De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Voeding

Zoals elke bilogische soort, hebben wij mensen voedsel nodig om te overleven. Voedsel levert voedingsstoffen zoals koolhydraten, aminozuren, vezels, vetzuren, vitaminen en mineralen. Door de hele menselijke geschiedenis heen is er op voedsel gejaagd, werd het verzameld, gekookt, geconserveerd, geselecteerd. Men zocht ook naar manieren om bij het kweken de kwaliteiten en eigenschappen te verbeteren. Daarnaast zijn ook smaak, persoonlijke voorkeuren, toegang tot voedsel en de kosten van voedsel factoren die van invloed zijn op wat we eten en hoe we het eten. Deze casestudy draait om aspecten die te maken hebben met de productie en consumptie van voedsel zoals: gezond eten en genezen, superfoods, biologisch voedsel, junkfood en GMO-gebaseerd voedsel. We nemen verschillende perspectieven in ogenschouw - van individuele voedselkeuze tot wereldwijde implicaties van voedselteelt.

Voeding

Aanbevolen voor: Hogeschoolstudenten en universitairen, Onderwijs voor volwassenen

Beschikbare bouwstenen: 7

Tags: food production, economics, environment, sustainable development, health, personal choices, diets

Tips voor docenten

Bouwsteen 5. Voedselschaarste, -prijzen en honger door voedseltekorten: een globaal overzicht

Er zijn momenteel meer dan 7,7 miljard mensen op deze planeet, die naar verwachting zullen stijgen tot meer dan 10 miljard in 2060. Om zoveel mensen te kunnen voeden, zouden we ofwel onze consumptie, ofwel de productie van voedsel - mogelijk beide - drastisch moeten veranderen. Wetenschappelijk onderzoek naar GGO's heeft geleid tot geheel nieuwe mogelijkheden voor voedselproductie. Tegelijkertijd is de de vraag naar biologisch voedsel sterk toegenomen en kan biologisch voedsel nu in bijna elke supermarkt worden gevonden. Deze twee trends lijken elkaar tegen te spreken, maar is dat echt het geval? Laten we de wereldwijde implicaties van deze trends in voedselproductie en -consumptie onderzoeken.

Voorgestelde bronnen

1. Wat is de meerkost van biologisch voedsel en waarom is dit zo?
https://money.howstuffworks.com/personal-finance/budgeting/how-much-more-does-organic-food-cost-and-why.htm  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Biologisch voedsel is duurder dan massaproductie, maar hoeveel duurder het voedsel is, kan van seizoen tot seizoen en van regio tot regio verschillen. De USDA schat dat biologisch geproduceerd voedsel 10 tot 30 procent duurder kan zijn dan conventioneel in massa geproduceerd voedsel.

2. De superfoods helpen onze planeet mee vernietigen: hoe deze trends meer kwaad doen dan goed
https://www.dailymail.co.uk/health/article-3755617/The-superfoods-destroying-planet-trendy-treats-doing-far-harm-good.html  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. De voor- en nadelen van GGO-gewassen, rekening houdend met hun mogelijke effecten op de gezondheid van mens en milieu
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324576.php   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe wetenschappers en ingenieurs met GGO's technologie in staat zijn om voedingsmiddelen aan te passen met behoud en toevoeging van eigenschappen zoals smaak, bestendigheid tegen extreme klimaatomstandigheden, opbrengst, resistentie tegen ziekten...

4. Biologisch voedsel is eigenlijk goedkoper dan conventioneel (Ja, echt waar!).
https://www.organicauthority.com/buzz-news/organic-food-is-actually-cheaper-than-conventional-yes-really  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Biologisch voedsel biedt voordelen voor het milieu bij een vegetarisch voedingspatroon
https://www.newfoodmagazine.com/news/67397/organic-food-environmental-benefits/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Een belangrijke nieuwe studie bevestigt dat een voedingspatroon met een hoog gehalte aan groenten en fruit beter is voor de planeet dan een voedingspatroon met een hoog gehalte aan dierlijke producten. De studie stelt ook vast dat biologische voeding klimaatvoordelen biedt voor vegetarische voeding, en minder voor niet-vegetarische voeding.

6. Waarom goedkoop voedsel duur is
https://ceres.co.nz/blog/the-growth-of-organics-why-cheap-food-is-expensive/   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

7. Hoe GGO's een einde kunnen maken aan armoede en honger in Afrika (inclusief een video met Bill Gates)
https://borgenproject.org/gmos-potentially-end-poverty-hunger-africa/   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

8.1. Zij GGO's veilig?
https://www.nytimes.com/2018/04/23/well/eat/are-gmo-foods-safe.html  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Het is niet mogelijk om aan te tonen dat een levensmiddel veilig is, en tegelijk ook aan te tonen dat er geen gevaren aan verbonden zijn.

