De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: Artificiële intelligentie

Artificiële

intelligentie

Aanbevolen voor: vanaf 16 jaar

Beschikbare bouwstenen: 4

Tags: artificial intelligence, technology, robots, fake news

Tips voor docenten

Bouwsteen 3. Hoe wordt AI gebruikt?

Bekijk en bespreek hoe AI ons schade toebrengt, zowel direct als indirect Onderzoek de onderliggende redenen

Voorgestelde bronnen

1. First killer robot was around back in 1979
https://science.howstuffworks.com/first-killer-robot-was-around-back-in-1979.htm [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Machine learning AI
http://luxurycommunism.com/2019/07/04/machine-learning-ai-and-what-it-means-for-inequality-is-the-most-ignored-crisis-of-the-21st-century-heres-why/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Fake influencer follower fraud
https://www.zdnet.com/article/fake-influencer-follower-fraud-to-cost-companies-1-3b-in-2019/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Google algorithm for detecting hate speech looks racially biased
https://www.technologyreview.com/f/614144/googles-algorithm-for-detecting-hate-speech-looks-racially-biased/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
AI is coded in a racsit and biased way.

5. 4 misconceptions about ethics and bias in AI
https://opensource.com/article/19/8/4-misconceptions-ethics-and-bias-ai ([Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
Research overview of Bias.

6. 4 misconceptions about ethics and bias in AI
https://medium.com/@walt.t.downing/capitalism-is-coming-for-the-upper-middle-class-cbf2879e084c  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
Middle class more at threat from AI job losses.

7. Why do algorithms replicate inequalities in gender and race?
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/por-qu%C3%A9-los-algoritmos-replican-las-desigualdades-de-g%C3%A9nero-y-raza-en/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]
AI is biased towards women and minorities.

8. Automating artificial intelligence for medical decision-making?
https://www.csail.mit.edu/news/automating-artificial-intelligence-medical-decision-making [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

9. Japanese robot will care for the elderly and children 
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/softbank-unveils-pepper-japanese-robot-with-a-heart-will-care-for-the-elderly-and-children-9491819.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

10. Monsanto will use AI for crop protection
https://www.engadget.com/2017/06/18/monsanto-ai-crop-protection/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. Reflecteer kritisch over het aangeleverde materiaal en maak koppelingen naar de De Facto pijlers.

2. Analyseer de beoordeling van positieve en negatieve invloeden van AI.

Voorgestelde lesmethoden

Hoe de les opgebouwd wordt laten we aan de keuze van de leraars. Als suggestie hebben we deze case met een vrij traditionele manier van lesgeven opgebouwd:
> Klassikale introductie van de begrippen en de peilers.
> Begeleid leren in kleinere groepen.
> Tussendoor regelmatig een korte quiz .
> Aan het einde van de les een klassikaal besluit.

 

Voorgestelde leeractiviteiten

Duurtijd: 2 lesblokken van 1,5 tot 2 uur (we geven hier een suggestie voor het lesverloop, aanpassingen aan de context en de wensen van de leraar en de doelgroep zijn mogelijk):

> Lesblok 1:
- Een klasgesprek gebaseerd op de De Facto pijlers en in het bijzonder op de referentiekaders
- Groepswerk over

◊ de positieve versus negatieve kanten van AI en het belang van beide
◊ de psychologische drijfveren
◊ spel met vragenset
◊ feedback

> Lesblok 2:
- De studenten bedenken een eigen set vragen als aanvulling op de vragenset
- Delen van eigen ideeën en observaties
- Komen tot een besluit over de positieve en negatieve aspecten van AI

De Facto pijlers

Gemotiveerde Cognitie: De studenten bepalen hun houding tegenover AI: positief, negatief, gemengd.

Systemische Oorzaak: Onderzoeken welke vooroordelen ervoor zorgen dat door AI gegenereerde desinformatie wordt gedeeld.

Frames en framing: Het analoge De Facto spel gebruiken om een diepgaande discussie te houden over de werking van framing en focus bij AI.

Bijkomend werkmateriaal

De Facto app
Analoog bordspel en De Facto kaarten

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.