The Disinformation Games

Your safe space for games and challenges related to misinformation and disinformation!

Case study: Voeding

Zoals elke bilogische soort, hebben wij mensen voedsel nodig om te overleven. Voedsel levert voedingsstoffen zoals koolhydraten, aminozuren, vezels, vetzuren, vitaminen en mineralen. Door de hele menselijke geschiedenis heen is er op voedsel gejaagd, werd het verzameld, gekookt, geconserveerd, geselecteerd. Men zocht ook naar manieren om bij het kweken de kwaliteiten en eigenschappen te verbeteren. Daarnaast zijn ook smaak, persoonlijke voorkeuren, toegang tot voedsel en de kosten van voedsel factoren die van invloed zijn op wat we eten en hoe we het eten. Deze casestudy draait om aspecten die te maken hebben met de productie en consumptie van voedsel zoals: gezond eten en genezen, superfoods, biologisch voedsel, junkfood en GMO-gebaseerd voedsel. We nemen verschillende perspectieven in ogenschouw - van individuele voedselkeuze tot wereldwijde implicaties van voedselteelt.

Voeding

Aanbevolen voor: Hogeschoolstudenten en universitairen, Onderwijs voor volwassenen

Beschikbare bouwstenen: 7

Tags: food production, economics, environment, sustainable development, health, personal choices, diets

Tips voor docenten

Bouwsteen 7: Welke commerciële belangen gaan gepaard met biologische en GGO-voedingsmiddelen?

Biologisch voedsel en voedsel op basis van GGO's maken deel uit van een omvangrijke industrie die van groot belang is voor elke economie. Het gaat hierbij om de voedselvoorziening, de prijsstelling en betaalbaarheid, de gevolgen voor de gezondheid en de levensomstandigheden. Het is geen groot geheim dat bedrijven commerciële belangen hebben. Maar hoe kunnen we zeker weten of de producenten en handelaren handelen in overeenstemming met het algemeen belang? Gebruiken ze allemaal marketingstrategieën? Hoe gemakkelijk of moeilijk is het om ze te doorgronden en de waarheid te achterhalen?

Voorgestelde bronnen

1. De biologische voedselindustrie bloeit, en dat kan nadelig zijn voor de consument.
https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/14/organic-food-industry-is-booming-that-may-be-bad-consumers/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. De big business van biologisch voedsel - bekeken vanuit verschillende invalshoeken
https://news.usask.ca/articles/general/2016/the-big-business-of-organic-food.php   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. GGO-gewassen verhogen de winst van de landbouwer en de duurzaamheid van het milieu.
Artikel met veel gegevens over financiële en milieuwinst door het verbouwen van ggo-gewassen

ttps://ehttps://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Voedselshaming: Waarom ik voedsel met het label Non-GGO project vermijd, geverifieerd...
https://www.agweek.com/opinion/columns/4383556-food-shaming-why-im-avoiding-foods-labeled-non-gmo-project-verified [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Is 'Organisch' overdreven belangrijk geworden?
https://www.nytimes.com/2012/07/08/business/organic-food-purists-worry-about-big-companies-influence.html     [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Het is een feit dat 'biologisch' voedsel een zeer lucratieve zaak is geworden. Het imago van de branche - tevreden koeien die op de groene heuvels van de familiebedrijven grazen - is vaak een vertekend beeld. Of beter gezegd, pure marketing. Big Food, zo blijkt, heeft wat men Big Organic zou kunnen noemen, voortgebracht.

6. Waarom ongezond eten goed is voor het bedrijfsleven. De business, financiën en marketing achter de junkfood.
https://theconversation.com/why-bad-food-is-good-for-business-23438 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Images

Video

1. Organische teelt op grote schaal (click link to play video)
https://nyti.ms/2DwJiRW

2. Biologische merken bloeien op de Indiase voedselmarkt

Grappige berichten - is dit echt?

