Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 5. Nedostatek potravin, cena a hlad: globální pohled

V současné době žije na naší planetě více než 7,7 miliardy lidí a do roku 2060 vzroste počet na více než 10 miliard. Abychom mohli nasytit tolik lidí, museli bychom dramaticky změnit buď naši spotřebu, nebo výrobu potravin - možná obojí. Vědecký vývoj v oblasti GMO s omezenými zdroji, včetně půdy a vody, otevřel zcela nové možnosti zlepšení výživy lidstva. Zároveň roste výroba a poptávka po ekologických potravinách a biopotraviny lze nyní nalézt téměř v každém supermarketu. Zdá se, že tyto dva trendy si navzájem odporují, ale je to opravdu tak? Pojďme prozkoumat globální dopady těchto trendů na produkci a spotřebu potravin.

Navrhované zdroje

Články

1. Kolik stojí biopotraviny a proč
Biopotraviny jsou dražší než masově vyráběné potraviny, ale o kolik se může cena lišit v závislosti na ročním období a v jednotlivých regionech. USDA odhaduje, že ekologicky vyráběné potraviny mohou stát o zhruba 10 až 30 procent více než běžně vyráběné potraviny.

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/budgeting/how-much-more-does-organic-food-cost-and-why.htm
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Superpotraviny ničí naši planetu: Jak tyto módní trendy dělají mnohem více škody, než užitku
https://www.dailymail.co.uk/health/article-3755617/The-superfoods-destroying-planet-trendy-treats-doing-far-harm-good.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Výhody a nevýhody GMO plodin s přihlédnutím k jejich možným účinkům na lidské zdraví a životní prostředí
Krátká část v horní části článku, která vysvětluje, jak GMO umožňuje vědcům a technikům upravovat potraviny a pěstovat je, zatímco rozšiřuje jejich žádoucí vlastnosti, jako je chuť, odolnost plodin vůči extrémním změnám klimatu, produktivitu a výnos, odolnost vůči chorobám atd.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324576.php
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Biopotraviny jsou ve skutečnosti levnější než běžné potraviny (ano, opravdu!)
https://www.organicauthority.com/buzz-news/organic-food-is-actually-cheaper-than-conventional-yes-really
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Biopotraviny poskytují ekologické výhody vegetariánské stravě
Nová studie potvrzuje, že strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny je pro planetu lepší než strava s vysokým obsahem živočišných produktů. Studie rovněž zjistila, že biopotraviny mají významný í přínos pro klima, nikoli však pro stravu s jen mírným zařazením rostlinných produktů.

https://www.newfoodmagazine.com/news/67397/organic-food-environmental-benefits/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Nárůst biopotravin a proč je levné jídlo drahé
https://ceres.co.nz/blog/the-growth-of-organics-why-cheap-food-is-expensive/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

7. Jak mohou GMO potraviny potenciálně ukončit chudobu a hlad v Africe (včetně videa s Billem Gatesem)
https://borgenproject.org/gmos-potentially-end-poverty-hunger-africa/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

8.1. Jsou GMO potraviny bezpečné?
Není možné prokázat, že jsou potraviny je bezpečné, pouze konstatovat, že nebylo prokázáno že jsou nebezpečné. Obavy z GMO jsou stále teoretické, stejně jako možnost, že vložení jednoho nebo několika genů by mohla mít negativní dopad na další geny přirozeně přítomné v plodině.
https://www.nytimes.com/2018/04/23/well/eat/are-gmo-foods-safe.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

8.2 Stejný článek, komentáře pod článkem
https://www.nytimes.com/2018/04/23/well/eat/are-gmo-foods-safe.html#commentsContainer
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

9. Jak nám GMO plodiny mohou pomoci nakrmit rychle rostoucí svět
http://theconversation.com/how-gm-crops-can-help-us-to-feed-a-fast-growing-world-71112
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

10. Článek s četnými údaji o finančních a environmentálních přínosech pěstování GMO plodin
https://www.bio.org/media/press-release/gm-crops-increase-farmer-profits-and-environmental-sustainability
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

11. Co potřebujete vědět o oteplovaní planety, jak nás ovlivňuje a co je v sázce.
V novém světě genetického inženýrství si Dean DellaPenna představí tuto hojnost: rajčata a brokolice nabité chemickými látkami bojujícími proti rakovině a plodiny jako je rýže, sladké brambory a kasava obohacenými vitamíny, které pomáhají vyživovat chudé. Vidí pšenici, sóju a arašídy bez alergenů; banány dodávající vakcíny; a rostlinné oleje tak nabité terapeutickými složkami, které lékaři „předepisují“ pacientům ohroženým rakovinou a srdečními chorobami.
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/food-how-altered/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