8.2. Zelfde artikel, commentaarsectie onderaan de pagina met opmerkingen
https://www.nytimes.com/2018/04/23/well/eat/are-gmo-foods-safe.html#commentsContainer   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

9. Hoe genetisch gemodificeerde gewassen ons kunnen helpen om een snelgroeiende wereld te voeden
http://theconversation.com/how-gm-crops-can-help-us-to-feed-a-fast-growing-world-71112  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

10. GGO-gewassen verhogen de winst voor de boer en de duurzaamheid van het milieu
https://www.bio.org/media/press-release/gm-crops-increase-farmer-profits-and-environmental-sustainability  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Artikel over financiële en ecologische voordelen van de teelt van GGO-gewassen

11. Dit is wat je moet weten over de opwarmende planeet, wat de invloed ervan op ons is en wat er op het spel staat.
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/food-how-altered/   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

In de "brave new world" van genetische manipulatie ziet Dean DellaPenna deze "Cornucopia": tomaten en broccoli boordevol kankerbestrijdende toevoegingen, rijst met extra vitamines, voedzame zoete aardappelen om honger uit de wereld te helpen. Hij ziet tarwe, soja en pinda's vrij van allergenen; bananen die vaccins bevatten; en plantaardige oliën die zo vol zitten met therapeutische ingrediënten dat artsen ze "voorschrijven" voor patiënten die risico lopen op kanker en hart- en vaatziekten.

12. GGO's voeden de wereld niet (inclusief een video)
https://www.greenamerica.org/gmos-stop-ge-wheat/genetic-engineering-gmos/gmos-dont-feed-world [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Een van de meest aangeprezen voordelen van GGO-gewassen is dat ze essentieel zijn voor het voeden van de groeiende wereldbevolking. Er zijn momenteel meer dan 7,5 miljard mensen op deze planeet en de verwachting is dat dit aantal zal stijgen tot 9,5 miljard in 2050. Als de consumptietrends doorzetten, zouden we, om zoveel mensen te kunnen voeden, een derde meer voedsel moeten verbouwen.

13. Genetisch gemodificeerde levensmiddelen: Voor de menselijke behoefte of de hebzucht van het bedrijfsleven?
https://www.marxist.com/gmo-human-need-corporate-greed.htm [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Onder het kapitalisme worden GGO's misbruikt door grote agro-ondernemingen, zoals Monsanto, en om de winst van de aandeelhouders te maximaliseren ten koste van de gewone mensen over de hele wereld. In plaats daarvan hebben GGO's de veiligheid en zekerheid van het voedselsysteem voor miljarden mensen verminderd.

 

Wetenschappelijke artikelen

1. Why We Need GMO Crops in Agriculture
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6173531/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Binnen 35 jaar (2049) zal de wereldbevolking naar schatting negen miljard mensen bereiken. Dit vormt een enorme uitdaging voor de landbouw: hoe voeden we al deze mensen met voedzaam voedsel op een duurzame manier? Op dit moment stagneert de opbrengst van de meeste grote gewassen terwijl de vraag naar voedsel, zowel graan als dierlijke eiwitten, toeneemt. Om deze uitdaging aan te gaan is het nodig de productiviteit constant te verhogen en verbeterede en sterkere gewassen te produceren.

 

Video's

1. Biologisch voedsel: Gezonde of grote mythe? We gaan er allemaal automatisch van uit dat biologisch voedsel gezond, milieuvriendelijk en voedzaam is. Toch beweren verschillende studies dat "biologisch" niet noodzakelijkerwijs staat voor "het beste".

2. De ware kosten van voedsel - waarom biologische voeding niet te duur is, en andere voedingsmiddelen te goedkoop zijn (bevooroordeeld ==> commercieel belang), controleer de auteur, noteer enkele van de beelden in de video)

3. Ted gesprekken: Duurzame voeding

4. Is biologisch voedsel minder goed voor je?

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student begrijpt de voornaamste wereldwijde problemen met betrekking tot de productie van biologische voeding en GGO's
2. De student ziet in dat de bevolkingsgroei en de schaarste aan bronnen een uitdaging vormen voor de wereldwijde voedselvoorziening, en ook een effect zullen hebben op de prijs.
3. De student kan milieukwesties in verband met de voedselproductie bespreken, in het bijzonder voor biologische en op GGO's teelten
4. De student kan argumenten aandragen voor beide zijden (pr-contra) van het debat.
5. De student begrijpt en kan voorbeelden geven van hoe gemotiveerde cognitie de meningen en de aard van de frames beïnvloedt.
6. De student kan uitleggen hoe hij of zij vooroordelen in teksten en video's kan herkennen.

