close-up-of-male-executive-reading-sticky-notes_1170-1926

De Facto pristop

Predstavljamo preprostejšo verzijo pristopa, ki ga uporabljamo pri De Facto projektu. S spletno anketo bomo vzpostavili prakso učiteljev in udeležencev izobraževanj v Evropski uniji (kljub temu da bo poudarek na partnerskih državah, si želimo pridobiti podatke tudi iz drugih držav).

S spletno raziskavo, ki se bo začela izvajati januarja 2019 in bo trajala približno 2 leti, bomo pridobili vpogled v učiteljeve in udeleženčeve izkušnje s pisnimi izdelki. Že med potekom raziskave bomo zbrane podatke vključili v svoje delo. Poleg tega bomo naredili okvirno klasifikacijo misinformacij in dezinformacij v kontekstu izobraževanja.

S pomočjo algoritmov, ki jih bomo naredili za prepoznavanje dezinformacij, bomo merili napredek in izzive na tem področju. Upamo, da bomo s tem pri učiteljih okrepili zavedanje o nevarnostih širjenja misinformacij in dezinformacij ter spodbudili inovativnost v izobraževanju. Z informacijami, pridobljenimi med raziskavo, bomo naredili študije primerov, ki se bodo ukvarjale z izborom virov, kognitivnimi predsodki pri interpretaciji informacij, usposabljanjem za prepoznavanje sistemske kavzalnosti.

Študije primerov bodo narejene v sodelovanju s strokovnjaki in izvajalci s področij pedagogike, vedenjske in kognitivne psihologije, kulturnih študij in antropologije. Pri naslednjem koraku bomo naredili načrt, ki bo učiteljem poleg drugih ciljev in tem omogočal razviti lastno študijo primera z različnimi konteksti dezinformacij.

V okviru našega pristopa načrtujemo tudi razvoj gradiva za ustvarjanje dezinformacij. S tem želimo poustvariti izkušnjo tistih, ki ustvarjajo in širijo dezinformacije in misinformacije, kar lahko štejemo med redke primere poskuse zviševanja obveščenosti na področju izobraževanja in distribucije.

Vsa orodja bomo preko učiteljev (v poklicnem in visokem izobraževanju ter izobraževanju odraslih) v različnih državah testirali z različnimi in netipičnimi učinki. Zaradi različnih ponudb, ki jih prejemamo v zadnjem času, aktivno razmišljamo o nadaljnjem razvoju in možnostih oblikovanja razvojnega in raziskovalnega partnerstva.