IO1-C. Uitgebreide matrix van desinformatie-types

We herhalen (zie IO1-B. Overkoepelende categorieën van desinformatie and onderscheid tussen de inhoudstypes) dat we, gericht op onderwijs, 3 categoriën van desinformatie onderscheiden:

  • Inhoud in een foutieve context (GROENE cirkel Ο)
  • Gemanipuleerde inhoud (ORANJE cirkel Ο)
  • Gefabriceerde inhoud (RODE cirkel Ο)

Inhoud in een foutieve contex kan wel waarheden bevatten, maar deze wordt in een verkeerde context geplaatst en leidt daarom in de meeste gevallen tot foutieve informatie.

Gemanipuleerde en gefabriceerde inhoud gaat in stijgende lijn van gedeeltelijk tot volledig foutieve en verzonnen informatie

We ontwierpen eeb matrix waarin voor elk van de inhoudstypes (IO1-A. 11 types of desinformatie) de basismotivatie wordt aangegeven die als oorzaak of trigger kan beschouwd worden om valse informatie te maken of te verspreiden.

Uitgebreide inhoudstypes van desinformatie

Extended disinformation content types

Bepalen van de intentie en van waarschijnlijkheid dat het de bedoeling is om te misleiden en schade toe te brengen (detail)

We identificeerden een geheel van motivaties die kunnen leiden tot het maken van desinformatie. We plaatsten deze op een as die aangeeft hoe groot de waarschijnlijkheid is dat men er bewust mee wil misleiden en schade berokkenen (laag-gemiddeld-hoog).

De motivaties met een hoge waarschijnlijkheid op de as, zijn degene die schuilgaan achter het bewust en expliciet manipuleren en misleiden. Ze maken meestal deel uit van goed gecoördineerde campagnes.

Print Friendly, PDF & Email