IO1-A. 11 вида дезинформация

Всяка информация, която умишлено или не е създадена да заблуждава или вреди, може да бъде отнесена към един от 11-те вида дезинформация, изброени за да послужат като основа за разработване на модела De Facto. Тази класификация, предложена през 2019, следва категориите на Уордъл (Wardle, 2017), като е разширена, за да обхване и нуждите на образованието и обучителния процес. В тази връзка основните видове информация са:

  • писмена информация
  • устна информация
  • визуална информация
  • виртуална реалност (VR)
  • изкуствен интелект (AI)

По-нататък моделът De Facto разглежда средствата за предаване на информация (виж секция "Други ресурси"), като ги сравнява с типовете дезинформация, представени както следва:

Видове информация

Описание

Сатира, пародия и меми

използването на ирония, сарказъм, осмиване или други подобни за разобличаване, осъждане или осмиване на недостатъци, безсмислици и др.

Рекламно и спонсорирано съдържание

платени съобщения и дейности

Мнения и оценки

критични статии с оценъчен характер

 

Погрешно свързано и интерпретирано съдържание

грешно интерпретирано, обяснено или неправилно разбрано съдържание - със или без умисъл

Псевдонаука

убеждения и/или практики, погрешно смятани за основани на научен подход

Блъфове

шеговита или злонамерена заблуда

Конспиративни теории

убеждението, че някаква тайнствена, но влиятелна организация е отговорна за дадено необяснимо явление

Идеологическо съдържание

включва предположения и тълкуване на факти, въпреки заявената неутралност, и цели да уязви идеологическите опоненти

Измамна самоличност

съзнателно подменяне на самоличността с цел заблуда и особено с цел печалба чрез измама

Измама с изкуствен интелект*

съдържание, напълно изфабрикувано с помощта на компютърен софтуер, което се разпространява съзнателно за заблуда; отнася се и до сътворена от човешка ръка информация, която се представя като безпристрастен и надежден резултат от дейността на изкуствен интелект

Дийп фейк съдържание*

този тип съдържание комбинира изкуствен интелект и deep learning (метод на машинно самообучение), като наслагва реални образи и видеа върху други, които използва за основа, с цел измама

* В рамките на партньорството тече дебат относно разграничаването между тези два вида дезинформация. Един от аргументите е, че "изцяло изфабрикувано съдържание" не е точно описание и че резултатът от умишленото манипулиране на образи и видеа и тяхното смесване с реални (истински) елементи (дийп фейк) също е "изцяло изфабрикувано съдържание". Следователно аргументът е, че двете категории би трябвало да се слеят, който се допълва и от факта, че дийп фейк обикновено се създава от изкуствен интелект. Другият аргумент гласи, че има ясно разграничение между подправено и изцяло изфабрикуваното съдържание, въпреки че крайният резултат може да бъде сходен, процесите на тяхното възникване са видимо различни и следователно двата вида имат индивидуални особености, и тяхното разграничаване е оправдано. Нещо повече, някои от застъпниците на този аргумент посочват, че има случаи и реална вероятност човешки действия (и мотивация) да доведат до създаване на тези два вида дезинформация, ето защо техническият аргумент не е напълно валиден. Засега е намерен компромис в упоменаване на естеството на дебата, когато двете категории се споменават.

Print Friendly, PDF & Email