1. McDonald's introduceert een Organic Burger
https://naturallysavvy.com/eat/mcdonalds-introduces-organic-burger-really/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Een Fins bedrijf dat voedsel maakt van elektriciteit, water en lucht heeft gezegd dat het van plan is om binnen de 2 maanden 50 miljoen maaltijden in de supermarkten te verkopen.
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/29/plan-to-sell-50m-meals-electricity-water-air-solar-foods     [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan de factoren verklaren die leiden tot de grote verscheidenheid aan meningen over en voorkeuren voor voedsel.
2. De student kan de belangrijkste feiten over de biologische/GGO-voedingsmiddelenindustrie en de redenen waarom ze in volle groei zijn, toelichten.
3. De student is op de hoogte van de normen en praktijken op het gebied van voedseletikettering.
4. De student kan de twee tegenoverliggende ideeën onderscheiden: "biologische voeding als een krachtige en winstgevende onderneming" en "biologische levensmiddelenindustrie ten dienste en ten goede van het welzijn van de mensen".
5. De student herkent en becommentarieert de marketingtips en -tricks die gebruikt worden om biologisch/GGO-voedsel te promoten en klanten te beïnvloeden.
6. De student toont inzicht in en geeft voorbeelden van hoe gemotiveerde cognitie de meningen en de aard van de frames beïnvloedt.

Voorgestelde lesmethoden

> Groepswerk
> Discussie
> Debatteren en discussiëren over tegenoverliggende standpunten aan de hand van argumenten
> Brainstormen
> Bron- en feitencontrole toepassen op een set van bronnen en feiten op een set van middelen
> Online onderzoek

Voorgestelde leeractiviteiten

> Introduceer de belangrijkste tegenstelling in dit deel van de casestudy. Kunnen we de bedrijven vertrouwen voor hun activiteiten en claims met betrekking tot hun productie van biologische/GMO-voedingsmiddelen, rekening houdend met het feit dat de belangen van de aandeelhouders in strijd kunnen zijn met het algemeen belang.

> Als dit in een eerder deel van deze casestudy niet is gebeurd, geef de studenten dan opdracht om te zoeken naar een werkbare definitie van biologische en GGO-voedingsmiddelen. Zoniet breng je eerst de reeds gebruikte definities in herinnering.

> Vraag de leerlingen om samen met de hele groep een lijst met voor- en nadelen van biologische levensmiddelen en GGO-voeding samen te stellen. Je kan hiervoor gebruik maken van brainstormsessies. Het is belangrijk om deze activiteit te doen voordat de leerlingen de lijst met hulpmiddelen gaan gebruiken.

> Vorm twee groepen. De eerste subgroep is gericht op hulpmiddelen die deze twee ideeën ondersteunen: "de biologische voedselindustrie is meestal een zeer krachtige en winstgevende onderneming" en "de biologische voedselindustrie werkt voor het welzijn van de bevolking".
De tweede groep zal soortgelijke ideeën onderzoeken, maar voor GGO-voedsel ipv biologisch voedsel

> Beide groepen richten zich op de initiële set van materialen. Elke subgroep gaat op zoek naar informatie over het idee waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Laat de subgroepen zoeken naar argumenten en feiten in andere bronnen (als de tijd het toelaat). Laat ze de belangrijkste argumenten samenvatten.

> Bespreek de belangrijkste bevindingen voor elk idee dat wordt onderzocht.. Vergelijk de bevindingen met de oorspronkelijke verzamellijst. Bespreek de overlappingen en nieuwe items.

> Vraag de groep om hun standpunt en de argumenten die al in het debat zijn gebruikt, opnieuw te evalueren (geef de lijst die eerder in activiteit #3 is samengesteld, opnieuw weer). Stimuleer zelfreflectie met de nadruk op informatie/informatie. In volledige groep: Geef een lijst, leg uit, geef een voorbeeld van eigenschappen die kunnen duiden op desinformatie of manipulatie.

> Vraag de leraar om de gevonden desinformatietypes en brontypes te evalueren
Laat de studenten de rubriek met "leuke feiten" - is dat echt? doornemen. Zet hen aan het werk met een kleine competitie waarin ze nagaan wie als eerste de waarheidsgetrouwheid van de twee artikels zal bevestigen (of ontkrachten). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De Facto pijlers

Link naar Frames en Framing, Motivated Cognition: Bespreek de manier waarop voedselstereotypen (frames) duidelijk zichtbaar zijn in deze casestudy. Stimuleer zelfreflectie en vraag de studenten om te delen of en hoe hun oorspronkelijke frames werden ondersteund/versterkt (waarom zijn hun frames zo sterk) of veranderd (welk feit/argument uit de bronnen was zo sterk dat het zorgde voor een aanpassing van het frame).

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.