Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Pigułki wiedzy: To całe jedzenie

Ludzie, tak jak każdy gatunek żyjący na ziemi potrzebują żywności aby przetrwać. Żywność dostarcza składników odżywczych, takich jak węglowodany, aminokwasy, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Od początku człowiek polował aby zdobyć żywność, zbierał ją, gotował na różne sposoby. Nauczył się również konserwować ją w celu przedłuzenia jej przydatności do spożycia. Hodował zarówno zwierzęta jak i rośliny w sposób selektywny, aby poprawić niektóre ich właściwości. Jednocześnie smak, osobiste preferencje, dostęp do żywności i jej koszt to czynniki, które wpływają na to, co jemy i jak jemy. To studium przypadku dotyczy zagadnień związanych z produkcją i konsumpcją żywności, takich jak: zdrowe odżywianie i lecznicze właścicwości jedzenia, superfoods, żywność organiczna, fast food'y i żywność modyfikowana genetycznie(GMO). Przyjmujemy różne perspektywy - od indywidualnych wyborów po globalne konsekwencje uprawy żywności.

To całe jedzenie

Polecane dla: Dorośli, Uczniowie liceum, Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 7

Tagi: Produkcja jedzenia, Economia, Środowisko, Zrównoważony rozwój, Zdrowie, osobiste wybory, diety

Pigułki wiedzy 3. Prawdy i mity na temat produkcji żywności (aspekty środowiskowe)

Daje się zaobserwować coraz szerszą akceptację faktu, iż można zmniejszyć ogólną ilość emisji gazów będących efektem procesów zachodzących w systemach żywnościowych poprzez ukierunkowanie zapotrzebowania na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, szczególnie tam, gdzie ich spożycie jest wyższe niż sugerują wytyczne w zakresie zdrowia ludzkiego.

Rekomendowane źródła

1. Artykuł naukowy "Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego"
http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/19/PJA19str25_35.pdf [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Artykuł "Żywność czy środowisko naturalne?"
https://naukadlaprzyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Artykuł "Jak uprawy przemysłowe niszczą środowisko naturalne"
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1935822,1,jak-uprawy-przemyslowe-niszcza-srodowisko-naturalne.read/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. W jaki sposób produkcja żywności wpływa na środowisko? Pomyśl zanim wyrzucisz
https://ulicaekologiczna.pl/edukacja-ekologiczna/produkcja-zywnosci-wplywa-na-srodowisko  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Artykuł "Uprawy awokado. Jak najpopularniejszy owoc ostatnich lat szkodzi środowisku?"
https://smoglab.pl/uprawy-awokado-jak-najpopularniejszy-owoc-ostatnich-lat-szkodzi-srodowisku/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Zdjęcia

Dlaczego marnowanie żywności ma negatywny wpływ na środowisko?
http://www.ekolebork.pl/aktualnosci/dlaczego-marnowanie-zywnosci-ma-negatywny-wplyw-na-srodowisko/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i opisać złożoność problemu zanieczyszczenia będącego efektem produkcji żywności.
2. Uczeń będzie w stanie wymienić niektóre skutki produkcji żywności.
3. Uczeń będzie w stanie rozwinąć/utrzymać zdolność odczytywania przekazów w mediach.

Rekomendowane metody nauczania

>Praca w grupie
>Wyszukiwanie danych
>Dyskusja
>Porównanie danych

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Nauczyciel wyjaśnia czym jest przyczynowość systemowa.

>Konstruowanie diagramu Ishikawy w grupach 4 lub 5 osobowych- jakie są przyczyny zanieczyszczenia środowiska (przyczynowość systemowa- nauka o złożoności problemu zanieczyszczenia).

>Każda grupa prezentuje swoją analizę, grupy dyskutują między sobą, nauczyciel podsumowuje.

>Uczniowie wymieniają możliwe wpływy produkcji żywności na środowisko (mapowanie myśli).

>Porównanie 2 artykułów o przeciwnej treści:

Opinia na temat wpływu produkcji żywności na środowisko, oparta na badaniach naukowców opłacanych przez producentów żywności. http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/19/PJA19str25_35.pdf

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne/

>Porównanie dat, dyskusja prowadzona przez nauczyciela.

>Zarysowanie rodzajów dezinformacji i ich szkodliwego potencjału (aspekt środowiskowy).

Filary DeFacto

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA: Konstruowanie diagramu Ishikawy w grupach 4 lub 5 osobowych- jakie są przyczyny zanieczyszczenia środowiska (przyczynowość systemowa- nauka o złożoności problemu zanieczyszczenia).

Narzedzia

Przeglądarki internetowe, wikipedia
Darmowe oprogramowanie do mindmappingu:
http://mindmapfree.com/
https://app.wisemapping.com/
Materiały De Facto

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.