De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Ecologische wagens

De Dieselgate heeft er ervoor gezorgd dat een groot aantal mensen overstapt op elektrische auto's (E-auto's) als een meer milieuvriendelijke optie. Maar in sommige opzichten kunnen e-auto's echter net zo slecht zijn voor het milieu als traditionele auto's. En wat is dan nog het resultaat? E-auto's stoten geen broeikasgassen of stikstofoxide uit die schadelijk zijn voor de gezondheid, ze zijn gebruiksvriendelijk en stil. Ze lijken dus veel voordelen te hebben ten opzichte van auto's die rijden met fossiele brandstoffen en een oplossing te bieden voor enkele klimaatdoelstellingen: het bereiken van nationale normen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de luchtvervuiling in stadscentra. Toch is de totale CO2-voetafdruk van een auto op batterijen "vergelijkbaar met die van een conventionele auto met een verbrandingsmotor, ongeacht de grootte ervan". Dit is de conclusie van een studie uit 2011 van het Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) in Heidelberg.

Ecologische wagens

Aanbevolen voor: Hoger onderwijs

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Tips voor docenten

Bouwsteen 2. Kunnen elektrische auto's het probleem van luchtvervuiling door verkeer oplossen?

Jaarlijks zien we dat er meer elektrische personenauto's worden verkocht, zowel pure accu-voertuigen als plug-in hybrides. Hoewel de omzet procentueel snel stijgt, vertegenwoordigen ze nog steeds een kleine fractie van de totale omzet. Hoewel elektrische auto's een oplossing lijken te zijn om de uitstoot door verkeer te verminderen, zijn er zowel voor- als tegenstanders.

Voorgestelde bronnen

1. In het onderstaande artikel lees je meer over de prognoses over het toekomstige gebruik van elektrische voertuigen in Australië en over de nieuwe vooruitzichten door de overheid:
https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/14/half-of-all-new-cars-sold-in-australia-by-2035-will-be-electric-forecast [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Hieronder lees je over de technische aspecten van een elektrische auto is en wat het verschil is tussen een elektrische auto en een hybride auto.
https://www.conserve-energy-future.com/advantages-and-disadvantages-of-electric-cars.php [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Voordelen van elektrische voertuigen: dit artikel beschrijft waarom ze goedkoper zijn in gebruik, welke andere kostenbesparingen ze kunnen bieden en wat de voordelen zijn voor het milieu
https://www.ergon.com.au/network/smarter-energy/electric-vehicles/benefits-of-electric-vehicles [ Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Wat zijn de argumenten van de tegenstanders van elektrische auto's?
https://www.slashgear.com/the-argument-against-electric-cars-why-you-should-stick-to-conventional-cars-31539530/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
Dit artikel beschrijft de andere kant van het verhaal en de argumenten tegen elektrische auto's die, in hun eigen woorden van de auteurs, "moeilijk te negeren" zijn.

5. Hier lees je meningen van publieke e-mailsupporters, want het is ook goed om te weten wat mensen buiten de "professionele autowereld" denken over elektrische auto's.
https://www.news.com.au/technology/innovation/motoring/car-advice/no-simple-solutions-for-electric-car-future/news-story/602ed260c81a17c947ce1cfb4f55769c  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

6. https://qz.com/1620614/electric-car-forecasts-are-all-over-the-map/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Video

1. Waarom is de toekomst van auto's elektrisch?

2. Voordelen van elektrische auto's

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan de voor- en nadelen van de e-auto's uitleggen en begrijpen.
2. De student kan een onderscheid maken tussen de feiten en mythen met betrekking tot e-auto's.
3. De student kan de milieu-impact van de productie van lithiumbatterijen toelichten en inzien.

Voorgestelde lesmethoden

> Gegevensanalyses
> Zoeken naar bronnen
> Discussie
> Rekening houden met informatie, beoordeling, evaluatie

Voorgestelde leeractiviteiten

1,5 uur

> IJsbreker - groene toekomst - introduceer wereldwijde bekommernissen en inspanningen voor een milieuvriendelijke toekomst.

> Verdeel de klas in 2 groepen - laat de groepen de beschikbare bronnen vinden voor onderstaande onderwerpen:
a) Voordelen van elektrische auto's
b) Wat zijn de argumenten van de tegenstanders van elektrische auto's? Vergeet niet om rekening te houden met de impact die elektrische auto's hebben op het milieu door:
- Productie van batterijen
- Productie van elektriciteit (verschillende soorten productie)
- Recycleren van de batterijen
Maak een lijst van de voor- en nadelen van elk aspect

> Start een debat. Het belangrijkste doel van de case is om de studenten te leren hoe ze met informatie kunnen werken. De leerkracht blijft hierbij een objectieve gespreksleider. Vooral de kwaliteit van de genoemde argumenten wordt vergeleken en beoordeeld. Er zijn heel wat beschikbare bronnen over elektrische auto's. In deze case focussen we enkel op het milieuaspect.

> Vat het debat samen. Richt aandacht op feiten- en bronnenonderzoek op basis van het Eggshell-model. Elke groep controleert de bronnen van zijn tegenstanders.

> Vraag de groep om hun standpunt en de argumenten die ze voorheen in het debat gebruikt hebben, opnieuw te evalueren. Stimuleer zelfreflectie met de nadruk op informatie/desinformatie. Vat alles samen voor de volledige groep.

De Facto pijlers

Frames en framing: Discussie: Waarom worden de e-auto's beschouwd als de oplossing voor de luchtvervuiling in de wereld?

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.