De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Verslag uitbrengen van rampen

Telkens wanneer zich een ramp voordoet, wordt naast objectieve en waarheidsgetrouwe informatie ook een enorme hoeveelheid desinformatie verspreid. Dit gebeurt volgens terugkerende patronen. In deze casestudy onderzoeken we wat goede journalistiek is, welke vormen van desinformatie steeds opnieuw worden verspreid tijdens rampen, waarom dit gebeurt en hoe we deze desinformatie kunnen herkennen.

Verslag uitbrengen van rampen

Aanbevolen voor: Studenten hoger secundair onderwijs, Universitaire studenten, Volwassenenonderwijs

Beschikbare bouwstenen: 5

Tags: disasters, conspiracy theories, disinformation, Notre Dame fire

Tips voor docenten

Bouwsteen 4. De casus van de brand in de Notre Dame: hoe en waarom wordt mis- en desinformatie gemaakt en verspreid

Waarom wordt er tijdens en na een ramp mis- en desinformatie geproduceerd en verspreid? Wie heeft er baat bij en maakt er winst mee? In dit deel zullen we de redenen en het systeem achter het maken en verspreiden van desinformatie over de Notre Dame brand ontdekken en ontcijferen.

Voorgestelde bronnen

1. Redenen voor het verspreiden van desinformatie tijdens rampen
https://www.npr.org/2012/11/02/164178388/why-some-spread-misinformation-in-disasters?t=1567622188109 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Specifieke desinformatie over de Notre-Dame-brand wordt ontmaskerd
https://religionunplugged.com/news/2019/4/16/our-8-takeaways-on-the-notre-dame-fire  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://observers.france24.com/en/20190416-debunked-france-fake-news-notre-dame-fire-paris   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/why-fact-checkers-couldnt-contain-misinformation-about-the-notre-dame-fire/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Dagelijkse verificatie quiz:
https://www.bellingcat.com/resources/2017/11/13/daily-verification-quizzes/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Google Image Reverse, TinEye, Bing en Yandex om inverse image search te doen

5. Sociale media noodoproepen als gevolg van een ramp
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/SMWG_Countering-False-Info-Social-Media-Disasters-Emergencies_Mar2018-508.pdf [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2018/02/heres-how-counter-fake-news-during-disaster/146185/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. Identificeer de technieken die gebruikt worden om mis- en desinformatie te creëren.
2. Verduidelijk waarom mis- en desinformatie wordt gecreëerd.
3. Integreer toepassingen om mis- en desinformatie te maken en te detecteren.
3. Onderken welke feiten en beschuldigingen en verdachten vaak worden hergebruikt bij totaal verschillende rampen.
4. Ontwerp een nieuwsbericht over een ramp met op het internet bestaande informatie. Neem ware en incorrecte informatie op in je verslag.
5. Beoordeel de waarheidsgetrouwheid van de informatie met toepassing van alle technieken die je hebt geleerd.
6. Stel de doelstellingen van de makers van verkeerde en desinformatie vast.

Voorgestelde lesmethoden

> Gebruik van tekst, audio, visuals en video's ==> groepsopdracht: het ontdekken van technieken die gebruikt worden om mis- en desinformatie te creëren.
> Gespreksgroepen ==> probleem oplossen en verduidelijken: de redenen identificeren waarom er mis- en desinformatie over de Notre Dame brand wordt gegenereerd en verspreid.
> Individuele opdracht ==> individuele zoek- en leesopdracht: bepalen en oefenen van de meest bruikbare techniek om een specifieke vraag over betrouwbaarheid van informatie over de Notre Dame brand op te lossen.
> Gaming en simulatie: groepsopdracht: ontwerp een deels valse en deels ware verslaggeving over een ramp, en bepaal een verspreidingsstrategie.
> Gaming en simulatie: word een datadetective door de ware en valse informatie te detecteren in de verslagen die door je collega's worden aangemaakt.
> Presentatie ==> mondeling verslag: presentaties van de bevindingen

Voorgestelde leeractiviteiten

> Ijsbreker spel: waar of vals: zijn deze foto's waar of vals (raadselachtig spel)

> Klasproject : Een specifiek probleem definiëren (nepaccounts, gerecycleerd oud nieuws, bewerkte video's, foutieve foto's, gecoördineerde campagnes, misleidende teksten, verkeerd geïnterpreteerde media (foto's, video's, stemopnames), enz. en technieken aanleren om ze te detecteren, gerelateerd aan de Notre Dame Fire. (Inverse image search, debunking en feitencontrole, specifieke zoekopdrachten op internet....)

> Zet de waarheid tegen de leugen in: voor elke leugen die je ontdekt, probeer je de waarheid, het echte verhaal, het juiste beeld te vinden op basis van de berichten over de Notre Dame-brand...

> Story telling (2 bij 2): Maak een verslag met echte en valse informatie

> Datadetective spel: Detecteer de ware en valse informatie die door je collega's is gecreëerd.

> Presentatie van de bevindingen

 

De Facto pijlers

Gemotiveerde cognitie: hoe ontstaat desinformatie over de Notre Dame brand en verspreid

Systemische causaliteit: de werkelijke oorzaken van de ramp zijn niet altijd direct zichtbaar en duidelijk. In dit onderdeeldeel wordt het proces getoond waarmee desinformatie over de Notre Dame brand geloofwaardig wordt gemaakt.

Frames en framing: hoe worden mensen geleid in de richting van informatiebronnen die bevestigen wat ze willen geloven.

Nadrukkaders: hoe wordt informatie over de Notre Dame brand zo gemaakt dat alleen bepaalde aspecten specifiek worden benadrukt.

Bijkomend online werkmateriaal

Mentimeter of een andere tool voor interactieve enquête
Presentatiesoftware

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.