Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Зелени автомобили

Аферата "Дизелгейт" накара много хора да се обърнат към електрическите автомобили като по-щадящи околната среда. Но в някои отношение електрическите автомобили могат да са също толкова вредни за околната среда, колкото и тези с въглеродни горива. Къде е истината? Електрическите автомобили не изхвърлят вредни за климата парникови газове и опасен за здравето азотен окис. Те са тихи и лесни за поддръжка. Електрическите автомобили изглежда имат множество предимства пред автомобилите на бензиново или дизелово гориво. Електрическите автомобили предлагат бързо решение на две обществени нужди: достигане на националните цели за намаляване на парникови емисии и намаляване на замърсяването на въздуха в градските центрове. И все пак, общият въглероден отпечатък на автомобил, задвижван от акумулатори, е "подобен на този на конвенционален автомобил с двигател с вътрешно горене, без значение от размера му". Това е заключението на проведено през 2011 година проучване на Института за енергийни изследвания и изследвания на околната среда в Хайделберг.

Зелени автомобили

Подходящо за:ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: околна среда, устойчиво развитие, автомобили, транспорт, замърсяване

Инструкции за обучители

Тема 2: Електрическите автомобили - възможно решение за бъдещето?

С всяка година се повишава търсенето на електрически автомобили, както на такива с батерии, така на зареждащи се хибриди. Макар и продажбите да нарастват в пъти, все още запазват сравнително нисък дял. Според някои изчисления едва 0,15% от автомобилите на пътя са електрически, с други думи 1 на 700. Начело по продажби е Норвегия, където през 2018 г. са продадени 34 000 нови електрически автомобила или 1 на всеки 5. Дори и да се твърди, че електрическите автомобили са решение за опазването на околната среда, все още има хора, които намират повече недостатъци, отколкото преимущества.

Предложени източници

Текст

1. Кои замърсяват повече – електромобилите или конвенционалните коли?
https://m.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/koi-zamyrsiavat-poveche--elektromobilite-ili-konvencionalnite-koli-287745/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. По пътя на електрическото бъдеще
https://www.eea.europa.eu/bg/signals/signali-2017-g-1/statii/po-patya-elektrichesko-badeshte
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Колко евтин/скъп е електромобилът
https://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2015/01/23/2459159_kolko_evtinskup_e_elektromobilut/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Идва ли доминация на електромобилите? Ето 7-те причини защо:
https://www.dnes.bg/cars/2018/09/25/idva-li-dominaciia-na-elektromobilite-eto-7-te-prichini-zashto.388758
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Нека не се залъгваме за електромобилите
https://bit.ly/3372lh8
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

6. Прогноза: Масово преминаване към електромобили до 10 години
https://money.bg/auto/prognoza-masovo-preminavane-kam-elektromobili-do-10-godini.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

7. Мнения от социален форум
https://bit.ly/37oswU3
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

8. Искате да запазите природата - не ползвайте еко-продукти
Секция "Тъмната страна на слънчевите панели и други електрически басни" - въглероден отпечатък на електрическите и конвенционалните автомобили, използвани в акумулаторите метали, различни видове горива...
https://vremeto.dir.bg/novini/iskate-da-zapazite-prirodata-ne-polzvayte-eko-produkti
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Видео

1. Нямаме избор, освен да продаваме електрически коли: шефът на Kia пред "КОЛЕЛА"
https://www.youtube.com/watch?v=IWFZcfiEdeg

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да обясни ползите и недостатъците на електрическите автомобили
2. Обучаваният ще може да разграничава факти и митове, свързани с електрическите автомобили
3. Обучаваният ще може да обясни как производството на литиеви батерии влияе върху околната среда

Предложени методи

>анализ на информация
>търсене на ресурси
>дискусия
>оценка на информацията

Предложени дейности

>Айсбрейкър "зелено бъдеще" - представете темата за екологичното бъдеще на планетата по забавен и популярен начин, посочвайки как това вече променя живота и навиците ни. Особено интересно за участниците би било поставянето на темата в перспектива - подгответе се и представете как например е "изглеждала" темата преди 50-100-150 години.
> Разделете класа на две групи - инструктирайте ги да потърсят информация, свързана с предимствата и недостатъците на електрическите автомобили от гледна точка на околната среда (производство и рециклиране на батерии, производство на различни видове електричество и др.)
> Започнете дебат. Основната цел на този казус е обучаваните да се научат да работят с информация. Обучителят е в ролята на неутрален модератор. Основният фокус на обсъждането е аспектът за околната среда.
> Обобщете дебата. Насочете вниманието към проверката на факти и източници, с помощта на модела Eggshell. Тествайте модела с използваната информация (предоставена от казуса и допълнително събрана по време на работа.
> Помолете обучаваните да преосмислят позициите си, като подложат аргументите си на повторна оценка. Избройте, обяснете, илюстрирайте с примери характеристиките, които могат да се отнасят до дезинформация или манипулация.

Активност по избор: Ако профилът на участниците го позволява, насочете групите (или формирайте отделна група за това) към проследяване на еволюцията на транспортните средства в различните епохи и влиянието на този процес върху мобилността, развитието на обществата и отношението към околната среда.

De Facto стълбове

Мисловни рамки: дискутирайте защо се смята, че зелените автомобили са решение на световния проблем със замърсяването на въздуха.

Предупреждение 

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.