Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Отразяване на бедствия

Всеки път, когато ни сполети бедствие, заедно с обективната и достоверна информация, се разпространява и и огромна по обем дезинформация. Това се случва с повтарящ се модел. В този казус изследваме какво означава добра журналистика, какви видове дезинформация се разпространяват отново и отново по време на бедствия, защо това се случва и как можем да разпознаем такава дезинформация.

Отразяване на бедствия

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 5

Тагове: бедствия, теории на конспирацията, дезинформация, пожар в Нотр Дам

Инструкции за обучители

Тема 4: Пожарът в Нотр Дам: как и защо се произвежа и разпространява мис- и дезинформация

Защо се създава и разпространява мис- и дезинформация по време и след възникването на бедствие? Кой се облагодетелства от това? В този блок на казуса откриваме и заключаваме относно причините и системата на създаване и разпространяване на дезинформация около пожара в Нотр Дам.

Предложени източници

Текст

1. Причини за разпространяване на мисинформация по време на бедствия
https://www.npr.org/2012/11/02/164178388/why-some-spread-misinformation-in-disasters?t=1567622188109
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Разобличаване на информация относно Нотр Дам
https://religionunplugged.com/news/2019/4/16/our-8-takeaways-on-the-notre-dame-fire
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/why-fact-checkers-couldnt-contain-misinformation-about-the-notre-dame-fire/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Тест за проверка
https://www.bellingcat.com/resources/2017/11/13/daily-verification-quizzes/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Проверка на изображения:
Google Image Reverse, TinEye, Bing and Yandex

5. Как да реагираме на фалшиви новини в случай на бедствия
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2018/02/heres-how-counter-fake-news-during-disaster/146185/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

 

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да разпознава техниките за създаване на мис- и дезинформация.
2. Обучаваният ще може да разяснява защо се създава мис- и дезинформация.
3. Обучаваният ще може да използва различни приложения за създаване и разпознаване на мис- и дезинформация.
4. Обучаваният ще може да разпознава кои факти, обвинения, подозрения са срещат повторени при напълно различни бедствия.
5. Обучаваният ще може да създава новинарски репортаж за бедствие, въз основа на информация в интернет. Ще разпознава вярната от невярната информация, която включва в репортажа.
6. Обучаваният ще може да прецени истинността на информацията, като прилага научените техники
7. Обучаваният ще може да разпознава целите на създателите на мис- и дезинформация.

NB: Тъй като цитираните ресурси нямат аналог на бълг. ез., е възможно да се използва автоматичен превод.

Предложени методи

>Групова задача: с помощта на текст, видео, аудио и визуални материали да бъдат разкрити техниките за създаване на мис- и дезинформация
> Дискусионни групи - решаване на проблеми: определете причините за създаването и разпространяването на мис- и дезинформация във връзка с пожара в Нотр Дам
> Индивидуални задачи - търсене на информация: определете и приложете най-полезната техника за разрешаване на даден въпрос, свързан с надеждността на информацията около пожара в Нотр Дам
> Игри и симулации - групова задача: създайте отчасти неверен репортаж и набележете стратегия за разпространение
> Игри и симулации: превърнете се в следовател и разкрийте невярната информация, създадена от останалите участници
> Презентиране на резултатите

Предложени дейности

>Айсбрейкър - "истина или лъжа": познайте дали снимките са достоверни
> Групов проект - изберете един проблем (фалшиви разкази, стари новини, преправени видеа, погрешни снимки, координирани кампании, подвеждащи текстове, грешно разтълкувани фото, видео, звукови записи и др.) и научете как да го разпознавате (във връзка с отразяването на бедствие)
> Сравнете истината с лъжата, като се опитайте да откриете истината зад всеки неверен факт, разказ, снимка (по материали за пожара в Нотр Дам)
> Създаване на разказ - използвайте наполовина вярна информация
> Игра за разпознаване на вярна и невярна информация, създадени от останалите участници
> Презентиране на резултатите

De Facto стълбове

Мотивирано познание: този блок на казуса показва как се създава и разпространява дезинформация около пожара в Нотр Дам.
Системна причинност: истинските причини за бедствието не винаги са непосредствено очевидни и ясни. Този блок от казуса показва колко е лесно да се повярва на дезинформацията около пожара в Нотр Дам. Мисловни рамки: този блок от казуса показва, че хората се насочват към източниците, на които искат да повярват.
Еквивалентни и емфазни рамки: този блок от казуса показва как информацията за пожара в Нотр Дам нарочно набляга само върху определени аспекти.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.