Voorgestelde lesmethoden

> Groepswerk
> Discussie
> Debatteren en discussiëren over tegenoverliggende standpunten aan de hand van argumenten
> Brainstormen
> Bron- en feitencontrole toepassen op een set van bronnen en feiten op een set van middelen
> Online onderzoek

Voorgestelde leeractiviteiten

> Het is belangrijk dat de studenten zich er van bewust zijn dat in dit deel van de case het globale perspectief van het debat wordt geïntroduceerd. De persoonlijke voorkeuren zullen terzijde moeten worden geschoven. Deze wereldwijde problemen met betrekking tot biologisch voedsel en op GGO's gebaseerd voedsel worden gekoppeld aan de groei van de bevolking, de vraag naar voedsel, de beperkingen in het voedselaanbod, de implicaties en oplossingen van de recente trends in de richting van zowel biologisch voedsel als GGO's, de prijs, de basisbehoeften, de uitdagingen op het gebied van het klimaat, en duurzaamheid.

> Ervoor zorgen dat alle studenten de basisbegrippen kennen en de complexiteit van het debat begrijpen. Benadrukken dat er momenteel geen wetenschappelijke consensus bestaat over één enkele manier om met deze wereldwijde uitdagingen om te gaan.

> Start met een verkennende ronde van voorkeuren van de studenten. Het is zeer waarschijnlijk dat op basis van persoonlijke meningen sommigen "voor" GGO's zullen zijn, anderen - "voor" biologisch. Op basis van de aangegeven standpunten, splits je de klasse op en vorm je twee groepen.

> Vraag elke groep om de beschikbare middelen door te nemen.

> Elke groep noteert de belangrijkste bevindingen en argumenten ter ondersteuning van het eigen standpunt en argumenten om zich te verweren tegen het standpunt van de andere groep. Benadruk dat het belangrijk is om aantekeningen te maken en een op een degelijke manier argumenten op te stellen waarmee de eigen stelling kan verdedigd worden

> Studenten kunnen meerdere malen van groep veranderen, op basis van de feiten en argumenten die zij tijdens hun onderzoek vinden. Neem er als leerkracht kennis van als studenten van groep verhuizen, zodat je nadien kan vragen wat hun mening heeft veranderd.

> Vraag beide groepen om een korte presentatie te geven van hun bevindingen. Maak een lijst van argumenten voor en tegen voor elke stelling. Vraag de studenten om tot een akkoord te komen. Het is belangrijk om nogmaals de systemische causaliteit van het debat te benadrukken. Zoek naar redelijke compromissen en baseer beslissingen en voorgestelde oplossingen op feiten.

> Bespreek wat volgens de studenten een argument sterk maakt en wat een argument zwak maakt. Bespreek de eigenschappen van argumenten die een groter impact hebben. Zijn dit de argumenten die meer te maken hebben met wetenschap, passie/emoties, politiek, maatschappelijk nut of individuele aantrekkingskracht?

De Facto pijlers

Frames and Framing, Motivated Cognition: Instrueer de studenten om resource # 8.2 te openen en zie de opmerkingen onder het artikel. Vraag de studenten om de opmerkingen te bestuderen, meningen te evalueren (soortgelijke meningen te groeperen) en een lijst van factoren samen te stellen die de meningen beïnvloeden. Bespreek wat de meest succesvolle argumenten zijn. Wat is het bewijs van hun succes? Zijn deze argumenten in zekere zin stereotiep? Zijn ze "te verwachten"? Kunnen de leerlingen beoordelen of de meeste commentaren zijn toe te schrijven aan framing of is het debat een echt, constructief en open gesprek?

Frames en Frames: Zoals beschreven in de activiteiten, kijk of de "overeengekomen" oplossing per land of regio kan verschillen. Hebben we het hier over framing? In welke zin?

Systemische Causaliteit: Leg dit uit. Vraag de leerlingen na te denken en te debatteren of de wereldwijde discussie over de vraag of biologisch en op GGO's gebaseerd voedsel de eigenschappen vertoont van een onderwerp dat binnen het patroon van systemische causaliteit valt.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.