Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Всичко за храните

Подобно на останалите биологични видове и ние, хората, се нуждаем от храна, за да оцелеем. Храната доставя необходимите вещества като въглехидрати, аминокиселини, фибри, мастни киселини, витамини и минерали. В хода на историята човекът е ловувал, събирал, приготвял храната си по различни начини; съхранявал я е, подбирал и отглеждал така, че да подобри определени качества и свойства. Същевременно вкусът, личните предпочитания, достъпът до храна и нейната цена са фактори, които влияят върху изборът какво и как да ядем. Този казус разглежда въпроси, свързани с производството и потреблението на храна - здравословно хранене, лечебни храни, суперхрани, органични храни, джънк и гмо-храни. Поглеждаме от различни перспективи - от личния избор на храна до глобалните измерения на нейното производство.

Всичко за храната

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани

Брой теми: 7

Тагове: околна среда, устойчиво развитие, здраве, личен избор, диети

Инструкции за обучители

 

Разработено от:

Теми: 1-3
lu-velenje-300x120

Теми: 4-7

ntcenter logo

Този блок разглежда въпроса за това как суперхраните или храната по принцип може да бъде използвана като алтернативно лечение на сериозни заболявания, например рак и др. Навсякъде в интернет, по телевизията, в реклами се съобщава за преимуществата и благоприятното въздействие на суперхраните. В последните години суперхраните са неизменна част от здравословното хранене и начин на живот. Суперхраните, въпреки това название, не са храни със свръхестествени свойства, а по-скоро са неизвестни или по-малко известни храни, с високо съдържание на полезни вещества, ключови за поддържане на доброто здраве.

Названието "суперхрана" напоследък доби популярност. Специалистите предупреждават, че суперхраните са създадени с цел маркетинг и по-големи печалби. Обикновено дадена храна се превръща в "суперхрана", когато има високо съдържание на желани хранителни вещества, свързва се с предпазване от болести или се вярва, че има повече от един здравословен ефект.

Повишената консумация на месо и месни произведения, особено когато тя надвишава здравословните норми, повдига въпроса за отрицателния ефект от вредните емисии парникови газове на това производство върху околната среда. Тази тема е чувствителна и в разговора около нея има както истини, така и много заблуди.

Този блок от казуса е посветен на популярната дискусия за органичните и генномодифицираните храни. Акцентът е върху ползите и вредите за здравето, истински или въображаеми. Дискусията тече в медиите, но често се разгаря и в семейна и приятелска среда. Искаме да подпомогнем обучаваните да достигнат до фактите, да разберат факторите, които влияят при формирането на мнения и позиции, както и да направят информиран избор за себе си. Фокусираното и подредено преглеждане на тонове информация е универсално умение с многостранни приложения.

Понастоящем жителите на планетата наброяват повече от 7,7 млрд, с тенденция да се увеличат до над 10 млрд през 2060 г. За да бъде изхранено цялото това население ще трябва да се промени драстично или потреблението, или производството на храни, а най-вероятно и двете. В условията на ограничени ресурси от обработваема земя и вода, научното развитие в областта на генномодифицираните култури разкри нови възможности за изхранване на човечеството. Едновременно с това производството и търсенето на органични храни разцъфтяват и те вече могат да бъдат открити в почти всеки супермаркет. Тези две тенденции изглеждат противоречиви, но дали наистина е така? Нека проследим глобалните им измерения в света на производството и потреблението на храни.

Защо някои хора категорично предпочитат един вид храна пред друг? Коя храна е "джънк" (нездравословна) и защо хората я харесват? Каква е нашумялата история с "органичната" храна? Или "суперхраните"? Какво в действителност знаем за тях и какво ни кара да ги изберем и предпочитаме?

Производството на органични и ГМО храни са индустрия с важно значение за всяка икономика. Тук се включва и въпросът за доставките на храни, за ценообразуването и достъпността, както и влиянието върху здравето и начина на живот. Не е тайна, че всеки бизнес преследва своите интереси. Често пъти намеренията на бизнеса в действителност са лишени от чистите и честни мотиви, които се заявяват като водещи. Как обаче можем да сме сигурни, че производители и търговци действат в унисон с обществения интерес? Чували ли сте за маркетингови трикове? Колко лесно/трудно може да се проникне отвъд маркетинговото послание и да се открие истината?

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.