12. GMO nenakrmí svět (obsahuje video)
Jednou z nejčastěji prezentovaných výhod geneticky modifikovaných plodin (běžně označovaných jako geneticky modifikované organismy (GMO) je to, že jsou nezbytné pro krmení rostoucí světové populace. Na této planetě je v současné době více než 7,5 miliardy lidí a očekává se, že do roku 2050 vzroste na 9,5 miliardy. Pokud budou trendy spotřeby pokračovat, abychom mohli nakrmit tolik lidí, museli bychom pěstovat o třetinu více jídla.
https://www.greenamerica.org/gmos-stop-ge-wheat/genetic-engineering-gmos/gmos-dont-feed-world
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

13. Geneticky modifikované potraviny: Pro lidskou potřebu nebo firemní chamtivost?
V rámci kapitalismu jsou GMO zneužívány velkými agrokorporacemi, jako je Monsanto, aby maximalizovaly zisky akcionářů na úkor obyčejných lidí na celém světě. Místo toho GMO snížily bezpečnost a zabezpečení potravinového systému pro miliardy lidí.
https://www.marxist.com/gmo-human-need-corporate-greed.htm
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Vědecké články

1. Proč potřebujeme GMO plodiny v zemědělství
Do 35 let (2049) dosáhne celosvětová populace odhadem devíti miliard lidí. To představuje pro zemědělství obrovskou výzvu: jak nakrmíme všechny tyto lidi výživnou stravou udržitelným způsobem? V současné době výnosy většiny hlavních plodin stagnují, zatímco poptávka po potravinách, obilí i živočišných bílkovinách, roste. Pro splnění úkolu zlepšování výnosů je zapotřebí neustálého závazku vytvářet stabilní zásoby vylepšených kultivarů a linií pro všechny hlavní plodiny.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6173531/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Videa

1. Biopotraviny: jsou zdravější nebo jde jen o velký mýtus? Všichni automaticky předpokládáme, že ekologické potraviny jsou zdravé, ekologické a výživné. Několik studií však tvrdí, že „bio“ nemusí nutně znamenat „nejlepší“.
https://www.youtube.com/watch?v=lBDQ7cA6baw

2. Skutečná cena potravin - proč bio není příliš drahé, ale běžné příliš levné (neobjektivní (komerční zájem), prověřte autora, poznamenejte si některé obrázky ve videu)
https://www.youtube.com/watch?v=MfRDA15NWao

3. Ted talks: Udržitelné potravinové systémy
https://www.youtube.com/watch?v=LS6TWtYWaPA

4. Jsou biopotraviny škodlivé?
https://www.youtube.com/watch?v=PwRCZE0-P2I

 

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen porozumět a vysvětlit klíčové globální problémy související s výrobou biopotravin a GMO potravin
2. Student bude schopen diskutovat o tom, jak růst populace a nedostatek zdrojů představují výzvu pro globální zásobování potravinami, včetně dopadů na cenu
3. Student bude schopen diskutovat o environmentálních otázkách souvisejících s výrobou potravin, včetně bio a GMO
4. Student bude schopen předložit (a prokázat porozumění) argumentům na obou stranách debaty
5. Student bude schopen porozumět a uvést příklady toho, jak motivované poznání ovlivňuje názory a povahu vzorců
6. Student bude schopen vysvětlit, jak rozpoznat zaujatost v textech a videích.

Navrhované vyučovací metody

>Internetový výzkum
>Skupinová práce a diskuse
>Diskuze a debata pomocí argumentů
>Brainstorming
>Kontrola zdrojů a ověření fakt

