glasses-272399_640

This is where we will publish and make available the new framework which we are developing, the full collection of our scripted case studies, useful and practical infographics, training resources and practical kits to be used by teachers in adult education and training.

Thank you for checking, downloading, and using these - they are made for you! And we'd love to hear back from you!

[efb_likebox fanpage_url="defacto.space" box_width="" box_height="" locale="en_US" responsive="1" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="fadeIn" ]
Lista ze szczegółowymi opisami głównych typów dezinformacji
Trzy najważniejsze kategorie dezinformacji
Rozszerzona matryca z kategoriami dezinformacji, rodzajami i motywacją szkodliwego działania.
Pełnowymiarowa matryca rozszerzona o płaszczyzny związane z edukacją i ocenę wpływu szkód.
Jednostki, które wykorzystywane są do przekazywania informacji, a są związane z edukacją.
Model Eggshell projektu De Facto dla wiarygodności informacji: aspekty strukturalne, analityczne i praktyczne
This is where we show you what each of the 11 disinformation types may look like!
Oto krótki przegląd aktualnych osiągnięć w zakresie postępów i wyzwań związanych z tworzeniem automatycznych algorytmów wykrywania.