Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Komplexní potraviny

Jako každý biologický druh i my lidé potřebujeme jídlo, abychom přežili. Potraviny nám dodávají živiny, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, vlákninu, mastné kyseliny, vitamíny a minerály. Od počátku historie lidé jídlo lovili, shromažďovali, vařili různými způsoby, konzervovali, vybírali a pěstovali, aby zlepšily jeho vlastnosti a kvalitu. Chuť, osobní preference, přístup k jídlu a cena jídla jsou faktory, které ovlivňují to, co jíme a jak jíme. Tato případová studie se zabývá otázkami souvisejícími s výrobou a spotřebou potravin, jako jsou: zdravé stravování a léčivé potraviny, superpotraviny, biopotraviny, nezdravé potraviny a potraviny na bázi GMO. Díváme se na problém z různých perspektiv - od individuálního výběru potravin až po globální důsledky pěstování potravin.

Komplexní potraviny

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Odkazy: výroba potravin, ekonomika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdraví, osobní výběr, stravování

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 2. Dopad reklamy na používání potravin

Potravina je povýšena na superpotravinu, pokud nabízí vysokou hladinu požadovaných živin, je spojena s prevencí nemoci nebo se předpokládá, že současně nabízí několik zdravotních přínosů nad rámec své nutriční hodnoty. Takzvané super živiny lze nalézt i v jiných potravinách.

Navrhované zdroje

TEXT

1. Jsou superpotraviny podvod či ne?
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201905059805103-superpotraviny-marketingovy-tah-na-hranici-podvodu/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Autorka článku vyzkoušela superpotraviny na vlastní kůži
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/superpotraviny-zazrak-nebo-podvod.A160125_161143_dieta_pet
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Marketingové triky prodejců superpotravin.
https://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/19490/Superpotraviny-Jen-to-jen-trik-jak-z-nas-dostat-penize
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Co jsou skutečné superpotraviny
https://www.national-geographic.cz/clanky/jak-jist-zdrave-aneb-pravda-a-myty-o-superpotravinach-20181219.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Jaké jsou české superpotraviny?
https://www.denik.cz/gastronomie/tydenik-kvety-ceske-superpotraviny.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Odhalení problému falešných zpráv o obilí a mouce ovlivňuje obchod s potravinami a potravinářský průmysl
https://news.italianfood.net/2018/08/31/cereals-co-superfood-made-italy/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

7. Článek o žaludech jako nejnovější superpotravině
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/veverky-zaludy-superpotravina-jizni-korea_1911040730_kro
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

OBRÁZKY

1. MEME týkající se potravinového marketingu
https://me.me/i/food-marketing-translations-no-sugar-added-instead-we-have-included-5378079
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

foods 3

VIDEO

1. Výzkum týkající se mléka ze švábů. Je mléko ze švábů opravdu superpotravina?
https://www.youtube.com/watch?v=3sTVU89hztY

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen nastínit různé významy pojmu" superpotraviny "(a / nebo jeho odvozeniny) a porovnat je.
2. Student bude schopen popsat několik marketingových strategií a postupů používaných k marketingu superpotravin.
3. Student bude schopen nastínit základní principy a prvky v oblasti výživy.
4. Student bude schopen rozvíjet a používat kritické myšlení o reklamě.
5. Student bude schopen rozvíjet / udržovat zlepšené dovednosti v oblasti mediální gramotnosti.

Navrhované vyučovací metody

>práce ve skupině
>vyhledávání dat
>porovnání
>dat diskuse
>vytváření reklamy

Navrhované vzdělávací činnosti

Vyučující vybízí studenty, aby si vytvářeli vlastní názory, jak argumentovat, aktivně se účastnit diskuse, pracovat ve skupině a respektovat názory ostatních. Hlavní zaměření lekce by mělo být právě na tento aspekt tématu. Nakonec je velmi důležité, aby pedagog shrnul poznatky, hlavní závěry a poskytl studentům zpětnou vazbu.
- Krátce představte média, reklamu, marketing, jejich účely
- Prezentujte video (# 1) a článek (# 7), poté diskutujte se studenty o kontroverzních a perspektivních médiích, shrňte závěry
- Poskytněte studentům 10 minut na vyhledání nejatraktivnějších reklam na potraviny / superpotraviny, dobrovolníci prezentují výsledky
- Vyberte několik svých zdrojů a porovnejte je společně se studenty. Zeptejte se, který z nich je nejvíce uvěřitelný a proč. Prezentujte a vysvětlete motivované poznání.
- K diskusi o marketingových tricích použijte článek (# 2) a meme (# 1).
- Použijte Eggshell model k prezentaci prvků dezinformace
- Studenti vytvářejí falešné nebo pravdivé reklamní reklamy o superpotravinách (leták, článek, zprávy, ...), předloží je ostatním, kteří se snaží zjistit, zda je to pravdivou či nepravdivou informaci / identifikují dezinformace v reklamě
- K analýze vytvořených reklam použijte model Eggshell

Pilíře De Facto

MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ: porovnávání různých reklam, diskuse o tom, proč jsou některé více věrohodné / důvěryhodné, vysvětlení, proč věříme některým reklamám více než jiným.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.