close-up-of-male-executive-reading-sticky-notes_1170-1926

Náš přístup

Projektový tým spojil své víceoborové znalosti a zkušenosti a zvolil přístup kognitivní vědy k návrhu praktických řešení, kterými by vybavil učitele, lektory a jejich žáky lepším pochopením kognitivních procesů, jejich spouštěčů, předsudků a omezení. Náš přístup zahrnuje koncepty a poznatky ze 4 klíčových oblastí vědy: Předsudky a jejich vznik, Motivovaná kognice, Systémová kauzalita, Rovnocennost a Prioritní předsudky