Navrhované vzdělávací činnosti

>Na začátku lekce představte globální perspektivu debaty. Je důležité, aby si studenti uvědomovali, že jejich práce bude zaměřena na globální vývoj a globální otázky. Osobní preference budou muset jít stranou. Globální otázky týkající se biopotravin a potravin založených na GMO se budou týkat růstu populace, poptávky po potravinách, omezení v zásobování potravinami, důsledků a řešení současných trendů týkajících se biopotravin i GMO, ceny, nutričních potřeb, klimatických výzev, udržitelnosti .
> Ujistěte se, že všichni studenti mají základní představu problému a rozumí složitosti debaty. Zdůrazněte, že v současné době neexistuje vědecký konsenzus ohledně jediného způsobu řešení těchto globálních výzev.
> Začněte rychlou debatou studentů. Je velmi pravděpodobné, že na základě osobních názorů budou někteří hovořit ve prospěch GMO, jiní ve prospěch bio. Na základě deklarovaných pozic rozdělte třídu a vytvořte dvě skupiny.
> Požádejte každou skupinu, aby prošla všechny uvedené zdroje. Pořadí v jakém je projdou nechejte na nich. > Každá skupina bere na vědomí klíčová zjištění a argumenty na podporu své pozice a hledá argumenty, které oponují postoji druhé skupiny. Zdůrazněte, že zapisování poznámek a budování struktury argumentů důkladným způsobem je důležité, pokud má být náš postoj důsledný.
> Umožněte fluktuaci ve skupinách. Poučte žáky na začátku a několikrát jim připomeňte, že mohou změnit svou skupinu na základě skutečností a argumentů, které naleznou v poskytnutých zdrojích. Jako učitel si všímejte pohybu mezi skupinami a ujistěte se, že toto téma proberete i později - proč lidé mění své skupiny, které důvody byly tak silné, že je přinutily změnit názor.
> Požádejte obě skupiny, aby krátce prezentovaly svá zjištění. Seznam argumentů pro a proti pro každou pozici. Přinuťte studenty, aby našli shodu. Je důležité znovu zdůraznit systémové kauzální vlastnosti debaty. Hledejte rozumný kompromis a zakládejte rozhodnutí a navrhovaná řešení na faktech.
> Diskutujte o tom, co podle žáků činí argument silným a co oslabuje argument. Diskutujte o vlastnostech argumentů, díky nimž mají větší vliv. Jsou to argumenty, které mají více společného s vědou, vášní / emocemi, politikou, veřejným prospěchem nebo individuálním působením?
> Diskutujte, zda je pravděpodobné, že se „dohodnuté řešení“ v různých zemích nebo regionech liší. Proč? Můžeme mluvit o vzorcích s ohledem na tento problém? Jak bychom tyto vzorce definovali?
> Vysvětlete ověření fakt a kontrolu zdrojů. Rozdělte třídu do dvou skupin (můžete ponechat původní skupiny nebo zamíchat studenty na základě pozorované skupinové dynamiky). Požádejte každou skupinu o přehodnocení sady 2 zdrojů (# 2, 4, respektive # 6 a 10). Každá skupina má stručně představit svá zjištění. Diskutujte o zjištěních. Definujte a diskutujte co je zaujatost a jak ji lze rozpoznat. Na základě informací tohoto posledního cvičení, zapojte celou třídu do rychlé revize videa č. 2. Vyhodnoťte video z hlediska zaujatosti.

Pilíře De Facto

Odkaz na vzorce v kontextu myšlení, motivované poznávání: Řekněte studentům, aby otevřeli zdroj # 8.2 a podívali se na komentáře pod článkem. Požádejte studenty, aby si prostudovali komentáře, vyhodnotili názory (seskupili podobné názory) a sepsali seznam ovlivňujících faktorů ovlivňujících. Jedná se o skutečné důvody každého komentáře a tato aktivita se pokouší přiblížit argumenty a faktory, které jsou v komentářích nejčastěji uváděny. Diskutujte o tom, které argumenty jsou nejúspěšnější. Z jakého důvodu jsou nejúspěšnější? Jsou tyto argumenty nějakým způsobem stereotypní? Lze je očekávat? “Mohou studenti posoudit, zda většinu komentářů lze přičíst vzorci nebo zda je debata skutečnou, konstruktivní a otevřenou konverzací?

Vazba na vzorce v kontextu myšlení: Jak je popsáno v činnostech, zjistěte, zda se " dohodnuté "řešení nebo posunutí vpřed mohou lišit v jednotlivých zemích. Mluvíme zde o vzorcích? Co tyto vzorce definují?

Odkaz na systémovou příčinnost: Vysvětlete co je systémová příčinnost. Požádejte studenty, aby přemýšleli a debatovali o tom, zda globální diskuze o biopotravinách a potravinách na bázi GMO vykazuje vlastnosti problému, který spadá do vzorce systémové příčinnosti.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.