekomendowane źródła

Artykuły w mediach

1.Konsumenci produktów ekologicznych w Polsce
http://ekodostawcy.pl/konsumenci-produktow-ekologicznych-polsce/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. W obronie nasion – czyli jak korporacje chcą przejąć to, co od wieków jest własnością rolników
https://xebola.wordpress.com/2015/10/30/w-obronie-nasion-czyli-jak-korporacje-chca-przejac-to-co-od-wiekow-nalezalo-do-rolnikow-czesc-1/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Jak organizmy GMO wpływają na środowisko?
https://www.totylkoteoria.pl/2017/11/GMO-srodowisko-przyroda.html [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Żywność ekologiczna, certyfikat UTZ – czyli co kryje etykieta
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/zywnosc-ekologiczna-certyfikat-utz-czyli-co-kryje-etykieta/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Żywność ekologiczna – modny trend, biznes, konieczność czy fanaberia?
https://www.forbes.pl/opinie/zywnosc-ekologiczna-dlaczego-jest-tak-droga-i-czy-rzeczywiscie-lepsza/ze876mn [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

6. Rynek żywności ekologicznej ma swoje "5 minut"
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rynek-zywnosci-ekologicznej-ma-swoje-5-minut,nId,4099582 [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

7. "Złe jedzenie", które jest dla ciebie dobre.
https://zywienie.abczdrowie.pl/zle-jedzenie-ktore-jest-dla-ciebie-dobre [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Zdjęcia

1.Czym różnią się produkty ekologiczne Eko, Bio i Organic?
https://mobirank.pl/2020/01/24/czym-roznia-sie-produkty-ekologiczne-eko-bio-i-organic/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Żywność ekologiczna: oczekiwania vs rzeczywistość
https://www.czestujsie.pl/wp-content/uploads/2019/05/logo.png [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Wideo

 1. Ekologiczne gospodarstwo – to się opłaca

 2. 3 największe mity o żywności ekologicznej

 Zabawa- czy to prawda?

1. McDonalds zaserwuje pierwszego organicznego burgera
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2015-09-25/mcdonalds-zaserwuje-pierwszego-organicznego-burgera/    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

 

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić zalety i wady spożywania żywności ekologicznej i opartej na GMO.
2. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić kluczowe fakty na temat przemysłu żywności ekologicznej/GMO oraz powody, dla których oba wciąż się rozwijają.
3. Uczeń będzie świadom standardów i praktyk dotyczących etykietowania żywności.
4. Uczeń będzie w stanie rozróżnić i przeciwstawić sobie dwa stanowiska: „żywność ekologiczna jako potężny i dochodowy biznes” oraz „przemysł żywności ekologicznej służy ludziom i wpływa korzystnie na ich jakość życia”.
5. Uczeń będzie w stanie rozpoznać i skomentować sztuczki marketingowe wykorzystywane do promocji żywności organicznej/GMO i wpływania na klientów.
6. Uczeń będzie w stanie wykazać się zrozumieniem i podać przykłady tego jak zmotywowane poznanie wpływa na opinie i charakter ram.

Rekomendowane metody nauczania

>Wyszukiwanie informacji (z różnych źródeł)
>Burza mózgów
>Autorefleksja
>Formowanie opinii i formułowanie argumentów
>Omówienie obu stanowisk z wykorzystaniem dowodów-dyskusja w grupie
>Sprawdzanie źródeł i faktów

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Przedstaw najważniejszy konflikt w tej części studium przypadku. Czy możemy ufać firmom w ich działaniach i twierdzeniach dotyczących żywności ekologicznej/GMO, pamiętając, że interesy udziałowców mogą być sprzeczne z interesem publicznym?

> Jeśli nie zostało to zrobione w poprzednim bloku, poinstruuj uczniów, aby poszukali roboczej definicji żywności ekologicznej i żywności GMO. W przeciwnym razie przypomnij o już używanych definicjach.

>Pracując z całą klasą, poproś uczniów, aby stworzyli listę zalet i wad żywności ekologicznej i żywności na bazie GMO. Można wykorzystać burzę mózgów. Ważne, aby wykonać tę czynność zanim uczniowie skorzystają z udostępnionych materiałów. Trzymają tę listę obok siebie, ale odłóż ją na później. Użyjesz jej ponownie w późniejszym etapie.

>Stwórz dwie grupy. Pierwsza powinna skupić się na materiałach wspierających dwa stanowiska: „żywność ekologiczna, jako potężny i dochodowy biznes” oraz „przemysł żywności ekologicznej służy ludziom i wpływa korzystnie na ich jakość życia”. Druga grupa zbada podobne twierdzenia- należy tylko zastąpić termin ekologiczne terminem GMO.

>Wskaż obu grupom materiały. Każda z grup powinna szukać informacji na temat stanowiska, za które jest odpowiedzialna. Pozwól korzystać z innych źródeł (jeśli czas na to pozwala). Niech podsumują najważniejsze dowody.

>Omów główne ustalenia dla każdego badanego stanowiska. Przeprowadź dyskusję. Porównaj wyniki z listą stworzoną na początku. Omów, co się pokryło, a co pojawiło się nowego.

>Poproś grupę o ponowną ocenę swojego stanowiska i dowodów wykorzystanych w trakcie debaty (ponownie pokaż listę przygotowaną we wcześniejszym ćwiczeniu #3). Zachęć do autorefleksji koncentrując się na informacji/dezinformacji. W całej grupie: Wymień, wyjaśnij, podaj przykłady cech, które wskazują na dezinformację lub manipulację.

>W odniesieniu do różnych rodzajów dezinformacji, poproś uczniów, aby dopasowali znalezione i ocenione przez nich źródła danych.

>Przedstaw sprawdzanie faktów, jeśli nie było wprowadzone we wcześniejszym bloku. Poinstruuj uczniów, aby zapoznali się z zabawnymi faktami w materiałach w części „zabawa- czy to prawda?”. Przeprowadź konkurs dotyczący tego, kto pierwszy sprawdzi (potwierdzi lub obali) prawdziwość obu artykułów.

Filary DeFacto

Odwołanie do ram i framingu, motywowanego poznania: Omów jak bardzo stereotypy związane z jedzeniem (ramy) są wyraźnie widoczne w tym studium przypadku. Zachęć do autorefleksji i poproś uczniów, aby podzielili się informacją, czy i jak ich początkowe ramy zostały wzmocnione/umocnione (dlaczego twoje ramy są tak silne) lub zmienione (który fakt/dowód z materiałów był na tyle silny, że wymusił zmianę w ramie).

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.