Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Dokáže jídlo léčit?

Problém, který uznáváme a budeme řešit, je to, jak lze superpotraviny nebo potraviny obecně použít jako alternativní léčbu závažných onemocnění, jako je rakovina atd. Internet, televizní pořady, reklamy jsou plné výhod a pozitivních účinků superpotravin. Superpotravina nebo super-výživa se v posledních letech stále více mění, pokud jde o zdravé stravování a zdravý životní styl. Nejpravděpodobnějším důvodem je to, že si lidé stále více uvědomují, že volba zdravé a vyvážené stravy může skutečně ovlivnit naši pohodu a zdraví. Superpotraviny, navzdory svému vlastnímu jménu, nejsou potravinami s nadpřirozenými schopnostmi, ale jsou to méně známé potraviny, které obsahují vysoké hladiny látek, které jsou nezbytné pro udržení zdraví.

Navrhované zdroje

1. Definice superpotraviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Superpotravina
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Seznam 50 nejlepších superpotravin a jejich účinků na zdraví
https://fitness101.cz/superpotraviny/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Článek o vlivu superpotravin na naše zdraví
https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Fenomen-zvany-superpotraviny.-Jaky-maji-vliv-na-nase-zdravi__s10010x10828.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Je avokádo opravdu tak super? Článek o látkách obsažených v avokádu a jeho skutečném přínosu pro zdraví.
https://zena-in.cz/clanek/superpotravina-avokado-neni-tak-super-jak-si-myslite
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Přínos pro zdraví a potencionální nežádoucí účinky některých superpotravin
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/aug/29/truth-about-superfoods-seaweed-avocado-goji-berries-the-evidence
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Videa

OBRÁZKY

1. zdravotní účinky okurky
https://twitter.com/hashtag/FoodIsNotMedicine?src=hash
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

1. MEME super síla kapusty
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

kale

2. MEME: superpotraviny proti rakovině
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

anti-cancer-superfoods

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen vysvětlit pojem superpotravina (a / nebo jeho odvozeniny).
2. Student bude schopen identifikovat superpotravinu v běžné stravě.
3. Student bude schopen rozpoznat zdravotní aspekty potravin.
4. Student si bude vědom a dokáže vyjmenovat několik příkladů marketingových podvodů týkajících se zázračných účinků superpotravin.

Navrhované vyučovací metody

>vyhledávání dat
>porovnání dat
>sebereflexe
>předložení argumentů
>metoda pro / proti
>debata
>prezentace výsledků vyhledávání

Navrhované vzdělávací činnosti

- Icebreaker: uveďte superpotraviny, které znáte.

- Vyhledávání definice superpotraviny na internetu a seznámení studentů s tímto pojmem

- Diskuse o tom, o kterých potravinách je známo nebo jsou považovány za zdravé. Příklady.

- Diskuse: Mají superpotraviny super síly? Použití memu:
MEME super síla kapusty https://me.me/i/kale-isa-superfood-and-its-special-power-is-tasting-bad-49c3805485c04b91a4cb7b5914234426

- Diskuse: Dokáží potraviny vyléčit rakovinu? Použití memu:
MEME: superpotraviny jako prevence rakoviny https://me.me/i/anti-cancer-super-foods-fb-igcoholisticali-seabuckthorn-soursop-graviola-cannabis-oil-berries-11584048

- Internetové vyhledávání různých informací o potravinách a jejich přínosech pro zdraví

- Rozdělte třídu do 3 skupin;

1. skupina hájí pozitivní vlivy,
2. skupina hájí negativní vlivy superpotravin,
3. skupina poslouchá jejich argumenty a vybere (hlasuje) vítěze

- Četba článků:

> Článek o vlivu superpotravin na zdraví, léčbu nemocí, prevenci nemocí https://www.dana-farber.org/health-library/articles/cancer-mythbusters-superfoods-and-cancer/
> Článek o látkách obsažených v kapustě, u kterých je laboratorními testy a testy na zvířatech prokázáno, že pomáhají v boji s rakovinou. Účinky na lidech nejsou prokazatelné. https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-benefits-of-kale#section6

- Sledování videa:

>VIDEO celerová šťáva uzdravila miliony: https://www.youtube.com/watch?v=X-MT3dhZLIk

- Diskuse o protichůdných názorech z výše prezentovaných zdrojů
- Důvody které vedou k tvorbě a šíření dezinformací a zavádějících informací
- Hodnocení, shrnutí závěrů
- Vyzkoušejte si co víte o „superpotravinách“. Víte, které potraviny jsou pro nás opravdu nejlepší?
https://www.bbc.co.uk/food/articles/are_you_fooled_by_superfoods

Pilíře De Facto

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ: Diskuze o kterých potravinách se ví nebo které jsou považovány za zdravé.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.