De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Voeding

Zoals elke bilogische soort, hebben wij mensen voedsel nodig om te overleven. Voedsel levert voedingsstoffen zoals koolhydraten, aminozuren, vezels, vetzuren, vitaminen en mineralen. Door de hele menselijke geschiedenis heen is er op voedsel gejaagd, werd het verzameld, gekookt, geconserveerd, geselecteerd. Men zocht ook naar manieren om bij het kweken de kwaliteiten en eigenschappen te verbeteren. Daarnaast zijn ook smaak, persoonlijke voorkeuren, toegang tot voedsel en de kosten van voedsel factoren die van invloed zijn op wat we eten en hoe we het eten. Deze casestudy draait om aspecten die te maken hebben met de productie en consumptie van voedsel zoals: gezond eten en genezen, superfoods, biologisch voedsel, junkfood en GMO-gebaseerd voedsel. We nemen verschillende perspectieven in ogenschouw - van individuele voedselkeuze tot wereldwijde implicaties van voedselteelt.

Voeding

Aanbevolen voor: Hogeschoolstudenten en universitairen, Onderwijs voor volwassenen

Beschikbare bouwstenen: 7

Tags: food production, economics, environment, sustainable development, health, personal choices, diets

Tips voor docenten

Bouwsteen 3. Waarheid en mythes over de productie van voedsel (omgevingsfactoren)

Er is toenemende overeenstemming over het feit dat de totale CO2-uitstoot door voedselproductie kan worden verminderd worden, als de vraag naar vlees zou verminderen. Het gaat hier om het consumeren van meer vlees dan in de richtlijnen over gezondheid voeding wordt aangegeven.

Voorgestelde bronnen

1. Wetenschappelijk artikel: Versterken en implementeren van het wereldwijd bewustzijn en beleid
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter4_Low_Res.pdf [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

"Vee en vleesproductie zijn verantwoordelijk voor meer broeikasgasemissies dan alle andere voedselbronnen. Emissies worden veroorzaakt meerdere factoren, zoals door de productie van veevoer, dierlijk afval, aanpassingen aan het gebruik van landbouwgronden, veetransport en vleesverwerking".

2. Plantaardig voedsel is beter voor het milieu
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Opiniestuk over de impact van de voedselproductie op het milieu, gebaseerd op onderzoek dat door de voedselproducenten zelf betaalt
https://www.futurity.org/dont-blame-cows-for-climate-change/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. De productie van superfoods heeft schadelijke gevolgen voor onze planeet
https://www.dailymail.co.uk/health/article-3755617/The-superfoods-destroying-planet-trendy-treats-doing-far-harm-good.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Artikel over het kweken van guacamole in Mexico
https://www.dw.com/en/mexico-facing-a-guacamole-crisis/a-49703429 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Image

Wereldwijde uitstoot van broeikasgassen

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan de complexiteit van de door de voedselproductie veroorzaakte vervuiling begrijpen en beschrijven.
2. De student kan een aantal effecten van de voedselproductie opnoemen.
3. De student ontwikkelt competenties en vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid.

Voorgestelde lesmethoden

> in groep werken
> informatie zoeken
> informatie vergelijken
> discussie

Voorgestelde leeractiviteiten

45 minuten

> Leraar legt systemische causaliteit uit

> Construeren van een Ishikawa-diagram in groepen van 4 of 5: wat zijn de oorzaken van de milieuvervuiling (Systemische causaliteit - leren over de complexiteit van de milieuvervuiling)

> Elke groep presenteert zijn werk, discussie tussen de verschillende groepen, docenten formuleren een besluit.

> Studenten geven een opsomming van mogelijke effecten van voedselproductie op het milieu (mindmapping).

>  Vergelijking van 2 tegenoverstaande artikelen:
- 3.Opiniestuk over de impact van de voedselproductie op het milieu, dat gebaseerd is op onderzoek betaald door voedselproducenten. https://www.futurity.org/dont-blame-cows-for-climate-change/
- 2. https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth

> Vergelijking van gegevens, bespreking uitgevoerd door de leraar

> Types van desinformatie en van de mate waarin deze schadelijk kunnen zijn (milieuaspect).

De Facto pijlers

Systemische causaliteit: Ishikawa-diagram samenstellen in groepen van 4 of 5 - wat zijn de oorzaken van de milieuvervuiling (Systemische causaliteit - leren over de complexiteit van de vervuiling))

Bijkomend online werkmateriaal

Mindmapping software online (gratis):
http://mindmapfree.com/
https://app.wisemapping.com/.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.