IO1-B. Główne kategorie dezinformacji i rodzaje treści

Jak wspomniano wcześniej, użyjemy ogólnego terminu dezinformacja, ponieważ projekt De Facto koncentruje się głównie na celowo stworzonych i rozpowszechnianych fałszywych informacjach. Na potrzeby naszego badania skoncentrowanego na edukacji sklasyfikowaliśmy dezinformację w 3 kategoriach:

  • Treść z fałszywym kontekstem (ZIELONE kółko Ο)
  • Treść manipulowana (POMARAŃCZOWE kółko Ο)
  • Treść sfabrykowana (CZERWONE kółko Ο)

W przeciwieństwie do oryginalnej matrycy dezinformacji (Wardle, 2017), gdzie niektóre z nich są zmieszane z innymi typami, uważamy, że te 3 kategorie są w rzeczywistości pierwszym poziomem klasyfikacji, z rodzajami treści (IO1-A. 11 rodzajów dezinformacji) uporządkowanymi hierarchicznie pod nimi. Konieczne jest podkreślenie, że rozszerzyliśmy oryginalną nomenklaturę elementów dotyczących różnego rodzaju treści.

Treść z fałszywym kontekstem będzie zawierała pewną prawdę, ale umieszczoną w niewłaściwym kontekście (odwołująca się do celowego wprowadzania w błąd).

Typy treści manipulowanych i fabrykowanych będą częściowo i całkowicie oddzielone od prawdy, z coraz większym dystansem do niej.

Moglibyśmy oczekiwać, i taka była nasza hipoteza robocza przez cały czas, że, podczas gdy treść z fałszywym kontekstem mogłaby pojawić się w efekcie niewinnych i nieszkodliwych motywów, treść zmanipulowana zakłada pewien poziom intencjonalności, gdzie motywy mogą być niejednoznaczne, a nawet, możemy znaleźć niewiele dowodów na to, że sfabrykowane treści mają motywy inne niż wyrządzić szkodę i oszukać. Ponadto niektóre typy treści mogą należeć do jednej lub więcej kategorii, stąd nakładki przedstawione na diagramie Venna poniżej.

venn-pl

Print Friendly, PDF & Email