Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 3. Pravdy a mýty o produkci potravin (environmentální aspekty)

V současné době dochází ke shodě v názoru, že celkové emise z potravinářských systémů by mohly být sníženy zaměřením se na poptávku po masu a jiných produktech hospodářských zvířatech, zejména pokud je spotřeba vyšší, než je doporučeno v pokynech pro lidské zdraví.

Navrhované zdroje

1. Vědecká práce: Posílení a implementace globální reakce
„Hospodářská zvířata jsou zodpovědná za více emisí skleníkových plynů než všechny ostatní potravinové zdroje. Emise jsou způsobeny produkcí krmiv, enterickým kvašením, živočišným odpadem, změnami ve využívání půdy a přepravou a zpracováním hospodářských zvířat.“
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/SR15_Chapter4_Low_Res.pdf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Rostlinné potraviny jsou lepší pro životní prostředí
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Autorův názor na dopad produkce potravin na životní prostředí, který je založen na výzkumu financovaném výrobci potravin
https://www.futurity.org/dont-blame-cows-for-climate-change/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Výroba superpotravin má škodlivý dopad na naši planetu
https://www.dailymail.co.uk/health/article-3755617/The-superfoods-destroying-planet-trendy-treats-doing-far-harm-good.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Článek o nedostatku guacamole v Mexico
https://www.dw.com/en/mexico-facing-a-guacamole-crisis/a-49703429
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

OBRÁZKY

1. Emise skleníkiových plynů v celosvětovém měřítku
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/global_emissions_sector_2015.png
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

foods4

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student pochopí a bude schopen popsat složitost znečištění způsobeného výrobou potravin.
2. Student bude schopen uvést některé z účinků výroby potravin.
3. Student bude schopen rozvíjet / udržovat zlepšené dovednosti v oblasti mediální gramotnosti.

Navrhované vyučovací metody

>práce ve skupině
>vyhledávání dat
>diskuse
>porovnání dat

Navrhované vzdělávací činnosti

Učitel vysvětlí co je systémová příčinnost
- Studenti ve skupinách po 4 a 5 sestaví Ishikawa diagram - jaké jsou příčiny znečištění životního prostředí (Systémová příčinnost - složitost znečištění)
- Každá skupina představí svou práci, diskuse mezi skupinami, učitel vše shrne
- Studenti vyjmenují možné dopady výroby potravin na životní prostředí (myšlenková mapa)
- Porovnání 2 protichůdných článků:
> 3. Autorův názor na dopad produkce potravin na životní prostředí, který je založen na výzkumu financovaném výrobci potravin https://www.futurity.org/dont-blame-cows-for-climate-change/
> 2. https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
- Porovnání dat, diskuse vedená učitelem
- Přehled typů dezinformací a jejich škodlivý potenciál (environmentální aspekt)

Pilíře De Facto

SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST: Sestavení Ishikawova diagramu ve skupinách po 4 nebo 5 - jaké jsou příčiny znečištění životního prostředí (Systémová kauzalita - složitost znečištění)

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.