Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Zelená auta

Aféra Dieselgate způsobila, že mnoho lidí se obrací na elektrická vozidla jako ekologičtější variantu. Ale v některých ohledech mohou být elektrická auta stejně škodlivá pro životní prostředí jako tradiční auta. Jaký je závěr? Elektrická auta neprodukují skleníkové plyny škodlivé pro klima ani zdraví škodlivé oxidy dusíku. Jsou tichá a snadno ovladatelná. Zdá se, že elektromobily mají oproti vozům na benzín nebo naftu mnoho výhod. Elektromobily nabízejí rychlé řešení dvou společenských potřeb: dosažení národních cílů pro snížení emisí skleníkových plynů a řešení znečištění ovzduší v centrech měst. Přesto je celková uhlíková stopa automobilu poháněného bateriemi podobná jako u konvenčního automobilu se spalovacím motorem, bez ohledu na jeho velikost. “To je závěr studie z roku 2011, kterou provedl Institut pro energetický a environmentální výzkum ( IFEU) v Heidelbergu.

Zelená auta

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Odkazy: životní prostředí, udržitelný rozvoj, automobily, doprava, znečištění

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 2. Jsou elektrické automobily řešením pro budoucnost?

Každým rokem se prodává stále více elektrických osobních automobilů, jak čistě bateriových vozidel, tak i hybridních typu plug-in. Ačkoli tržby v procentech rychle rostou, stále představují malý zlomek celkového prodeje. Odhadujeme, že pouze kolem 0,15% vozidel na silnici je elektrických. Jinými slovy, pouze jedno z každých 700 osobních automobilů je elektrické. Jednou ze zemí, kterou je třeba zmínit, je Norsko, které je na lídrem z hlediska prodeje elektrických automobilů. V loňském roce zde bylo prodáno kolem 34 000 nových elektrických automobilů - což znamená, že jeden z pěti nových vozidel je elektrický. Přestože se elektromobily mohou jevit jako řešení pro ochranu životního prostředí v budoucnosti, stále existují lidé, kteří poukazují na více negativních dopadů než samotných výhod. Při sestavování zdrojů pak naleznete oba názory.

Navrhované zdroje:

Text

1. V níže u vedeném článku najdete předpověď týkající se používání e-vozidel v Austrálii a jaká je nová analýza australské vlády: (původní zdroj v angličtině)
https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/14/half-of-all-new-cars-sold-in-australia-by-2035-will-be-electric-forecast
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Níže se dozvíte jaké jsou rozdíly mezi čistě elektrickými auty a tzv. hybridy, které jezdí jak na elektřinu tak na plyn.
https://www.skoda-storyboard.com/cs/inovace/mobilita/druhy-elektromobilu-znate-je-vsechny/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
3. Jak funguje elektrický a jak hybridní pohon:
https://www.eon.cz/radce/jak-funguje-elektricky-a-hybridni-pohon
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. https://automix.denik.cz/magazin/unikatni-mapa-ukazuje-kde-maji-elektromobily-smysl-jak-je-na-tom-cr-20170316.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4.1. Výhody elektrických aut:
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/alternativni-pohony/r~3e6574a6dab211e9b259ac1f6b220ee8/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Výhody elektro aut:
https://echo24.cz/a/SxJ78/vyhody-pro-elektromobily-s-novou-espezetkou-vyjedou-na-dalnice-zdarma-a-nejen-to
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4.2. Jaké jsou argumenty oponentů elektroaut?
Video - čas a ceny nabíjení elektromobilů:

https://www.youtube.com/watch?v=UiUVhWwzkP8
5. Zde je několik názorů veřejnosti, protože je také dobré vědět, co si myslí laická veřejnost.
https://www.youtube.com/watch?v=AT6yGLhX3Gg

6. V tomto videu se dozvíme více o historii i budoucnosti elektrických aut. Nahradí auta se spalovacím motorem auta elektrická?
https://www.youtube.com/watch?v=slQvLd6ftyU


Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen vysvětlit a pochopit výhody a nevýhody elektro aut
2. Student bude schopen rozlišovat mezi fakty a mýty týkajícími se elektro aut
3. Student bude schopen vysvětlit a porozumět dopadům výroby lithiové baterie na životní prostředí.

Navrhované vyučovací metody

>analýza dat
>vyhledávání zdrojů
>diskuse
>posouzení informací, zhodnocení

Navrhované vzdělávací činnosti

1. Icebreaker - zelená budoucnost - představte celosvětové obavy a úsilí o ekologickou budoucnost
2. Rozdělte třídu do 2 skupin - dejte skupinám pokyn, aby nalezli zdroje týkající se:
a) Výhody elektromobilů
b) Jaké jsou argumenty odpůrců elektrických automobilů? Mějte na paměti dopad, který mají na životní prostředí.

- výroba baterií
- výroba elektrické energie (různé druhy výroby)
- recyklace baterií Vyjmenujte výhody a nevýhody každého problému.

3. Zahajte debatu. Hlavním cílem případové studie je umožnit studentům naučit se pracovat s informacemi. Pedagog by měl zůstat neutrálním moderátorem diskuse. Porovnejte kvalitu uvedených argumentů O elektrických automobilech existuje mnoho názorů a dostupných zdrojů. V této případové studii sledujeme téma životního prostředí, nezaměřujeme se na jiné aspekty, jinak bychom mohli odbočit od hlavního tématu (např. problémy s elektromobily v různých povětrnostních podmínkách, nedostatek příležitostí k nabití baterie, rozdíly mezi typy a značkami)
4. Shrnutí diskuze. Věnujte pozornost kontrole skutečností a kontrole zdrojů na základě modelu Eggshell. Každá skupina kontroluje zdroje svých protivníků.
5. Požádejte skupinu, aby přehodnotila svůj postoj a argumenty, které již byly použity v diskuzi. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklad vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci s informací.

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Diskuze proč jsou elektro auta považována za řešení celosvětového problému se znečištěním ovzduší

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.