De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Voeding

Zoals elke bilogische soort, hebben wij mensen voedsel nodig om te overleven. Voedsel levert voedingsstoffen zoals koolhydraten, aminozuren, vezels, vetzuren, vitaminen en mineralen. Door de hele menselijke geschiedenis heen is er op voedsel gejaagd, werd het verzameld, gekookt, geconserveerd, geselecteerd. Men zocht ook naar manieren om bij het kweken de kwaliteiten en eigenschappen te verbeteren. Daarnaast zijn ook smaak, persoonlijke voorkeuren, toegang tot voedsel en de kosten van voedsel factoren die van invloed zijn op wat we eten en hoe we het eten. Deze casestudy draait om aspecten die te maken hebben met de productie en consumptie van voedsel zoals: gezond eten en genezen, superfoods, biologisch voedsel, junkfood en GMO-gebaseerd voedsel. We nemen verschillende perspectieven in ogenschouw - van individuele voedselkeuze tot wereldwijde implicaties van voedselteelt.

Voeding

Aanbevolen voor: Hogeschoolstudenten en universitairen, Onderwijs voor volwassenen

Beschikbare bouwstenen: 7

Tags: food production, economics, environment, sustainable development, health, personal choices, diets

Tips voor docenten

Bouwsteen 2. Impact van advertenties over voeding en het gebruik ervan

De term "superfoods" is de laatste jaren erg populair geworden. Deskundigen waarschuwen dat het vooral een term is die werd gelanceerd vanuit marketingstrategie, met als doel zoveel mogelijk winst te maken.
Een voedingsmiddel wordt gepromoot als supervoeding wanneer het hoge concentraties van nuttige of noodzakelijke voedingsstoffen bevat die volgens de marketing kunnen gekoppeld worden aan de preventie van een ziekte, of aan een hele resem gezondheidsvoordelen, en dat los van de normale voedingswaarde van het product. Deze supervoedingsstoffen kunnen echter ook in andere dan deze voedingsmiddelen worden gevonden.

Voorgestelde bronnen

1. De term superfoods leidt tot een super verkoop
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Marketingtrucs om mensen te overtuigen van het feit dat ze speciale voeding kopen
https://vitals.lifehacker.com/how-food-marketers-make-you-think-youre-choosing-healt-1694818979 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Een opiniestuk: superfood is niet alleen een marketinghype
https://real-agenda.com/the-fake-news-media-war-on-superfoods/

4. Artikel dat beschrijft hoe en waarom het op de markt brengen van mythes over gezonde voeding in stand wordt gehouden
https://www.abc.net.au/news/2016-10-14/mythbusting-superfoods-how-marketing-obscures-science/7928668 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Een aantal onderzoeken die door de industrie worden gefinancierd waarna de onderzoeksresultaten in hun marketing gebruikt worden
https://www.insider.com/superfoods-what-are-they-science-marketing-2018-12 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

6. Onthulling van het probleem van nepnieuws over het effect van granen en meel op de levensmiddelen- en voedingssector
https://news.italianfood.net/2018/08/31/cereals-co-superfood-made-italy/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

7. Artikel over kakkerlak als het meest recente superfood
https://montrealgazette.com/opinion/columnists/the-right-chemistry-cockroach-milk-a-superfood [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Meme
over de marketing van levensmiddelen

Video

1. Onderzoek naar kakkerlakkenmelk. Is kakkerlakkenmelk nieuw superfood?

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan verschillende betekenissen van de term "superfoods" (en/of afgeleide producten) schetsen en vergelijken.
2. De student kan verschillende marketingstrategieën en benaderingen beschrijven, die gebruikt worden om superfoods op de markt te brengen.
3. De student kan de basisprincipes van gezonde voeding schetsen.
4. De student kan kritisch nadenken over reclameboodschappen en de creatie ervan.
5. De student kan betere vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid ontwikkelen/behouden.

Voorgestelde lesmethoden

> in groep werken
> informatie zoeken
> informatie vergelijke
> discussie
> een advertentie maken

Voorgestelde leeractiviteiten

De leerkracht moedigt de studenten aan om hun eigen mening te vormen, te argumenteren, actief deel te nemen aan de discussie, in groep te werken en andere meningen te respecteren. De focus van de les ligt hierop.
Aan het eind van de les is het erg belangrijk dat de leerkracht de bevindingen en belangrijkste conclusies samenvat en de studenten feedback geeft.

> Kort introduceren van media, reclame, marketing, marketing, hun doeleinden

> Presenteren van video (#1) en artikel (#7), met daaropvolgend en groepsdiscussie met als thema controversiële en misleidende media. Daarna worden de conclusies samengevat.

> Geef studenten 10 minuten om te zoeken naar de meest aantrekkelijke advertenties over superfoods en laat ze op vrijwillige basis hun bevindingen presenteren.

> Kies enkele van hun bronnen en laat de studenten deze vergelijken. Vraag welke de meest geloofwaardige is en waarom. Gebruik deze om gemotiveerde cognitie uit te leggen.

> Gebruik het artikel (#2) en de meme (#1) om te discussiëren over marketing tricks.

> Gebruik het Eggshell model om elementen van desinformatie te introduceren.

> De studenten maken valse of waarheidsgetrouwe advertenties over superfoods (folder, artikel, nieuws, ...), presenteren hun creaties voor de groep, waarna deze proberen te achterhalen of ze waar zijn of vals zijn.

> Verwijs naar het Eggshell model om hun advertenties te analyseren en samen te vatten.

De Facto pijlers

Gemotivateerde cognitie: het vergelijken van verschillende advertenties, het bespreken van de meest geloofwaardige en het zoeken naar de redenen waarom dat zo is, verklaren waarom we sommige advertenties vertrouwen dan andere.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.