IO1-B. Overkoepelende categorieën van desinformatie and onderscheid tussen de inhoudstypes

Zoals eerder vermeld, gebruiken we de algemene term desinformatie omdat het project De Facto zich voornamelijk richt op het opzettelijk creëren en verspreiden van valse informatie. Voor de doeleinden van onze op onderwijs gerichte studie hebben we desinformatie ingedeeld in 3 categorieën:

  • Inhoud in een foutieve context (GROENE cirkel Ο)
  • Gemanipuleerde inhoud (ORANJE cirkel Ο)
  • Gefabriceerde inhoud (RODE cirkel Ο)

In tegenstelling tot de originele "Disinformation matrix" (Wardle, 2017), waarin deze categorieën door elkaar gebruikt worden over verschillende types van desinformatie heen, vinden wij dat er een duidelijk onderscheid tussen de drie categorieën kan gemaakt worden. We beschouwen ze als het overkoepelend of het hoogste niveau van de classificatie. De inhoudstypes (IO1-A.11 soorten desinformatie) kunnen hier dan hiërarchisch onder gerangschikt worden. We benadrukken daarbij wel dat we de oorspronkelijke nomenclatuur van de types van desinformatie behielden, en deze verder hebben uitgebreid met recente en actuele types.

Inhoud in een foutieve contex kan wel waarheden bevatten, maar deze wordt in een verkeerde context gebruikt of geplaatst en leidt daarom in de meeste gevallen tot foutieve informatie.

Gemanipuleerde en gefabriceerde inhoud gaat in stijgende lijn van gedeeltelijk tot volledig foutieve en verzonnen informatie Als informatie in een foutieve context geplaatst wordt en daardoor leidt tot disinformatie, gebeurt dit niet altijd met het opzet om te misleiden. Als het echter gaat om gemanipuleerde of gefabriceerde inhouden, dan kan met zekerheid gesteld worden dat dit gebeurt met het oog op misleiding.

Sommige inhouden of types van desinformatie kunnen binnen één of meer categorieën vallen, daarom zijn er overlappingen te zien in het Venn-diagram hieronder. Classificatie van desinformatie.

Overkoepelende categorieënen classificatie van de types van desinformatie (desinformatie-types).

Print Friendly, PDF & Email