Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Всичко за храните

Подобно на останалите биологични видове и ние, хората, се нуждаем от храна, за да оцелеем. Храната доставя необходимите вещества като въглехидрати, аминокиселини, фибри, мастни киселини, витамини и минерали. В хода на историята човекът е ловувал, събирал, приготвял храната си по различни начини; съхранявал я е, подбирал и отглеждал така, че да подобри определени качества и свойства. Същевременно вкусът, личните предпочитания, достъпът до храна и нейната цена са фактори, които влияят върху изборът какво и как да ядем. Този казус разглежда въпроси, свързани с производството и потреблението на храна - здравословно хранене, лечебни храни, суперхрани, органични храни, джънк и гмо-храни. Поглеждаме от различни перспективи - от личния избор на храна до глобалните измерения на нейното производство.

Всичко за храните

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани

Брой теми: 7

Тагове: околна среда, устойчиво развитие, здраве, личен избор, диети

Инструкции за обучители

Тема 5. Недостиг на храна, цени и глад: глобалната перспектива

Понастоящем жителите на планетата наброяват повече от 7,7 млрд, с тенденция да се увеличат до над 10 млрд през 2060 г. За да бъде изхранено цялото това население ще трябва да се промени драстично или потреблението, или производството на храни, а най-вероятно и двете. В условията на ограничени ресурси от обработваема земя и вода, научното развитие в областта на генномодифицираните култури разкри нови възможности за изхранване на човечеството. Едновременно с това производството и търсенето на органични храни разцъфтяват и те вече могат да бъдат открити в почти всеки супермаркет. Тези две тенденции изглеждат противоречиви, но дали наистина е така? Нека проследим глобалните им измерения в света на производството и потреблението на храни.

Предложени източници

Текст

1. За и против ГМО (статия+коментари+аргументи) 2010 година 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2010/01/29/850139_za_i_protiv_gmo_argumenti/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи

2. Искате да запазите природата - не ползвайте еко-продукти
https://vremeto.dir.bg/novini/iskate-da-zapazite-prirodata-ne-polzvayte-eko-produkti
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

Резултатите от ученето са компетентностите, които обучението се очаква да да развие у участниците:

1. Обучаваният ще може да разбира и обяснява основните проблеми, свързани с органичните храни и ГМО
2. Обучаваният ще може да обсъжда връзката между ръста на населението и намаляващите ресурси
3. Обучаваният ще може да обсъжда проблеми на околната среда, свързани с производството на храни
4. Обучаваният ще може да представя и разбира аргументите на двете страни в дебата
5. Обучаваният ще разбира и ще може да дава примери за влиянието на мотивираното познание върху мненията и мисловните рамки
6. Обучаваният ще може да обясня как се разпознава уклонът в текст и видео материали

 

Предложени методи

> онлайн проучване
> групова работа и дискусия
> дебат и обсъждане на двете позиции
> брейнсторминг
> проверка на факти и източници

Предложени дейности

De Facto стълбове

Мисловни рамки:
Системна причинност:
Мотивирано познание:

 

 

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.