IO1-C. Rozszerzona matryca treści

Przypomnijmy (IO1-B. Główne kategorie dezinformacji i rodzaje treści), że dla celów naszego badania skoncentrowanego na edukacji sklasyfikowaliśmy dezinformację w 3 kategoriach:

Treść z fałszywym kontekstem (ZIELONE kółko Ο)

Treść manipulowana (POMARAŃCZOWE kółko Ο)

Treść sfabrykowana (CZERWONE kółko Ο)

Treść z fałszywym kontekstem będzie zawierała pewną prawdę, ale umieszczoną w niewłaściwym kontekście (odwołująca się do celowego wprowadzania w błąd). Typy treści manipulowanych i fabrykowanych będą częściowo i całkowicie oddzielone od prawdy, z coraz większym dystansem do niej. Stworzyliśmy matrycę, w której dla każdego rodzaju treści (IO1-A. 11 rodzajów dezinformacji) deklarujemy podstawową motywację, która uruchamia tworzenie lub rozprzestrzenianie tej treści.

Rozszerzone rodzaje treści dezinformacyjnych.

Źródło intencji i prawdopodobieństwo celowego wprowadzenia w błąd / wyrządzenia krzywdy (szczegóły)

Zidentyfikowaliśmy szereg powodów, które mogą prowadzić do celowego wprowadzania w błąd i dezinformacji, i umieściliśmy je wzdłuż osi prawdopodobieństwa (niskie- umiarkowane- wysokie prawdopodobieństwo). Oś ta reprezentuje celowość tworzenia i rozprzestrzeniania dezinformacji w celu wprowadzenia w błąd lub wyrządzenia szkody.

Powody, które wpadają w przedział wysokiego prawdopodobieństwa to te stojące za celową i jawną manipulacją i oszustwem, a w wielu przypadkach są częścią skoordynowanych kampanii.

Print Friendly, PDF & Email