IO1-A. 11 rodzajów dezinformacji

Wszystkie informacje, które - celowo lub nie - zostały stworzone, aby wprowadzić w błąd i być może zaszkodzić, mogą być ujęte w następujących 11 rodzajach dezinformacji, które skonstruowaliśmy jako podstawę modelu projektu De Facto. W 2019 roku zaproponowaliśmy nową i rozszerzoną klasyfikację typów treści (na podstawie Wardle, 2017). Podczas gdy klasyfikacja musi mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dezinformacji, szukaliśmy rozszerzenia, aby uwzględnić kontekst edukacyjny i szkoleniowy:

  • informacje pisemne
  • informacje ustne
  • informacje wizualne
  • informacje o rzeczywistości wirtualnej (VR)
  • informacje o sztucznej inteligencji (AI)

Dalej w naszym modelu (sprawdź inne zasoby w naszej przestrzeni internetowej) zajmujemy się nośnikami informacji lub mediami i porównujemy je z typami dezinformacji przedstawionymi i opisanymi poniżej:

Typy informacji

Opis

Satyra, parodia i memy

Wykorzystanie ironii, sarkazmu, ośmieszenia itp. w celu ujawnienia, potępienia, wyśmiania wady, obnażenia szaleństwa itp.

Reklamy i treści sponsorowane

Płatne działania i ogłoszenia

Ocenianie i recenzowanie treści

Klasyfikacja według krytycznej oceny, niekorzystnego rankingu lub artykułu krytycznego w celu dokonania własnej oceny

 

Fałszywe połączenie i źle zinterpretowana treść

Źle zinterpretowana, nie wyjaśniona lub źle zrozumiana treść - z lub bez intencji

Pseudonauka

Zbiór przekonań lub praktyk błędnie uznanych za oparte na badaniach naukowych

Bajerowanie

Humorystyczne lub złośliwe oszustwo

Treść teorii spiskowych

Przekonanie, że jakaś tajna, ale wpływowa organizacja jest odpowiedzialna za niewyjaśnione wydarzenie

Treści związane z ideologią

Treści ideologiczne, które obejmują interpretację faktów lub założeń, chociaż są uważane za neutralne i często mają na celu wyrządzenie krzywdy ideologicznym przeciwnikom

Treść oszusta

Udając kogoś innego, aby oszukać innych, szczególnie w celu uzyskania nieuczciwego zysku

Fałszywa sztuczna inteligencja (AI) *

Treści w całości sfabrykowane, głównie przez oprogramowanie komputerowe, rozpowszechniane celowo aby wprowadzić czytelnika w błąd; Sztuczna inteligencja odnosi się również do treści, które celowo tworzone są przez ludzi, ale prezentowane jako wynik bezstronnego i niezawodnego systemu sztucznej inteligencji

Fałszywa treść *

Fałszywa treść łączy sztuczną inteligencję oraz naukę, poprzez łączenie istniejących zdjęć czy filmów z naukowymi treściami i filmami w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd.

* W ramach partnerstwa toczy się ciągła debata na temat rozróżnienia między tymi dwoma typami. Jednym z argumentów jest to, że„ całkowicie sfabrykowana treść ”nie jest dokładnym określeniem, i że celowe manipulowanie obrazami i filmami oraz łączenie ich z prawdziwymi elementami (deepfake-fotomontaż wideo wygenerowany dzięki sieciom neuronowym) powoduje również „całkowicie sfabrykowaną treść”. Tak więc założenie jest takie, że obie kategorie powinny się połączyć, również dlatego, że deepfake jest zazwyczaj generowany przez sztuczną inteligencję. Inny argument mówi, że istnieje wyraźne rozróżnienie między treścią poddaną obróbce a treścią całkowicie sfabrykowaną - chociaż rezultat może być podobny, procesy, w których powstają, są znacząco od siebie różne - stąd te dwa typy mają swoje cechy szczególne, a rozróżnienie jest uzasadnione. Co więcej, niektórzy popierający ten argument wskazują, że istnieje przypadek i realna możliwość tego, że ludzkie działania (i motywacje) prowadzą do powstania tych dwóch typów, więc argument technologii nie jest całkowicie zasadny. Na razie kompromis uzyskuje się w określaniu charakteru debaty za każdym razem, gdy wspomina się te dwie kategorie.

Print Friendly, PDF & Email