Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

 

Казус: Изкуствен интелект

 

Изкуствен интелект (ИИ)

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: изкуствен интелект, технологии, роботи, фалшиви новини

Инструкции за обучители

Разработено от:

Този блок от казуса представлява въведение в темата за значимостта на ИИ. Представят се основни концепции и се прави обзор на влиянието на ИИ върху съвременния живот.

Тук навлизаме по-дълбоко в технологичните аспекти на ИИ. Изследване на характеристиките, които правят ИИ ефективен, както и на посоките на развитие в бъдещето.

В този блок от казуса се представят някои от начините, по които ИИ може да вреди - пряко или косвено. Проучват се причините за това.

Тук се изследва и дискутира как обучаваните могат да разберат и контролират ефекта на ИИ върху живота им. Отделено е място на въпроса за това как ще изглежда бъдещето на тази технология и защо.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.