glasses-272399_640

This is where we will publish and make available the new framework which we are developing, the full collection of our scripted case studies, useful and practical infographics, training resources and practical kits to be used by teachers in adult education and training.

Thank you for checking, downloading, and using these - they are made for you! And we'd love to hear back from you!

[efb_likebox fanpage_url="defacto.space" box_width="" box_height="" locale="en_US" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="fadeIn" ]
Seznam s podrobnými popisy hlavních typů dezinformací
Tři kategorie dezinformací na nejvyšší úrovni.
Rozšířená matice s dezinformačními kategoriemi, typy a motivací pro škodlivý dopad
Plnohodnotná matice se rozšířila o výuku vrstev a hodnocení dopadů škod
Fyzické jednotky, které se používají k předávání informací, ve vztahu ke vzdělávání
De Facto's Eggshell Model pro důvěryhodnost informací: strukturální, analytické a praktické aspekty
Zde vám ukážeme, jak může vypadat každý z 11 typů dezinformací!
Jedná se o krátký přehled současného vývoje v oblasti pokroku a výzev při tvorbě automatických detekčních algoritmů